Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 72

I. Mục tiêu.

* Kiến thức: - Nâng cao cho HS một số hiểu biết về phương pháp luyện tập sức bền thông qua lý thuyết của bài

 - Giúp HS có những định hướng và bài tập của riêng mình nhằm phát triển thể lự cho bản thân

* Kỹ năng: - Thực hiện được nội dung bài tập GV đề ra

- Tiếp tục rèn luyện sức bền

II. Địa điểm thiết bị đày học.

 - Lớp học

III. Hoạt động của giáo viên và học sinh.

1. Lý thuyết:

 * Giới thiệu nội dung:

- Kỹ thuật xuất phát cao

- Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát

 * Sau khi rời khỏi vạch XP cần phải thực hiện KT chạy lao để tăng tốc độ chạy và chuẩn bị cho KT tiếp theo.

- Kỹ thuật chạy giữa quãng

 * duy trì tốc độ để luôn ở tốp đàu tiên

- Kỹ thuật về đích:

 * KT về đích : - Khi còn cách đích khoảng 50-70m tăng tốc độ chạy và rút về đích

 + Phưng pháp

- HS nghe GV giảng bài và ghi chép bài đày đủ Để có phương pháp tập luyện

* Một số bài tập

* Giới thiệu KT chạy vượt chứng ngại vật

 + Luyện tập vượt chướng ngại vật cần chú ý tới thể lự của mình và cách phân phối sức khi chạy

 + Luyện tập phải theo một quy trình nhất định không được nôn nóng và chạy quá sức mình.

IV. Kết thúc:

- Nhận xét giờ học.

- Đàn học sinh tuần sau học thực hành

- Xuống lớp

 

 

 

 

doc96 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 72, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài tập về nhà.Ôn KT Đá cầu + Xuống lớp. 4-5 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần 34 – Tiết 67 Tên bài: ĐÀÙ CẦU – CHẠY BỀN Ngày soạn: I. Mục tiêu. *Kiến thức: - Hiểu thế nào là nghiêng mình khi đá và phát cầu - Cách di chuyển đơn bước ra sau và đỡ cầu - Một số bài tập phối hợp đấu tập *Kỹ năng - Thực hiện được KT phát và đá cầu, biết cách phối hợp khi thi đấu - Hiểu lật và vận dụng trong khi tập luyện II. Địa điểm, thiết bị đàøïy học. - Địa điểm: Sân TD -Thiết bị: Còi, ïcầu, lưới III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đààu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm đàønh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài đàøïy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : Xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. - Eùp dọc – ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Tại chỗ bật cao thu gối ngang ngực 8-10 phút 1-2 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình đàøøn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. *. Đá cầu: * Oân: + Di chuyển, Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân + Chuyền cầu bằng mu bàn chân + Đỡ cầu bằng ngực + Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân -Đàù cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, Di chuển đơn bước ra sau chếch phải, trái. * Học: Một số bài tập phối hợp và cho HS thi đàáu thử * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình sân TD 28-30 phút 25 P 1 – 3 lần 5 phút - GV thị phạm và phân tích KT động tác cho HS nhớ và thực hiện nội dung ôn tập - GV quan sát và sửa sai cho HS - GV thị phạm và phân tích KT động tác - Giáo viên cho HS chia thành 3 nhóm mỗi nhóm ôn một nội dung bài sau đó đổi cho nhau - GV quan sát và sửa sai cho hs - HS luyện tập và nâng cao thành tích * Cho hs thi đàáu thử theo các bài tập đàõ học và những điều luật - Cho HS chạy theo địa hình sân, khoảng cách là 1m chạy theo hàng C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đàùnh giá buổi học. + Củng cố nội dung bài đàù cầu + Giao bài tập về nhà.Ôn KT Đá cầu + Xuống lớp. 4-5 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần 34 – Tiết 68 Ngày soạn: Tên bài : KIỂM TRA 45 (phút) ĐÀÙ CẦU I. Mục tiêu. *Kiến thức: - Hoàn thiện nội dung đá cầu, Đánh giá quá trình tập luyện của HS *Kỹ năng - Thực hiện tốt ND kiểm tra ở mức TB khá II. Địa điểm, thiết bị đàøïy học. - Địa điểm: Sân TD -Thiết bị: cầu, lưới III. Hoạt động của giáo viên và học sinh. + Nội dung kiểm tra: Phát cầu và đàù cầu cao chân cao chân chính diện bằng mu bàn chân Mồi HS được thực hiện 10 Học sinh nào chưa đàït GV cho kiểm tra lại lần 2 Nếu vẫn chưa đàït thì cho HS về nhà tập luyện và GV có những bài tập riêng cho HS đó và cuối học kỳ cho kiểm tra lại + Phương pháp kiểm tra:- Cho HS ngồi theo 4 hàng khi gọi tới tên ai thì HS đó lên Mỗi lần GV gọi từng HS một lên thực hiên nội dung kiểm tra Cho HS kiểm tra phát cầu thi trước, đàù cầu thi sau + Cách đáønh giá và cho điểm: * Nội dung phát cầu Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng KT và phát cầu sang sân đối phương theo quy định 9 – 10 cái Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng KT và phát cầu sang sân đối phương theo quy định 7– 8 cái Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng KT và phát cầu sang sân đối phương theo quy định 5 – 6 cái Điểm 3 – 4 : Thực hiện đúng KT và phát cầu sang sân đối phương theo quy định 3 – 4 cái Điểm 1 – 2 : Thực hiện đúng KT và phát cầu sang sân đối phương theo quy định 1 – 2 cái * Nội dung đàù cầu: Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng KT và đá cầu sang khu vực sân đối phương theo quy định của giáo viên 9 – 10 cái Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng KT và đá cầu sang khu vực sân đối phương theo quy định của giáo viên 7– 8 cái Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng KT và đá cầu sang khu vực sân đối phương theo quy định của giáo viên 5 – 6 cái Điểm dưới 5 : Thực hiện đúng KT và đá cầu sang khu vực sân đối phương theo quy định của giáo viên 1 – 4 cái IV. Phần kết thúc: + Nhận xét đàùnh giá giờ kiểm tra + Đàøën dò HS về nhà ôn tập chạy bền + Xuống lớp Tuần 35 – Tiết 69 - 70 Ngày soạn: Tên Bài : ÔN TẬP NỘI DUNG NHẢY CAO CHUẨN BỊ THI HỌC KỲ II I. Mục tiêu: Rèn luyện sức bật và thể lực chho HS Hoàn thành chương trình học kỳ II Đàùnh giá quá trình tập luyện trong năm học II. Địa điểm, thiết bị đàøïy học. Địa điểm: Sân TD Phương tiện: trụ, xà, nệm (hố cát) III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đààu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm đàønh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài đàøïy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : Xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. - Eùp dọc – ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Tại chỗ bật cao thu gối ngang ngực 8-10 phút 1-2 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình đàøøn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: * Hoàn thiện các giai đoạn KT nhảy xa, phối hợp các giai đoạn KT - Mô hình học nhảy cao: 28-30 phút 1 – 3 lần - GV thị phạm và phân tích KT động tác cho HS nhớ và thực hiện nội dung ôn tập - Chi lớp theo nhóm nam và nữ và tập luyện - Cho HS tập luyện hết khả năng để biết thành tích của mình và có biện pháp tự tập luyện ở nhà bằng các động tác bổ trợ - GV quan sát và sửa sai cho HS C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đàùnh giá buổi học. + Củng cố nội dung bài nhảy cao, + Giao bài tập về nhà:Ôn KT nhảy cao + Xuống lớp. 4-5 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần : 36 - Tiết : 71 - 72 Ngày soạn: Tên bài : KIỂM TRA HỌC KỲ II: NHẢY CAO I. Mục tiêu. - Hoàn thiện KT nhảy cao kiểu “Bước qua “ cho HS - Đàùnh giá quá trình tập luyện của HS II. Địa điểm, thiết bị đàøïy học. - Địa điểm: Sân TD -Thiết bị: Trụ, xà, nệm (hố cát) nhảy cao III. Hoạt động của giáo viên và học sinh. + Nội dung kiểm tra. Hoàn thiện 4 giai đoạn KT : Chạy đàø- giậm nhảy – trên không – tiếp đàát Mồi HS được thực hiện 3 lần ở mỗi mức xà thành tích tính lần cao nhất HS có thể đàêng ký mức xà ban đààu Học sinh nào chưa đàït GV cho kiểm tra lại lần 2 Nếu vẫn chưa đàït thì cho HS về nhà tập luyện và GV có những bài tập riêng cho HS đó và cuối học kỳ cho kiểm tra lại + Phương pháp kiểm tra: Cho HS ngồi theo 4 hàng khi gọi tới tên ai thì HS đó lên Mỗi lần GV gọi từng HS một lên thực hiên nội dung kiểm tra Gọi theo đàønh sách lớp nam trước, nữ sau + Chách đàùnh giá và cho điểm: Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng 4 giai đoạn KT và thành tích đàït theo quy định Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng 4 giai đoạn KT và thành tích chỉ đàït khá Điểm 5 – 6: Thực hiện đúng 3 giai đoạn KT và thành tích chỉ ở mức đàït Điểm 3 – 4 : Thực hiện đúng 2 giai đoạn KT và thành tích yếu Điểm 1 – 2 : Thực hiện đúng 1 giai đoạn KT và thành tích không đàït IV. Phần kết thúc: + Nhận xét đàùnh giá giờ kiểm tra + Đàøën dò HS về nhà ôn tập. Tuần 37– Tiết 71 - 72 Ngày soạn: Tên Bài : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT: CHẠY BỀN I. Mục tiêu: - Đàùnh giá quá trình rèn luyện thể lực trong suốt quá trình học của HS - Củng cố những thiếu sót khi tập luyện và nguyên nhân của việc tập luyện không mang lại hiệu quả cao cho bản thân - Hoàn thành nội dung tập luyện chạy bền II. Địa điểm, thiết bị đàøïy học. - Địa điểm: Sân TD -Thiết bị: Còi, đồng hồ bấm giờ III. Nội dung và phương pháp lên lớp. + Nội dung kiểm tra. Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Chạy bền với cự ly theo quy định nam: 1.2km, nữ: 800m + Phương pháp kiểm tra: Nữ kiểm tra trước, nam sau Gọi 5 HS lên thực hiện một lượt chạy, GV bấm giờ cho HS và ghi thành tích của HS Cứ như thế cho tới 5 HS cuối cùng GV nhắc nhở HS cần phải chạy hết cự ly quy định không em nào được bỏ cuộc và chỉ cần hoàn thảnh cự ly chạy là được. + Chách đàùnh giá và cho điểm: Điểm 9 – 10 : Hoàn thiện cự ly chạy và thành tích đàït theo quy định Điểm 7 – 8: Hoàn thiện cự ly chạy và thành tích đàït theo quy định Điểm 5 – 6: Hoàn thiện cự ly chạy Điểm dưới 5 : Không hoàn thiện cự ly chạy IV. Phần kết thúc: + Nhận xét đàùnh giá giờ kiểm tra + Đọc thành tích cho HS nắm được + Thông báo cho HS chưa đàït về nhà tập luyện tiết khác kiểm tra lại + Đàøën dò HS về nhà tiếp tục rèn luyện thể lực

File đính kèm:

  • docGiao an TD 9 tron bo.doc