Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Năm học 2010-2011

 

I MỤC TIÊU:

- Giới thiệu cho học sinh biết nột số phương pháp tập luyện phát triển sức bền.Qua đó giúp học sinh hiểu biết và có thể áp dụng vào trong học tập và rèn luyện sức khoẻ cho bản thân dể phục vụ cho học tập và lao động.

II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.

- Lớp học trường THCS Thanh nưa.

- HS: Vở ghi, bút.

- GV: Giáo án.

III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

1.MỞ ĐẦU.

- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số 9a1 9a2 .9a3 .9a4.

- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.

2.CƠ BẢN.

a. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền.

- Một số hiểu biết về sức

 

doc138 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ày soạn: 18/04/2010 Ngày dạy : /04/2010 TIẾT 65. - BÓNG CHUYỀN: Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng và phát bóng thấp tay, tập thể lực. I MỤC TIÊU:. -Yêu cầu học sinh bước đầu hiểu và thực hiện được các kĩ thuật ôn tập. - Qua bài học giúp học sinh phát triển sự khéo léo và phản xa nhanh. II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN. - Sân tập trường THCS Thanh Nưa. - HS: vệ sinh sân tập,trang phục đúng quy định. - GV: Giáo án, sổ điểm, đồng hồ, còi, bóng chuyền. III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP- TC 1 MỞ ĐẦU. a Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe. 9a1..9a2..9a39a4..............9a.......... - Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. b Khởi động: Các động tác phát triển chung . - Xoay các khớp, - Ép dọc, Ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 8-10’ 1L 1L 2x8n 2x8n 2x8n 1-2L x x x x x x x x x x x x x x x GV HS khởi động theo đội hình vòng tròn. Gv hướng dẫn học sinh khởi động. Chạy theo đội hình vòng tròn. 2 CƠ BẢN * Kiểm tra bài cũ: Đệm bóng. a. Bóng chuyền. - Ôn chuyền bóng cao tay. - Ôn đệm bóng. - Phát bóng thấp tay chính diện. - Tập thể lực. - Củng cố: Chuyền bóng cao tay. 28-30’ 1-2em 1-2em. Gv nhận xét đánh giá cho điểm. Gv làm mẫu phân tích . x x x x x x x x GV Gv cho học sinh tập luyện. x x GV x x x Giáo viên sửa sai. o x x x x x x x x x 3. KẾT THÚC. - Một số động tác thả lỏng,rũ tay, chân, gập sâu hít thở. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Cho bài tập về nhà. 5-7’ 4x8N 1L 1L x x x x x x x x x x x x x x x GV GV nhắc nhở học sinh về nhà. Ngày soạn: 18/04/2010 Ngày dạy : /04/2010 TIẾT 66. - BÓNG CHUYỀN: Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng và phát bóng thấp tay. I MỤC TIÊU:. -Yêu cầu học sinh bước đầu hiểu và thực hiện được các kĩ thuật ôn tập. - Qua bài học giúp học sinh phát triển sự khéo léo và phản xa nhanh. II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN. - Sân tập trường THCS Thanh Nưa. - HS: vệ sinh sân tập,trang phục đúng quy định. - GV: Giáo án, sổ điểm, đồng hồ, còi, bóng chuyền. III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP- TC 1 MỞ ĐẦU. a Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe. 9a1..9a2..9a39a4..............9a.......... - Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. b Khởi động: Các động tác phát triển chung . - Xoay các khớp, - Ép dọc, Ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 8-10’ 1L 1L 2x8n 2x8n 2x8n 1-2L x x x x x x x x x x x x x x x GV HS khởi động theo đội hình vòng tròn. Gv hướng dẫn học sinh khởi động. Chạy theo đội hình vòng tròn. 2 CƠ BẢN * Kiểm tra bài cũ: Đệm bóng. a. Bóng chuyền. - Ôn chuyền bóng cao tay. - Ôn đệm bóng. - Phát bóng thấp tay . - Củng cố: Chuyền bóng cao tay. 28-30’ 1-2em 1-2em. Gv nhận xét đánh giá cho điểm. Gv làm mẫu phân tích . x x x x x x x x GV Gv cho học sinh tập luyện. x x GV x x x Giáo viên sửa sai. o x x x x x x x x x 3. KẾT THÚC. - Một số động tác thả lỏng,rũ tay, chân, gập sâu hít thở. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Cho bài tập về nhà. 5-7’ 4x8N 1L 1L x x x x x x x x x x x x x x x GV GV nhắc nhở học sinh về nhà. Ngày soạn: 22/04/2010 Ngày dạy : /04/2010 TIẾT 67. - BÓNG CHUYỀN: Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng và phát bóng thấp tay, tập thể lực. I MỤC TIÊU:. -Yêu cầu học sinh bước đầu hiểu và thực hiện được các kĩ thuật ôn tập. - Qua bài học giúp học sinh phát triển sự khéo léo và phản xa nhanh. II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN. - Sân tập trường THCS Thanh Nưa. - HS: vệ sinh sân tập,trang phục đúng quy định. - GV: Giáo án, sổ điểm, đồng hồ, còi, bóng chuyền. III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP- TC 1 MỞ ĐẦU. a Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe. 9a1..9a2..9a39a4..............9a5......... - Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. b Khởi động: Các động tác phát triển chung . - Xoay các khớp, - Ép dọc, Ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 8-10’ 1L 1L 2x8n 2x8n 2x8n 1-2L x x x x x x x x x x x x x x x GV HS khởi động theo đội hình vòng tròn. Gv hướng dẫn học sinh khởi động. Chạy theo đội hình vòng tròn. 2 CƠ BẢN * Kiểm tra bài cũ: Chuyền bóng cao tay. a. Bóng chuyền. - Ôn chuyền bóng cao tay. - Ôn đệm bóng. - Phát bóng thấp tay . - Tập thể lực - Củng cố: Chuyền bóng cao tay. 28-30’ 1-2em 1-2em. Gv nhận xét đánh giá cho điểm. Gv làm mẫu phân tích . x x x x x x x x GV Gv cho học sinh tập luyện. x x GV x x x Giáo viên sửa sai. o x x x x x x x x x 3. KẾT THÚC. - Một số động tác thả lỏng,rũ tay, chân, gập sâu hít thở. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Cho bài tập về nhà. 5-7’ 4x8N 1L 1L x x x x x x x x x x x x x x x GV GV nhắc nhở học sinh về nhà. Ngày soạn: 22/04/2010 Ngày dạy : /04/2010 TIẾT 68. - BÓNG CHUYỀN: Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng và phát bóng thấp tay. I MỤC TIÊU:. -Yêu cầu học sinh bước đầu hiểu và thực hiện được các kĩ thuật ôn tập. - Qua bài học giúp học sinh phát triển sự khéo léo và phản xa nhanh. II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN. - Sân tập trường THCS Thanh Nưa. - HS: vệ sinh sân tập,trang phục đúng quy định. - GV: Giáo án, sổ điểm, đồng hồ, còi, bóng chuyền. III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP- TC 1 MỞ ĐẦU. a Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe. 9a1..9a2..9a39a4..............9a5......... - Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. b Khởi động: Các động tác phát triển chung . - Xoay các khớp, - Ép dọc, Ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 8-10’ 1L 1L 2x8n 2x8n 2x8n 1-2L x x x x x x x x x x x x x x x GV HS khởi động theo đội hình vòng tròn. Gv hướng dẫn học sinh khởi động. Chạy theo đội hình vòng tròn. 2 CƠ BẢN * Kiểm tra bài cũ: Chuyền bóng cao tay. a. Bóng chuyền. - Ôn chuyền bóng cao tay. - Ôn đệm bóng. - Phát bóng thấp tay . - Củng cố: Chuyền bóng cao tay. 28-30’ 1-2em 1-2em. Gv nhận xét đánh giá cho điểm. Gv làm mẫu phân tích . x x x x x x x x GV Gv cho học sinh tập luyện. x x GV x x x Giáo viên sửa sai. o x x x x x x x x x 3. KẾT THÚC. - Một số động tác thả lỏng,rũ tay, chân, gập sâu hít thở. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Cho bài tập về nhà. 5-7’ 4x8N 1L 1L x x x x x x x x x x x x x x x GV GV nhắc nhở học sinh về nhà. Ngày soạn: 26/04/2010 Ngày dạy : /04/2010 TIẾT 69 KIỂM TRA HỌC KÌ II: bóng chuyền. I MỤC TIÊU: - Học sinh thực hiện tốt kĩ thuật chuyền bóng cao tay. - Gv đánh giá chính xác khách quan . II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIÊN: Sân tập trường THCS Thanh Nưa. HS:Vệ sinh sân, trang phục đầy đủ đúng quy định. GV: Giáo án,còi, sổ điểm, bóng chuyền. III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP- TC 1 MỞ ĐẦU. a Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe. 9a19a29a3..9a4............9a5........... - Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. b Khởi động: Các động tác phát triển chung. - xoay các khớp, - Ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ nâng cao đùi gót chạm mông. 8-10’ 1L 1L 2x8n 2x8n 2x8n x x x x x x x x x x x x x x x x GV HS khởi động vòng tròn. Gv hương dẫn học sinh tập luyện. 2 CƠ BẢN. a. Nội dung: Kiểm tra chuyền bóng cao tay. b. Biểu điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác ngay lần 1. - Điểm 7-8: Thực hiện được động tác tương đối chính xác ở lần 2 hoặc 3. - Điểm 5-6: Thực hiện được động tác cơ bản đúng. - Điểm 3- 4: Thực hiện không đúng kĩ thuật. - Chú ý: Một số tình huống khách do giáo viên quyết định. 28-30’ 1-3 lần - Kiểm tra lần lượt từng học sinh, mỗi HS đứng chuẩn bị sau đó Gv tung bóng đến, HS thực hiện động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay ( 1- 3 lần).Nếu ngay lần 1 HS đã thực hiện tốt GV không cần kiểm tra lần 2,3 nữa. - HS chú ý quan sát Gv có thể gọi nhận xét và cho điểm. x x x x x x x x x x GV x x 3. KẾT THÚC. - Một số động tác thả lỏng,rũ tay, chân, gập sâu hít thở. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Cho bài tập về nhà. 5-7’ 4x8N 1L 1L x x x x x x x x x x x x x x x GV GV nhắc nhở học sinh. Ngày soạn: 26/04/2010 Ngày dạy : /05/2010 TIẾT 70. - KIỂM TRA TCRL THÂN THỂ. + CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU: - Kiểm tra chạy ngắn .yêu cầu học sinh thực hiện tốt thành tích và kĩ thuật .Giáo viênđánh giá chính sác khách quan và chính sác quá trình tập luyện của học sinh. II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN. - Sân tập trường THCS Thanh Nưa. - HS: vệ sinh sân tập,trang phục đúng quy định. - GV: Giáo án, sổ điểm, đồng hồ. III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP- TC 1 MỞ ĐẦU. a Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe. 9a1..9a2..9a39a4...........9a5. - Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học. b Khởi động: Các động tác phát triển chung . - xoay các khớp, - ép dọc, ép ngang . - chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 8-10’ 1L 1L 2x8n 2x8n 2x8n 1-2L 1-2l x x x x x x x x x x x x x x x GV HS khởi động theo đội hình vòng tròn. Gv hướng dẫn học sinh khởi động. 2 CƠ BẢN. a Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m. b Biểu điểm: - Loại Giỏi :Thực hiện tốt 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt mức Giỏi RLTT. - Loại Khá: Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát và kĩ thuật chạy giữa quãng, thành tích đạt ở mức Khá RLTT. - Loại Đạt :Thực hiện tốt kĩ thuật chạy giữa quóng và có sai sót nhỏ trong kĩ thuật xuất phát thành tích đạt ở mức Đạt RLTT. - Chưa Đạt: Thành tích không đạt ở mức Đạt trong RLTT và có sai nhiều trong kĩ thuật chạy giữa quãng và xuất phát. - Chỳ ý: Một số tình huống khác do giáo viên quyết định. 28-30’ 1-2l Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2 học sinh.(nam, nữ riêng). Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên,tiến vào vạch xuất phát. Mỗi HS được kiểm tra một lần .Trường hợp HS thực hiện yếu Gv có thể cho kiểm tra lại nhưng điểm kiêt tra lại không quá 8. x x x x x x x x x x x x XP 60m GV x x ------->x x x ------->x TT 3. KẾT THÚC. - Một số động tác thả lỏng,rũ tay, chân, gập sâu hít thở. - Nhận xét đánh giá ,đọc điểm. - Cho bài tập về nhà. 5-7’ 4x8N 1L 1L x x x x x x x x x x x x x x x GV GV nhắc nhở học sinh về nhà.

File đính kèm:

  • docThe duc 9(9).doc