Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011

LÝ THUYẾT: - PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT.

 - BIÊN CHẾ TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN

I/ MỤC TIÊU: - Nắm được các nguyên nhân gây ra chấn thươn và cách phòng tránh.

 - Biết được biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân TDTT.

III/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

 

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h tập lần lượt, giáo viên quan sát nhắc nhở HS thực hiện động tác nghiêm túc, tích cực, có hiệu quả. Hố nhảy x x x x x Cho học sinh tiến hành chạy theo nhóm nam, nữ riêng biệt. Nam: 400-600m. Nữ: 300-500m. Cho 1-2 học sinh thực hiện lại một số kỹ thuật quan trọng cần nắm. Giáo viên và HS tiến hành xuống lớp. Đội hình xuống lớp V. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: Lớp: 73, 74 Tiết 32 Bật nhảy: - chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. - trò chơi : nhảy vượt “rào” tiếp sức. Chạy bền: - luyện tập chạy bền. I. Mục tiêu: Cung cấp cho học sinh các các kỹ năng đã học của bật nhảy, chạy bền. Rèn luyện sức bật, sức mạnh, sự khéo léo, sự phối hợp các động tác, rèn luyện sức bền. ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc. II. Địa điểm phương tiện: Sân TDTT. Tranh ảnh, cờ, còi, ván giậm nhảy, hố cát.... Iii. Tiến trình giảng dạy: Nội dung giảng dạy ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 3. Kiểm tra bài cũ: B. Phần cơ bản: 1 Bật nhảy: - Chạy đà tự do giậm nhảy vào hố cát. Y/c: Thực hiện nghiêm túc, đúng, chính xác, có hiệu quả kỹ thuật động tác. - Trò chơi  nhảy vượt “rào” tiếp sức. Yêu cầu: Chơi vui vẽ, đúng luật, có hiệu quả. 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. Yêu cầu: Chạy đúng kỹ thuật bước chạy, phối hợp với đánh tay và thở trong khi chạy. Thả lỏng tích cực, hiệu quả sau khi chạy. 3. Củng cố: * Bật nhảy C. Phần kết thúc: - Giáo viên nhận xét ý thức học tập của học sinh. Đánh giá chung về kết quả tập luyện. - Hướng dẫn cho học sinh luyện tập ở nhà và ngoại khoá. - Xuống lớp. 5-7' 35' 2-3l 2-3l 1lần 1-2l 3-5' Đội hình lên lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động HS tiến hành tập lần lượt, giáo viên quan sát nhắc nhở HS thực hiện động tác nghiêm túc, tích cực, có hiệu quả. Hố nhảy x x x x x Giáo viên phân tích, thị phạm trò chơi, học sinh nắm nguyên tắc chơi trò chơi. Tập trung lớp thành 4 đội và tiến hành chơi. Đội thắng được thưởng, đội thua bị phạt. Cho học sinh tiến hành chạy theo nhóm nam, nữ riêng biệt. Nam: 400-600m. Nữ: 300-500m. Cho 1-2 học sinh thực hiện lại một số kỹ thuật quan trọng cần nắm. Giáo viên và HS tiến hành xuống lớp. Đội hình xuống lớp V. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: 03/11/2011 Lớp: 73, 74 Tiết 33 Bài td: - ôn và hoàn thiện bài thể dục với cờ. I. Mục tiêu: - Rèn luyện sự khéo léo, sự phối hợp các động tác với cờ.ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc. II. Địa điểm phương tiện: Sân TDTT. Tranh ảnh, cờ, còi, Iii. Tiến trình giảng dạy: Nội dung giảng dạy ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 3. Kiểm tra bài cũ: B. Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: Ôn luyện các động tác: Y/c: Thực hiện nghiêm túc, đúng, chính xác, có hiệu quả các động tác. Chú ý thực hiện chính xác biên độ, nhịp điệu động tác. C. Phần kết thúc: - Giáo viên nhận xét ý thức học tập của học sinh. Đánh giá chung về kết quả tập luyện. - Hướng dẫn cho học sinh luyện tập ở nhà và ngoại khoá. - Xuống lớp. 5-7' 35' 3-5' Đội hình lên lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động Chia nhóm tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự lớp. Giáo viên quan sát sữa sai động tác cho học sinh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giáo viên và HS tiến hành xuống lớp. Đội hình xuống lớp Ngày dạy: 03/11/2011 Lớp: 73, 74 Tiết 34 Bài td: - ôn và hoàn thiện bài thể dục với cờ. I. Mục tiêu: - Rèn luyện sự khéo léo, sự phối hợp các động tác với cờ.ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc. II. Địa điểm phương tiện: Sân TDTT. Tranh ảnh, cờ, còi, Iii. Tiến trình giảng dạy: Nội dung giảng dạy ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 3. Kiểm tra bài cũ: B. Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: Ôn luyện các động tác: Y/c: Thực hiện nghiêm túc, đúng, chính xác, có hiệu quả các động tác. Chú ý thực hiện chính xác biên độ, nhịp điệu động tác. C. Phần kết thúc: - Giáo viên nhận xét ý thức học tập của học sinh. Đánh giá chung về kết quả tập luyện. - Hướng dẫn cho học sinh luyện tập ở nhà và ngoại khoá. - Xuống lớp. 5-7' 35' 3-5' Đội hình lên lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động Chia nhóm tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự lớp. Giáo viên quan sát sữa sai động tác cho học sinh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giáo viên và HS tiến hành xuống lớp. Đội hình xuống lớp Ngày dạy: 03/11/2011 Lớp: 73, 74 Tiết 35 Bài td: - ôn và hoàn thiện bài thể dục với cờ. I. Mục tiêu: - Rèn luyện sự khéo léo, sự phối hợp các động tác với cờ.ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc. II. Địa điểm phương tiện: Sân TDTT. Tranh ảnh, cờ, còi, Iii. Tiến trình giảng dạy: Nội dung giảng dạy ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn 3. Kiểm tra bài cũ: B. Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: Ôn luyện các động tác: Y/c: Thực hiện nghiêm túc, đúng, chính xác, có hiệu quả các động tác. Chú ý thực hiện chính xác biên độ, nhịp điệu động tác. C. Phần kết thúc: - Giáo viên nhận xét ý thức học tập của học sinh. Đánh giá chung về kết quả tập luyện. - Hướng dẫn cho học sinh luyện tập ở nhà và ngoại khoá. - Xuống lớp. 5-7' 35' 3-5' Đội hình lên lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động Chia nhóm tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự lớp. Giáo viên quan sát sữa sai động tác cho học sinh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giáo viên và HS tiến hành xuống lớp. Đội hình xuống lớp Ngày dạy: /12/2011 Lớp: 73, 74. Tiết 36 Bài thể dục: - kiểm tra bài thể dục với cờ. I. Mục tiêu: Đánh giá sự tiếp thu và thực hành các kỹ năng của học sinh trong Bài TD với cờ 9 động tác. Thực hiện chính xác động tác của Bài TD với cờ 9 động tác. Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc. II. Địa điểm - phương tiện: Sân tập TDTT, còi, cờ III. nội dung 1. Ma trận: Chuẩn chương trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL * Bài TD với cờ. - Thực hiện toàn bộ 9 động tác. - Động tác chuẩn. - Đẹp 4đ 2đ 2đ 2đ Tổng: 10đ 6đ 2đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra: Bài TD phát triển chung với cờ 9 động tác. 3. Bảng điểm: Loại Giỏi 9 - 10 điểm - Thực hiện được toàn bộ Bài TD phát triển chung với cờ 9 động tác. - Động tác đẹp, thành thạo, thực hiện đúng kỹ thuật tư thế Bài TD. - Phối hợp tốt giữa các động tác. Loại Khá 7 - 8 điểm - Thực hiện được toàn bộ Bài TD phát triển chung với cờ 9 động tác. - Động tác tương đối đẹp, thành thạo, thực hiện đúng kỹ thuật tư thế Bài TD. - Phối hợp tương đối tốt giữa các động tác. - Thực hiện sai 1 động tác hoặc có 1-2 động tác thực hiện chưa chính xác. Loại Trung bình 5 - 6 điểm - Thực hiện được toàn bộ Bài TD phát triển chung với cờ 9 động tác. - Động tác tương đối đẹp, khá thành thạo, thực hiện đúng kỹ thuật tư thế Bài TD. - Phối hợp còn chưa tốt giữa các động tác. - Thực hiện sai 1-2 động tác hoặc có 2-3 động tác thực hiện chưa chính xác. Loại Yếu 3 - 4 điểm - Thực hiện được toàn bộ Bài TD phát triển chung với cờ 9 động tác. - Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật tư thế Bài TD, - Phối hợp không tốt giữa các động tác. - Thực hiện sai 2-3 động tác hoặc có 3-4 động tác thực hiện chưa chính xác. Loại Kém 1 - 2 điểm - Thực hiện được toàn bộ Bài TD phát triển chung với cờ 9 động tác. - Thực hiện chưa thành thạo, chưa đúng kỹ thuật tư thế Bài TD, - Phối hợp không tốt giữa các động tác. - Thực hiện sai từ 4 động tác trở lên. Iv. Tiến trình giảng dạy: Nội dung giảng dạy ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Khởi động chung - Khởi động chuyên môn B. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: Bài TD phát triển chung 9 động tác với cờ. C. Phần kết thúc: - Giáo viên nhận xét ý thức học tập của học sinh. Đánh giá chung về kết quả tập luyện. - Hướng dẫn cho học sinh luyện tập ở nhà và ngoại khoá. - Xuống lớp. 5-7' 35' 1-2l 5' Đội hình lên lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình khởi động - GV tiến hành kiểm tra, HS tiến hành ôn luyện trước khi kiểm tra 1 phút. - Kiểm tra theo sổ điểm lớp. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 1-2 học sinh - Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại lần 2. - Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8 điểm. x x x x x x x x x x x x x x Giáo viên và HS tiến hành xuống lớp. Đội hình xuống V. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 7(1).doc