Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 5+6 - Bản đẹp 3 cột

 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

 - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu.

 - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong bài TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật.

 - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể.

II . PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ

 - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường.

 - Dụng cụ :

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

 - Phương pháp : Thực hành

- Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định tổ chức

 - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số

 2. kiểm tra bài cũ

 - Sau phần khởi động.

3. Nội dung bài mới

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 5+6 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:........./......./2008 Ngày giảng:......./....../2008 Tuần: 3 Tiết : 5 bài td - chạy ngắn - chạy bền I. mục tiêu cần đạt - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong bài TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật. - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. II . phương tiện dạy học - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường............ - Dụng cụ : III. cách thức tiến hành - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. IV. Tổ chức hoạt động dạy và học 1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 3. Nội dung bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 3.1. Phần mở đầu a. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . b. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông c. Kiểm tra bài cũ. - Gv gọi 1-4 HS kiểm tra bài TD từ nhịp 1-17 3.2. Phần cơ bản a. Ôn nội dung bài trước -Ôn bài TD - Bài TD từ nhịp 1-17 bài TD liên hoàn nam và nữ. - Chạy nhanh. - Ôn một số động tác bổ trợ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông + XP cao chạy nhanh 30- 60m - Chơi trò chơi “chạy đuổI” - Chạy bền . Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; Cách kiểm tra mách trước và sau khi chạy 3.3. Phần kết thúc a. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. b. Hệ thống bài : Học sinh chú ý phối hợp với người chỉ huy trong bài TD& chạy ngắn c. Nhận xét: - Các em nắm được bài 8 -10 Phút 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV đánh giá nhận xét và cho điểm. - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CB XP Đ ▲ x - GVgiới thiệu cách chơi và luật chơi, có KL - kT x x x x x x x x XP1 XP2 Đ ▲ - GVgiới thiệu cách chơi và luật chơi, có KL - kT x ỵ ỵ P x ỵ ỵ P CB XP ▲ GV giới thiệu cho HS, và làm mẫu toàn bộ cách kiểm tra mạch và hướng dẫn cho HS tập luyện - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” 4. Củng cố - GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho học sinh 5. Hướng dẫn về nhà Các em tự tập : Các em tự tập : Bài TD – chạy ngắn – chạy bền Bài tập về nhà: -HS tự tập ngồi xuống đứng lên trong vòng 30 giây. V. rút kinh nghiệm - Đảm bảo giờ dạy - Gìơ dạy an toàn - các em nắm được bài -----------------------------†------------------------------ Ngày soạn:........./......./2008 Ngày giảng:......./....../2008 Tuần: 3 Tiết : 6 bài td - chạy ngắn - chạy bền I. mục tiêu cần đạt - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong bài TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật. - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. II . phương tiện dạy học - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường............ - Dụng cụ : III. cách thức tiến hành - Phương pháp : Thực hành - Tổ chức : Thực hành theo cá nhân, tổ nhóm, tập thể. IV. Tổ chức hoạt động dạy và học 1. ổn định tổ chức - HS. Tập hợp báo cáo sĩ số 2. kiểm tra bài cũ - Sau phần khởi động. 3. Nội dung bài mới Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 3.1. Phần mở đầu a. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . b. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông c. Kiểm tra bài cũ. - Gv gọi 1-4 HS kiểm tra bài TD từ nhịp 1-7 3.2. Phần cơ bản a. Ôn nội dung bài trước -Ôn bài TD từ nhịp 1-17 bài TD liên hoàn nam và nữ. - Học từ nhịp 18-25 - Chạy nhanh. - Ôn một số động tác bổ trợ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông + luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp - Chơi trò chơi “chạy tốc độ cao” 3.3. Phần kết thúc a. Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. b. Hệ thống bài : Học sinh chú ý phối hợp với người chỉ huy trong bài TD& chạy ngắn c. Nhận xét: - Các em nắm được bài 8 -10 Phút 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV đánh giá nhận xét và cho điểm. - GV điều khiển lớp tập x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV giới thiệu cho HS - GVlàm mẫu toàn bộ kĩ thuật động tác, giáo viên làm mẫu chậm, phân tích và hô cho lớp tập theo. - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CB XP Đ ▲ x - GVgiới thiệu cách chơi và luật chơi, có KL - kT x x x x x x x x XP Đ - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” 4. Củng cố - GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho học sinh 5. Hướng dẫn về nhà Các em tự tập : Các em tự tập : Bài TD – chạy ngắn – chạy bền Bài tập về nhà: -HS tự tập ngồi xuống đứng lên trong vòng 30 giây. V. rút kinh nghiệm - Đảm bảo giờ dạy - Gìơ dạy an toàn - các em nắm được bài -----------------------------†-------------------------------

File đính kèm:

  • docthe duc 8(24).doc