Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 36 (Chuẩn kiến thức)

I- MỤC TIÊU:

- Chương trình TD lớp 8 giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học, chuẩn bị học tập có hiệu quả chương trình lớp 8, góp phần thực hiện mục tiêu môn học.

- HS biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- HS biết vận dụng những kiến thức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

- Có một số hiểu biết về Sức nhanh và phương pháp tập luyện phát triển Sức nhanh.

- Biết cách thực hiện những kỹ năng cơ bản về nội dung chương trình.

II- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

 

doc64 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 36 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giá rút kinh nghiệm. - Tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm nam, nữ riêng. - Tổ chức, hướng dẫn cho HS chơi. C. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS. - Giao bài tập về nhà: + Rèn luyện sức mạnh chân; + Tập chạy bền vào buổi sáng. 5’ - HS thả lỏng tích cực, ĐH giống ĐHKĐ. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Giáo án: Số 28. Ngày soạn: 16/12/2007. Tiết PPCT: 31. Kiểm tra Nhảy cao - Chảy cao: Kiểm tra Nhảy cao kiểu “Bước qua”. I. Mục tiêu: - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ học tập của HS trong quá trình tập luyện. - Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kết quả tốt nhất, thành tích cao nhất. ii. địa điểm – phương tiện: Sân tập sạch sẽ, cột xà nhảy cao, cờ lệnh, trang phục gọn gàng. iii. tiến trình kiểm tra: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện a. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra. 2. Khởi động: - Tập bài TD tay không 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Điều hoà. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. - ép dây chằng. 7’ 2x8N 2x8N 2x8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - Lớp trưởng tập trung, điều chỉnh hàng báo cáo sĩ số. - GV phổ biến ngắn gọn. - Lớp trưởng điều khiển cho lớp khởi động. - HS khởi động ngiêm túc, tích cực. x x x x x x x x x x x x x x x X(CH) b. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra học kỳ I: Nhảy cao kiểu “Bước qua”. Cách đánh giá, cho điểm - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”(cả 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – qua xà) và qua xà ở mức quy định. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà các giai đoạn khác có sai sót nhỏ qua xà ở mức quy định. - Điểm 5-6 : Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn qua mức xà quy định. - Điểm 3-4 : Chưa hình thành được kỹ thuật giai đoạn qua xà, mặc dù chạy đà giậm nhảy tốt. - Điểm 1-2: Không thực hiện được kỹ thuật và làm rơi xà. 33’ - GV tổ chức, kiểm tra Nam, Nữ riêng. - Mức xà quy định: Nam 0,90m; Nữ 0,80m. - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức tối đa 3 lần. - Những HS có dị tật ảnh hưởng đến nhảy, GV nên chọn hình thức kiểm tra phù hợp. - Cộng thêm điểm khuyến khích cho những HS có thể chất kém nhưng chịu khó tập luyện. - Cần có các biện pháp bảo đảm an toàn cho HS khi kiểm tra. - Những HS bị dưới điểm 5 GV kiểm tra lại lần 2 điểm tối đa không quá 8. - Trường hợp đặc biệt do GV quyết định. ĐH kiểm tra ▲(GV) C. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả kiểm tra, ý thức học tập của HS. - Giao bài tập về nhà: + Bài tập rèn luyện sức mạnh chân 5’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Giáo án: Số 29. Ngày soạn: 18/12/2007. Tiết PPCT: 32-33. ôn tập - Ôn luyện các nội dung Chạy ngắn: - Nhảy cao. I- Mục tiêu: - Nhằm hệ thống lại cho HS những kỹ thuật đã học.. - Giúp các em HS hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích. - Học sinh có ý thức tự giác, nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II- Địa điểm - phương tiện: - Sân tập sạch sẽ, 1 bộ cột xà, 4 bàn đạp XPT, còi, cờ lệnh, trang phục gọn gàng. III- Tiến trình dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện a. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu của bài học: 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Tập bài TD tay không 4 động tác: Tay, Chân, Lườn, Bụng. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. - ép dây chằng. 5-7’ 1l 2 x 8N 2 x 8N 2x8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - GV phổ biến ngắn gọn. - Chỉ huy điều khiển cho lớp khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x X(CH) b. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: * Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật: - Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng cao thẳng. - Chạy đà 5-7 bước đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy qua xà thấp. - Chạy đà dài thực hiện toàn bộ kỹ thuật nâng cao dần thành tích. * Cũng cố: Chạy đà dài thực hiện toàn bộ kỹ thuật. 3. Chạy ngắn: * Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật: - Tư thế vào chỗ – sẵn sàng. - Tự XPT chạy lao 30m. - Hoàn thhiện kỹ thuật. * Củng cố: XPT chạy lao 30m. 33’ 1-2l 1-2l 1-2l 2-3l 1l 1l 1l 2-3l 1l - Tổ chức, điều khiển cho HS tập luyện. - HS tập luyện nghiêm túc, tích cực, theo hiệu lệnh. - GV vừa hô vừa uốn nắn, nhắc nhở HS tập. ▲(GV) - Tập trung lớp, gọi 4 em HS lên thực hiện kỹ thuật, HS nhận xét, GV nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm. - GV tổ chức cho HS tập luyện. x x x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - GV vừa điều khiển vừa uốn nắn, nhắc nhở, hệ thống lại kỹ thuật cho HS. - Tập trung lớp, gọi 4 em HS lên thực hiện kỹ thuật, HS nhận xét, GV nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm. C. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS. - Giao bài tập về nhà: + Một số bài tập rèn luyện sức mạnh chân. 5’ - HS thả lỏng tích cực, ĐH giống ĐHKĐ. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) Giáo án: Số 30. Ngày soạn: 23/12/2007. Tiết PPCT: 34. Kiểm tra học kỳ i Kiểm tra Nhảy cao kiểu “Bước qua”. I. Mục tiêu: - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ học tập của HS trong quá trình tập luyện. - Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kết quả tốt nhất, thành tích cao nhất. ii. địa điểm – phương tiện: Sân tập sạch sẽ, cột xà nhảy cao, cờ lệnh, trang phục gọn gàng. iii. tiến trình kiểm tra: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện a. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra. 2. Khởi động: - Tập bài TD tay không 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Điều hoà. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. - ép dây chằng. 7’ 2x8N 2x8N 2x8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - Lớp trưởng tập trung, điều chỉnh hàng báo cáo sĩ số. - GV phổ biến ngắn gọn. - Lớp trưởng điều khiển cho lớp khởi động. - HS khởi động ngiêm túc, tích cực. x x x x x x x x x x x x x x x X(CH) b. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra học kỳ I: Nhảy cao kiểu “Bước qua”. Cách đánh giá, cho điểm - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”(cả 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – qua xà) và qua xà ở mức quy định. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà các giai đoạn khác có sai sót nhỏ qua xà ở mức quy định. - Điểm 5-6 : Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn qua mức xà quy định. - Điểm 3-4 : Chưa hình thành được kỹ thuật giai đoạn qua xà, mặc dù chạy đà giậm nhảy tốt. - Điểm 1-2: Không thực hiện được kỹ thuật và làm rơi xà. 33’ - GV tổ chức, kiểm tra Nam, Nữ riêng. - Mức xà quy định: Nam 0,90m; Nữ 0,80m. - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức tối đa 3 lần. - Những HS có dị tật ảnh hưởng đến nhảy, GV nên chọn hình thức kiểm tra phù hợp. - Cộng thêm điểm khuyến khích cho những HS có thể chất kém nhưng chịu khó tập luyện. - Cần có các biện pháp bảo đảm an toàn cho HS khi kiểm tra. - Những HS bị dưới điểm 5 GV kiểm tra lại lần 2 điểm tối đa không quá 8. - Trường hợp đặc biệt do GV quyết định. ĐH kiểm tra ▲(GV) C. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả kiểm tra, ý thức học tập của HS. - Giao bài tập về nhà: + Luyện tập: Bật Xa; Ném bóng trúng đích. 5’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Giáo án: Số 31. Ngày soạn: 30/12/2008. Tiết PPCT: 35-36. Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể - Kiểm tra bật xa tại chỗ (Tiết 35) - Kiểm tra ném bóng trúng đích (Tiết 36). I. Mục tiêu: - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ học tập của HS trong quá trình tập luyện. - Thực hiện đúng động tác, nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kết quả tốt nhất, thành tích cao nhất. II. Địa điểm, phương tiện: - Sân tập sạch sẽ,hố cát , thước dây, vòng rổ. - Trang phục học sinh gọn gàng. iii. tiến trình kiểm tra: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện a. Phần chuẩn bị. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra. 2. Khởi động: - Tập bài TD tay không 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Điều hoà. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. - ép dây chằng. 7’ 2x8N 2x8N 2x8N ĐH nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - Lớp trưởng tập trung, điều chỉnh hàng báo cáo sĩ số. - GV phổ biến ngắn gọn. - Lớp trưởng điều khiển cho lớp khởi động. - HS khởi động ngiêm túc, tích cực. x x x x x x x x x x x x x x x X(CH) b. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: Cách cho điểm và xếp loại : * Bật xa tại chỗ (Tiết 35): - Điểm 9-10 (Giỏi) : + Nam:205 cm. + Nữ :180 cm. - Điểm 7-8 (Khá) : + Nam: 190-204 cm . + Nữ : 170-179 cm. - Điểm : 5-6 (Đạt) : + Nam: 180-189 cm. + Nữ : 160-169 cm. *Ném bóng trúng đích (Tiết 36): - Điểm 9-10 (Giỏi): + Nam 4 quả. + Nữ 4 quả . - Điểm 7-8 (Khá): + Nam 3 quả . + Nữ 3 quả . - Điểm : 5-6 (Đạt): + Nam 2 quả . + Nữ 2 quả . 33’ - GV tổ chức, kiểm tra Nam, Nữ riêng. - Cho lớp thực hiện lần lượt từng em một. - Mỗi em thực hiện 3 lần, lần nào cao nhất lấy thành tích lần đó . ▲(GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Cho thực hiện lần lượt từng em lên thực hiện ném 2 quả thử và 5 quả chính thức. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) x 5m C. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng: Một số động tác làm thư duỗi cơ bắp. 2. Nhận xét: Kết quả kiểm tra, ý thức học tập của HS. - Giao bài tập về nhà: + Rèn luyện sức mạnh chân. + Ôn luyện chạy bền. 5’ - HS thả lỏng tích cực. - GV nhận xét ngắn gọn. ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x ▲

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 Day du 20082009.doc