Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 25 đến 67 - Đặng Thị Bằng

I/ MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Kiểm tra sự rền luyện của học sinh qua thời gian đã học .

Đánh giá sự rèn luyệnthân thể của học sinh

 Học sinh tự đánh giá được chỉ số sức khoẻ của bản thân

II/ Tiến trình của tiết học:

 1/ ổn định và kiểm tra bài cũ :

 (Không ) Ôn kĩ thuật chạy ngắn.

 2/ Kiểm tra :

doc88 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 25 đến 67 - Đặng Thị Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cho bài tập về nhà Xuống lớp 3’ 6’ 30’ 10l 6’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV +Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Soạn ngày:13/4/2009 Giảng ngày: 20/4/20098A:T4,8B Tiết: 65 Nhảy cao – Chạy bền. A/ Mục tiêu: Nhảy cao : Nhảy cao Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng. Chạy bền :Trên địa hình tự nhiên . Rèn luyện nâng cao sức bền cho học sinh. B/ Địa điểm và phương tiện : Sân vận động , đệm, cột, xà, sân bóng, C/ Tiến trình bài giảng: 1/ ổn định và kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 3-4 học sinh kĩ thuật chạy đà giậm nhảy 2/ bài mới: Nội dung TG Phương pháp A/ Phần mở đầu: GV: Nhận lớp GV: Phổ biến nội dung và yêu cầu B/ Phần cơ bản: a/ Khởi động : Tại chỗ xoay các khớp cổ tay ,chân ,ép dây chằng đùi . Tập tập bài TD Phát triển chung ,tay lười bụng . b/ Phần chính: Nhảy cao :Động tác bổ trợ Tại chỗ đá lăng trước ,sau ,đá lăng sang ngang Trò chơi “ Lò cò tiếp sức “ 2 /Chạy bền: Cho học sinhchạy trên địa hình tự nhiên, Rèn luyện sức bền ,dai cho học sinh. Cho chạy 3 vòng sân trường. Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột. C/ Phần kết thúc: Cho thả lỏng các cơ và một số động tác hồi tĩnh. GV: Nhận xét đánh giá giờ học. Cho bài tập về nhà Xuống lớp 3’ 6’ 30’ 10l 6’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV +Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Soạn ngày: 19/4/2009 Giảng ngày: 21/4/2009 8AT4, 8B Tiết:66 Kiểm tra; Nhảy cao A/ Mục tiêu: Học sinh thực hiện tốt kỹ thuật nhảy cao” kiểu bước qua “ Biết kết hợp tốt các giai đoạn nâng cao thành tích. Đánh giá quá trình rèn luyện và học tập của học sinh. B/ Đại điểm và phương tiện: Sân vận động trường, đệm , cột , xà , thước dây. C/ Tiến trình bài giảng: 1/ ổn định và kiểm tra bài cũ; ( Không) 2/ Bài kiểm tra: Nội dung TG Phương pháp I/ Phần mở đầu: GV: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu cách kiểm tra. II/ Phần cơ bản: A/ Khởi động: Tại chỗ xoay các khớp ép dây chằng đùi. Tập 3 động tác bài thể dục phát triển chung tay , lườn, bụng. B/ Phần chính: Nhảy cao. Kiểm tra toàn bộ kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua ,kỹ thuật và thành tích. Kiểm tra theo danh sách lớp: Nam, nữ, riêng. ở mỗi mức xà học sinh được phép nhảy 3 lần. Ngay lần nhảy đầu tiên đẫ qua không phải nhảy lần tiếp theo. *Cách cho điểm: Điểm 9-10: nhảy đúng kỹ thuật. Nam qua 1,20 trở lên , Nữ 1,05m Điểm 7-8: Nhảy đúng kỹ thuật . Nam: qua 1,10m ,Nữ 0, 95m. Điểm 5-6: Nhảy đúng kỹ thuật. Nam: qua 1,1m , Nữ 0,85m. Điểm 3-4 Không nhảy đúng kỹ thuật. III/ Phần kết thúc: Hồi tĩnh GV: Nhận xét giờ kiểm tra. Bài tập về nhà. Xuống lớp. 2’ 6’ 2l 8N 30’ 7’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Rút kinh nghiệm: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Soạn ngày:20/4/2009 Giảng ngày:27/ 4/2009 8AT4, 8B Tiết: 66 Kiểm tra :Nhảy cao A/ Mục tiêu: Học sinh thực hiện tốt kỹ thuật nhảy cao” kiểu bước qua “ Biết kết hợp tốt các giai đoạn nâng cao thành tích. Đánh giá quá trình rèn luyện và học tập của học sinh. B/ Đại điểm và phương tiện: Sân vận động trường, đệm , cột , xà , thước dây. C/ Tiến trình bài giảng: 1/ ổn định và kiểm tra bài cũ; ( Không) 2/ Bài kiểm tra: Nội dung TG Phương pháp I/ Phần mở đầu: GV: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu cách kiểm tra. II/ Phần cơ bản: A/ Khởi động: Tại chỗ xoay các khớp ép dây chằng đùi. Tập 3 động tác bài thể dục phát triển chung tay , lườn, bụng. B/ Phần chính: Nhảy cao. Kiểm tra toàn bộ kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua ,kỹ thuật và thành tích. Kiểm tra theo danh sách lớp: Nam, nữ, riêng. ở mỗi mức xà học sinh được phép nhảy 3 lần. Ngay lần nhảy đầu tiên đẫ qua không phải nhảy lần tiếp theo. *Cách cho điểm: Điểm 9-10: nhảy đúng kỹ thuật. Nam qua 1,20 trở lên , Nữ 1,05m Điểm 7-8: Nhảy đúng kỹ thuật . Nam: qua 1,10m ,Nữ 0, 95m. Điểm 5-6: Nhảy đúng kỹ thuật. Nam: qua 1,1m , Nữ 0,85m. Điểm 3-4 Không nhảy đúng kỹ thuật. III/ Phần kết thúc: Hồi tĩnh GV: Nhận xét giờ kiểm tra. Bài tập về nhà. Xuống lớp. 2’ 6’ 2l 8N 30’ 7’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Soạn ngày: 26/4/2009 Giảng ngày:/5/2009 Tiết: 67 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II Kiểm tra rèn luyện rèn luyện thân thể. I/Mục tiêu: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”.Yêu cầu thực hiện được được những điểm cơ bản của 4 giai đoạn kĩ thuật của nhảy xa “kiểu ngồi”và đạt thành tích cao. Phổ biến một số điểm trong luật điền kinh ( Phần nhảy xa) II/ Địa điểm và dụng cụ : Đường chạy đà và hố nhảy xa, cuốc để xới cát ,một thanh gỗ nhỏ để san bằng mặt cát sau khi xới ,Thước đo ,bàn ghế giáo viên. III/ Nội dung và phương pháp: 1/ổn định và kiểm tra bài cũ: Cho 2-3 H/S nhắc lại những điểm cơ bản của 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” 2/ Bài mới; Nội dung Tg Phương pháp A/ Phần mở đầu: GV: Nhận lớp GV: Phổ biến nội dung và yêu cầu. B/ Phần cơ bản: a/ Khởi động : Tập một số động tác bổ trợ nâng cao sức bền. b/ Phần chính: 1/ kiểm tra Kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. Gồm 4 giai đoạn: + Giai đoạn chạy đà. + Giai đoạn giậm nhảy:Là giai đoạn quan trọng nhát ,cần phối hớp chân ,than và đánh tay để giúp nâng người lên cao. + Giai đoạn trên không + Giai đoạn tiếp đất. 2/ Một số điểm trong luật điền kinh (Phần nhảy xa): +VĐV phạm lỗi :Chạm vạch hoặc vượt qua ván giậm nhảy. Hoàn thành lần nhảy đi ngược lại +Không phạm lỗi: +Đường chạy đà. +Ván giậm nhảy +Khu vực rơi. C/ Phần kết thúc: Cho thả lỏng các cơ và một số động tác hồi tĩnh. GV: Nhận xét đánh giá giờ học. Công bố điểm kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV : Cho học sinh tập một số đọng tác bổ trợ : Chạy đà + Phối hợp chạy đà và giậm nhảy giậm nhảy. + Tư thế trên không kiểu ngồi. + Phối hợp 3 giai đoạn kĩ thuật +Tiếp đất. + Phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật x x x xà x x x xà GV: Nêu một số sai thường mắc và cách sửa: Sửa sai: Đo lại đà cho chính xác, Tập chạy đà giậm nhảy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV +Rút kinh nghiệm :................................................................................................ .................................................................................................................................... .................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an td 8(9).doc