Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 20: Các thế vận động trên chiến trường

I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC:

1. Về kiến thức: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.

 2. Về kỹ năng:- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.

 - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ: - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.

II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 20: Các thế vận động trên chiến trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 20 CÁC TƯ THẾ VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: 1. Về kiến thức: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu. 2. Về kỹ năng:- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác. - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể. 3. Về thái độ: - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I- PHẦN MỞ ĐẦU: Thủ tục giảng dạy - Ổn định lớp: - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số, trang phục. - Kiểm tra bài cũ: Nêu trường hợp vận dụng và thực hiện các động tác đi khom, chạy khom, bò cao, lê, trườn, vọt tiến? ( mỗi động tác gọi 1 học sinh ). -Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu: 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) II- PHẦN CƠ BẢN: CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN KHI VẬN ĐỘNG - Khẩu lệnh điều khiển tập các động tác: + “ Tên động tác – chuẩn bị - Tiến”. + “ Thôi tập”. *- Tập luyện 3 động tác ( 1 – 2 – 3 ) - Động tác di khom, chạy khom. - Động tác bò cao một tay hai chân. - Động tác bò cao hai tay hai chân. - Động tác lê cao. - Động tác lê thấp. - Động tác trườn. - Động tác vọt tiến. 30 P 10’ 10’ GV giảng giải, phân tích Đội hình giảng giải: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) * Tổ chức và phương pháp luyện tập. - Người dạy thực hiện theo 3 bước: + Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác. + Bước 2: Làm chậm phân tích từng cử động. + Bước 3: Làm tổng hợp có khẩu lệnh. - Tổ chức luyện tập: giáo viên chia lớp học thành các tổ, tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV € € € € € € € €€€€€€€€€ Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu thực hiện nội dung động tác. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng điều khiển luyện tập. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (theo qui định của giáo viên). + Quy ước tập: Kết hợp còi và khẩu lệnh. - Triển khai và duy trì luyện tập. - Giáo viên theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh. III/ kết thúc: Củng cố: - Giáo viên gọi vài học sinh ra thực hiện, các tiểu đội còn lại nhìn để cho nhận xét đóng góp. - Giáo viên chốt lại những động tác đúng, sai. - Luyện tập và xem bài trước ở nhà. - Thực hiện nghi thức xuống lớp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 20.doc