Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Hữu Khoa

Tiết 1: Giới thiệu: Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 10 (tóm tắt)

 Lý thuyết : Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 1).

Tiết 2: - Thể dục nhịp điệu : + Học động tác 1,2,3 (bài TDNĐ cho nam riêng, nữ riêng)

 - Chạy bền : Bài tập 1 (tr 71)

Tiết 3: - TDNĐ: Ôn từ động tác 1 - 3

 - Chạy ngắn: + Giới thiệu: Kĩ thuật chạy ngắn, cách sử dụng bàn đạp, xuất phát

 + Bài tập 1 và 2 (tr 56,67), Chạy nhanh 30-40m

Tiết 4: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 3

 + Học động tác 4 và 5

 - Chạy ngắn: + Bài tập 3 và 4 (tr 56)

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 5: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 5

 - Chạy ngắn: + Bài tập 5 (tr 56,57)và một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy ngắn)

 + Tập "vào chỗ" - "sẵn sàng" - "chạy"

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 6: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 5

 + Học động tác 6 và 7

 - Chạy ngắn: + Bài tập 6 và 7 (tr 57)

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 7: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 7

 - Chạy ngắn: + Bài tập 2 và 4 (tr 61)

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Hữu Khoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gối - ép giây chằng dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. II. Nội dung cơ bản : 1. Kiểm tra: a) Nội dung kiểm tra Kỹ thuật cả 3 nội dung chuyền, đệm, phát. b) Tổ chức và phương pháp: + Chuyền bóng:Mỗi hs chuyền 3 quả, bóng do người khác tung + Đệm bóng: Giống như chuyền + Phát bóng: Giống như chuyền 8-10' 3' 7' 4Lx 8n/1 4Lx 8n/1 28-30' 3q/1em 3q/1em 3q/1em - GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4hàng ngang cự ly hẹp. * * * * * * * * * * * * * * hình 1a. Đôi hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * 0 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của lớp trưởng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 hình 1b. Đội hình khởi động. - GV tập trung lớp theo đội hình 1a bên sân bóng thứ tự cho tốp 4 em lên thưc hiện 3 nội dung kiển tra sau đó thay phiên. - GV quan sát chuyền, đệm, phát cho điểm chính xác c) Cách cho điểm: - Chuyền bóng: + Điểm 9-10 : chuyền 3 quả đạt độ cao 2,5 - 3m có KT đúng. + Điểm 7- 8 : chuyền 2 quả đạt y/c trên. + Điểm 5-6 : chuyền 1 quả đạt y/c trên. + Điểm 3-4 : chuyền không đạt quả nào nhưng có te thế hình tay đúng. - Đệm bóng: + Điểm 9-10 : Đệm 3 quả đạt độ cao 2m có KT đúng phối hợp tốt thân người . + Điểm 7- 8 : Đệm 2 quả đạt y/c trên. + Điểm 5-6 : Đệm 1 quả đạt y/c trên. + Điểm 3-4 : Đệm không đạt quả nào nhưng có tư thế hình tay đúng - Phát bóng: + Điểm 9-10 : Phát 3 quả qua lưới có KT đúng. + Điểm 7- 8 : phát 2 quả đạt y/c trên. + Điểm 5-6 : phát 1 quả đạt y/c trên. + Điểm 3-4 : phát bóng không qua lưới quả nào Lấy điểm trung bình 3 nội dung trên III. Kết thúc: 1/ Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng như vỗ đùi, rũ tay, rũ chân.. 2/ Nhận xét giờ kiểm tra , thông báo kết qủa kiểm tra 5' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV cho hs thả lỏng tích cực theo đội hình 1b. - Đội hình 1a Ngày 23 Tháng 12 Năm 2008 Tiết 31: - Nhảy cao: + Giới thiệu chung về môn nhảy cao + Giới thiệu Kĩ thuật nhảy cao kiểu" Nằm nghiêng" + Bài tập 1 và 2 (tr 83, 84) - Chạy bền : + Bài tập 6 (tr 71) hoặc tro chơi (Do GV chọn) I. Mục đích - yêu cầu: - Giúp HS hình thành kỹ năng. - HS chú ý quan sát thực hiện theo sự chỉ dẫn của GV, Thực hiện tốt động tác bổ trợ,động tác KT. II. Dụng cụ - sân bãi: -Trên sân trường. vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện chuẩn bị, còi. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Khối Lợng Phơng pháp tổ chức I/. Mở đầu: 1). ổn định tổ chức 2). Khởi động chạy nhe một vòng sân. Xoay các khớp ép dây chằng ngang, dọc II/. Cơ bản: 1). Nhảy cao; + Giới thiệu chung về môn nhảy cao + Giới thiệu Kĩ thuật nhảy cao kiểu" Nằm nghiêng" + Bài tập 3 và 4 (tr 83, 84) * Củng cố 2). Chạy bền trên đ/hình T/n, III/Kết thúc. cho hs đi nhẹ nhàng thả lỏng tự nhiên Xuống lớp 8 30 2' 3 - 4v 1 Kiểm tra sỹ số , phổ biến nội dung , y/cầu Tập bài thể dục tay không, xoay các khớp Tập các động tác bổ trợ chuyên môn * * * * *** * * * * * * * * * * Có thể chơi trò chơi sức bền Chọn 2em thực hiện nhảy cao Học sinh tự thực hiện ở từng phần sau khi kết thúc bài tập chạy vòng sân thể dục Dặn dò , thu dọn dụng cụ, xuống lớp Ngày 28 Tháng 12 Năm 2008 Tiết 32: - Nhảy cao: + Nhảy tự do có đà để xác định chân giậm nhảy + Bài tập 3 và 4 (tr 83, 84) + Một số trò chơi phát triển sức mạnh chân I. Mục đích - yêu cầu: - Giúp HS hình thành kỹ năng nhảy cao. - HS chú ý quan sát thực hiện theo sự chỉ dẫn của GV, Thực hiện tốt động tác bổ trợ,động tác KT. II. Dụng cụ - sân bãi: -Trên sân trường. vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện chuẩn bị, còi. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Khối Lợng Phơng pháp tổ chức I/. Mở đầu: 1). ổn định tổ chức 2). Khởi động II/. Cơ bản: 1). Nhảy cao; Tập đà ngắn qua xà thấp. Tập động tác bổ trợ 2). Tro chơi phát triển sức mạnh chân, 3. Củng cố gọi 2 hs thực hiên KT nhảy cao GV nhân xét III Kết thúc. Cho hs thả lỏng. nhận xét giơ học 8 30 3/4 vg Kiểm tra sỹ số , phổ biến nội dung , y/cầu Tập bài thể dục tay không, xoay các khớp Tập các động tác bổ trợ chuyên môn Cho Hs nam ôn tập chạy đà giậm nhảy Qua xà thấp , Giáo vên chuyển qua giới thiệu kĩ thuật phát cầu * * * * * * * * * * * * * * * * * * Có thể chơi trò chơi sức bền Chọn 2em thực hiện nhảy cao , 2em thực hiện phát cầu có nhận xét Học sinh tự thực hiện ở từng phần sau khi kết thúc bài tập Dặn dò , thu dọn dụng cụ, xuống lớp Ngày 28 Tháng 12 Năm 2008 Tiết :33 - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 16 - Chạy bền : Trò chơi giáo dục sức bền (do GV chọn) I. Mục đích - yêu cầu:- giúp học sinh hình thành kỹ năng 16 động tác đã học, Luyện tập sức bền. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trường. vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện, III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. c. Kiểm tra bài cũ: II. Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 16 2. Chạy bền : + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Củng cố: 8-10' 3' 5' 2' 28-30' 10' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4hàng ngang cự ly hẹp. * * * * * * * * * * * * * * hình 1a. Đôi hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * 0 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 hình 1b. Đội hình khởi động. - GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 16 động tác TDNĐ đã học. Phương pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng III Kết thúc. Cho hs thả lỏng nhận xét giờ học * * * * * * * * * * * * * * . Đôi hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * Ngày 2 Tháng 1 Năm 2009 Tiết :34 - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 16 - Chạy bền : Trò chơi giáo dục sức bền (do GV chọn) I. Mục đích - yêu cầu:- giúp học sinh hình thành kỹ năng 16 động tác đã học, Luyện tập sức bền. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trường. vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện, III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. c. Kiểm tra bài cũ: II. Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 16 2. Chạy bền : + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Củng cố: 8-10' 3' 5' 2' 28-30' 10' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4hàng ngang cự ly hẹp. * * * * * * * * * * * * * * hình 1a. Đôi hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * 0 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 hình 1b. Đội hình khởi động. - GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 16 động tác TDNĐ đã học. Phương pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng III Kết thúc. Cho hs thả lỏng nhận xét giờ học * * * * * * * * * * * * * * . Đôi hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * Ngày 5 Tháng 1 Năm 2009 Tiết :35 - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 16 - Chạy bền : Trò chơi giáo dục sức bền (do GV chọn) I. Mục đích - yêu cầu:- giúp học sinh hình thành kỹ năng 16 động tác đã học, Luyện tập sức bền. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trường. vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện, III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân, hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. c. Kiểm tra bài cũ: II. Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 16 2. Chạy bền : + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Củng cố: 8-10' 3' 5' 2' 28-30' 10' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4hàng ngang cự ly hẹp. * * * * * * * * * * * * * * hình 1a. Đôi hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * 0 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 hình 1b. Đội hình khởi động. - GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 16 động tác TDNĐ đã học. Phương pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng III Kết thúc. Cho hs thả lỏng nhận xét giờ học * * * * * * * * * * * * * * . Đôi hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * Kiểm tra Học kỳ môn Thể dục nhịp điệu A/. Mục tiêu(mđ/yc): Đánh giá chất lương tập - ý thức tổ chức k/l B/. Dụng cụ - sân bãi: Kẻ sân - vệ sinh khu vực kiểm tra C/. Thời gian: tuần 16Đối tợng:khối 10. Nội dung Khối Lợng Phơng pháp tổ chức I/. Mở đầu: 1). ổn định tổ chức 2). Khởi động II/. Kiểm tra Biểu điểm: Loại A.9 - 10 điểm Loại B. 7 - 8 điểm Loại C. 5 - 6 điểm Loại D. 5 < điểm III/. Đánh giá và nhận xét IV/. Hồi tĩnh V/. Xuống lớp 8 30 2 2 1 . Tập bài thể dục tay không, xoay các khớp Hs chuản bị sân bãi cho kiểm tra, tự khởi động chuyên môn Mỗi học sinh đợc thực hiện 1 lần các động tác từ 1 đến 10 -Hs nam thực hiện trớc, hs nữ t/h sau Thuộc bài, ý thức tốt, tính nghệ thuật cao tư thế đúng , nhịp nhàng Kỹ thuật nh L/ A Hơi lúng túng, cha thật đẹp Kỹ thuật nh L/ B , có quên 1-2 đ/tác Không đủ số lần , không đẹp Kỹ thuật yếu, không đủ số đ/t, không đẹp, ý thức cha tốt. Những điểm được và chưa được Dặn dò những em cần phải kiểm tra lại Học sinh tự thực hiện Dặn dò , xuống lớp

File đính kèm:

  • docgiao an qp 10.doc