Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 18, Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt Nam (5 Tiết)

A. MỤC TIÊU:

 - Hiểu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của quân đội và công an nhân dân Việt Nam. Từ truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự của mỗi giai đoạn.

 - Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tôt sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội và công an.

B. CHUẨN BỊ:

 1. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà. SGK, vở ghi, bút.

 2. Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1. Ổn định lớp: 1

 2. Kiểm tra bài cũ:

 3. Dạy và học bài mới: 41

I. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

1. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

a. Thời kỳ hỡnh thành

- Ngay buổi đầu của cỏch mạng Việt Nam, trong chớnh cương vắn tắt của Đảng thỏng 2 năm 1930 đó đề cập tới việc: “Tổ chức ra quõn đội cụng nụng”.Tiếp đú, Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng thỏng 10 năm 1930 đó xỏc định chủ trương xây dựng đội “tự vệ công nông”.

 

doc9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/04/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 18, Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt Nam (5 Tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ủa lực lượng vũ trang, rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự của mỗi giai đoạn. - Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tôt sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội và công an. B. Chuẩn bị: 1. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà. SGK, vở ghi, bút. 2. Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. C. tiến trình lên lớp : 1. Ổn định lớp: 1’ 2.Kiểm tra bài cũ: 4’ 3. Dạy và học bài mới: 37’ II. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CễNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 1. Lịch sử Cụng an nhõn dõn Việt Nam a. Thời kỳ hỡnh thành - Sau khi Cỏch mạng Thỏng Tỏm năm 1945 thành cụng, yờu cầu bảo vệ chớnh quyền cỏch mạng được đặc biệt coi trọng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chớ Minh, lực lượng Cụng an được thành lập ngày 19 thỏng 8 năm 1945, để cựng với cỏc lực lượng khỏc bảo vệ thành quả cỏch mạng. Từ đú, ngày 19 thỏng 8 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cụng an nhõn dõn Việt Nam. - Ở Bắc Bộ đó thành lập “Sở Liờm phúng” và “Sở Cảnh sỏt”. Cỏc tỉnh đều thành lập “Ty Liờm phúng” và “Ty Cảnh sỏt”. Cỏc tổ chức tiền thõn của lực lượng cụng an nhõn dõn cựng nhõn dõn tham gia tổng khởi nghĩa giành chớnh quyền, đồng thời bảo vệ thành cụng Quốc khỏnh đầu tiờn của nước ta. b. Thời kỳ xõy dựng và trưởng thành trong hai cuộc khỏng chiến chống thực dõn Phỏp và đế quốc Mỹ 1945 - 1975 Ÿ Thời kỳ khỏng chiến chống thực dõn Phỏp (1945 – 1954) - Đầu năm 1947, Nha Cụng an Trung ương được chấn chỉnh về tổ chức gồm: Văn phũng, Ty Điệp bỏo, Ty Chớnh trị, bộ phận An toàn quõn khu. Thỏng 6 năm 1949, Nha Cụng an Trung ương tổ chức hội nghị Điều tra toàn quốc. Ngày 15 thỏng 1 năm 1950, Hội nghị Cụng an toàn quốc xỏc định Cụng an nhõn dõn Việt Nam cú 3 tớnh chất: “dõn tộc, dõn chủ, khoa học”. Ngày 28 thỏng 2 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định sỏp nhập bộ phận Tỡnh bỏo Quõn đội vào Nha Cụng an” . - Trong Chiến dịch Điện Biờn Phủ, Ban Cụng an tiền phương nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận. Nhiệm vụ của Ban là bảo vệ cỏc lực lượng tham gia chiến dịch, bảo vệ dõn cụng, bảo vệ giao thụng vận tải, bảo vệ kho tàng và đường hành quõn của bộ đội, gúp phần làm nờn chiến thắng lịch sử Điện Biờn Phủ, kết thỳc cuộc khỏng chiến chống thực dõn Phỏp. - Thời kỳ này đó xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm như tấm gương hy sinh của Vừ Thị Sỏu, đội viờn cụng an xung phong Đất Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa; trong phong trào phỏ tề, trừ gian cú: Trần Việt Hựng đội trưởng trừ gian của cụng an Hải Dương. Ÿ Thời kỳ khỏng chiến chống Mỹ ( 1954 – 1975) - Giai đoạn từ năm 1954-1960, Cụng an nhõn dõn Việt Nam gúp phần ổn định an ninh, phục vụ cụng cuộc khụi phục kinh tế, cải tạo xó hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giữ gỡn và phỏt triển lực lượng ở miền Nam. - Giai đoạn 1961 - 1965, Cụng an nhõn dõn tăng cường xõy dựng lực lượng, đẩy mạnh đấu tranh chống phản cỏch mạng và tội phạm khỏc, bảo vệ cụng cuộc xõy dựng chủ nghĩa xó hội ở miền Bắc, gúp phần đỏnh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. - Giai đoạn 1965-1968, Cụng an nhõn dõn Việt Nam giữ gỡn an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội, gúp phần đỏnh thắng chiến tranh phỏ hoại miền Bắc lần thứ nhất và làm thất bại “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam. - Giai đoạn 1969 - 1973, Cụng an nhõn dõn Việt Nam giữ vững an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội, gúp phần đỏnh thắng chiến tranh phỏ hoại lần thứ 2 trờn miền Bắc và làm phỏ sản chiến lược “Việt Nam hoỏ chiến tranh” ở miền Nam. - Giai đoạn 1973 - 1975, Cụng an nhõn dõn Việt Nam cựng cả nước dốc sức giải phúng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc Tổng tiến cụng và nổi dậy mựa Xuõn 1975, lực lượng Cụng an đó phối hợp chiến đấu cựng Quõn đội và nhõn dõn lập nhiều chiến cụng. Ban An ninh Trung ương Cục và Đặc khu Sài Gũn - Gia Định điều động nhiều cỏn bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quõn sự và quần chỳng tiến cụng và nổi dậy chiếm lĩnh cỏc mục tiờu trọng yếu như: Dinh Độc Lập, Tổng Nha cảnh sỏt Nguỵ, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, Đài Phỏt thanh Cỏc chiến sĩ cụng an tham gia tớch cực mở đường, kết hợp tiến cụng từ bờn ngoài vào với sự nổi dậy từ bờn trong, gúp phần đập tan mọi sự phản khỏng của bọn phản cỏch mạng, ngăn chặn và bắt giữ những đối tượng chạy trốn. Trong cuộc Tổng tiến cụng và nổi dậy mựa Xuõn 1975 đó cú hàng chục nghỡn cỏn bộ, chiến sĩ tham gia, gúp phần tớch cực giành thắng lợi, giải phúng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. c. Thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước đi lờn chủ nghĩa xó hội từ 1975 đến nay - Đất nước hoà bỡnh, thống nhất và đi lờn chủ nghĩa xó hội, trờn trận tuyến mới, Cụng an nhõn dõn Việt Nam đó đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi õm mưu, thủ đoạn của cỏc thế lực thự địch, giữ vững an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội trong mọi tỡnh huống. - Trờn 60 năm xõy dựng và trưởng thành, Cụng an nhõn dõn Việt Nam đó được Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hựng lực lượng vũ trang nhõn dõn, Huõn chương Sao Vàng, Huõn chương Hồ Chớ Minh và những phần thưởng cao quý khỏc. 4. Sơ kết bài học. 3’ - Củng cố: Giáo viên tổng hợp nội dung chính của bài. - Hướng dẫn về nhà: HS đọc trước phần “Lịch sử, truyền thống công an nhân dân” Ngày: 28/12/2008 Tiết 22 Bài 2 LỊCH Sử, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CễNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (tiếp) A. Mục tiêu: - Hiểu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của quân đội và công an nhân dân Việt Nam. Từ truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự của mỗi giai đoạn. - Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tôt sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội và công an. B. Chuẩn bị: 1. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà. SGK, vở ghi, bút. 2. Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan. C. tiến trình lên lớp : 1. Ổn định lớp: 1’ 2.Kiểm tra bài cũ: 4’ Trỡnh bày nội dung cơ bản của quỏ trỡnh xõy dựng và trưởng thành của Cụng an nhõn dõn Việt Nam. 3. Dạy và học bài mới: 37’ II. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CễNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 2. Truyền thống Cụng an nhõn dõn a. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng - Cũng như Quõn đội nhõn dõn, Cụng an nhõn dõn chiến đấu vỡ mục tiờu, lý tưởng của Đảng và trở thành cụng cụ bạo lực sắc bộn của nhà nước trong việc chống thự trong, giặc ngoài, bảo vệ an ninh chớnh trị và trật tự, an toàn xó hội, trung thành với mục tiờu, nhiệm vụ cỏch mạng qua từng thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam lónh đạo Cụng an nhõn dõn theo nguyờn tắc “tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt”. - Tổ chức Đảng trong lực lượng Cụng an theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở. Hàng vạn cỏn bộ, chiến sĩ Cụng an nhõn dõn trong cuộc đấu tranh giải phúng dõn tộc đó xả thõn vỡ sự nghiệp cỏch mạng, hy sinh quờn mỡnh và khi hoà bỡnh lập lại, “mỏu vẫn đổ” trờn đường phố, vựng xa xụi khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỡnh. Truyền thống trung thành vụ hạn với sự nghiệp cỏch mạng của Đảng trở thành niềm tự hào trong lực lượng Cụng an và trong lũng dõn tộc. b. Vỡ nhõn dõn phục vụ, dựa vào dõn làm việc và chiến đấu - Cụng an nhõn dõn Việt Nam từ nhõn dõn mà ra, vỡ nhõn dõn mà chiến đấu đó lập bao chiến cụng hiển hỏch trong lịch sử xõy dựng và chiến đấu của mỡnh. - Những chiến cụng bắt giỏn điệp, biệt kớch đột nhập từ ngoài vào; những vụ khỏm phỏ phần tử phản động ở trong nước; những cuộc chiến đấu cam kho, quyết liệt với kẻ cầm đầu gõy rối trật tự, an ninh xó hội, được quần chỳng nhõn dõn chỉ bảo, giỳp đỡ, càng gắn bú mỏu thịt giữa Cụng an và nhõn dõn. - Cỏc đội xõy dựng cơ sở, cỏc cụng an viờn bỏm nắm địa bàn, thực hiện cựng ăn, cựng ở, cựng làm với nhõn dõn lấy sự bỡnh yờn cuộc sống làm mục tiờu phục vụ và lấy sự gắn bú phối hợp cựng nhõn dõn là điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đó viết lờn nột đẹp truyền thống “ vỡ nhõn dõn phục vụ, dựa nhõn dõn mà chiến đấu” của Cụng an nhõn dõn Việt Nam. c. Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sỏng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – cụng nghệ phục vụ cụng tỏc và chiến đấu - Quỏn triệt đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, Cụng an nhõn dõn Việt Nam trong lịch sử của mỡnh đó phỏt huy đầy đủ cỏc nhõn tố nội lực làm lờn sức mạnh giành thắng lợi. - Với tinh thần “người Việt Nam phải tự giải phúng lấy mỡnh, tự cứu mỡnh trước khi chờ cứu”, Cụng an nhõn dõn đó tớch cực, chủ động khỏm phỏ nhiều vụ ỏn, chủ động bỏm nắm địa bàn, chủ động phỏt hiện những dấu tớch tội phạmPhương tiện trong tay lực lượng Cụng an mặc dự chưa phải là hiện đại, thậm chớ rất thụ sơ nhưng đó biết tận dụng, vận dụng và sỏng tạo trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, thực hiện nhiệm vụ một cỏch cú hiệu quả nhất. d. Tận tuỵ trong cụng việc, cảnh giỏc, bớ mật, mưu trớ, sỏng tạo, dũng cảm, kiờn quyết, khụn khộo trong chiến đấu - Kẻ thự chống phỏ cỏch mạng thường sử dụng trăm phương ngàn kế với những õm mưu thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Muốn đỏnh thắng chỳng, cỏc lực lượng cụng an phải luôn tận tuỵ với cụng việc, cảnh giỏc, bớ mật, mưu trớ, dũng cảm, sỏng tạo, kiờn quyết và khụn khộo. - Tận tuỵ trong cụng việc giỳp Cụng an điều tra, xột hỏi, nắm bằng chứng được chớnh xỏc và chuẩn bị cỏc cơ sở đỳng đắn để bắt đỳng kẻ phạm tội. g. Quan hệ hợp tỏc quốc tế trong sỏng, thuỷ chung, nghĩa tỡnh - Cỏch mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cộng sản quốc tế, bởi vậy mục tiờu chiến đấu của lực lượng vũ trang núi chung và lực lượng Cụng an núi riờng phải gúp phần hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hợp tỏc quốc tế trong sỏng, thuỷ chung, nghĩa tỡnh là những phẩm chất khụng thể thiếu giỳp Cụng an nhõn dõn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. - Thể hiện tập trung nhất về sự hợp tỏc quốc tế là sự phối hợp cụng tỏc của cụng an 3 nước Đụng Dương: Việt Nam, Lào và Cămpuchia trong cuộc khỏng chiến chống thực dõn Phỏp, và đế quốc Mỹ. - Hiện nay lực lượng Interpon Việt Nam đó phối hợp với lực lượng Interpol quốc tế để điều tra, truy bắt những tờn tội phạm quốc tế và những vụ ỏn ma tuý lớncàng tụ thắm thờm truyền thống về quan hệ hợp tỏc quốc tế trong sỏng, thuỷ chung, nghĩa tỡnh của Cụng an nhõn dõn Việt Nam 4. Sơ kết bài học. 3’ - Củng cố: Giáo viên tổng hợp nội dung chính của bài. - Hướng dẫn về nhà: HS đọc trước bài ở nhà.

File đính kèm:

  • docLich su truyen thong quan doi va cong an nhan.doc
Giáo án liên quan