Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 24: Thưởng thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai

I- MỤC TIÊU

a. Về Kiến thức:

- Hiểu được tác hại và biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại thiên tai.

- Biết tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phù hợp với khả năng thực tế của từng địa phương.

b. Về kỷ năng:

- Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai hiện nay

c. Về thái độ:

- Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong phòng chống bom, đạn và thiên tai, bảo vệ đời sống bình yên ở khu dân cư.

II- CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bài 5trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết,

- Đọc trước các bài đã học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 24: Thưởng thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 10 TuÇn :25 TiÕt:24 THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOAI BOM ĐẠN VÀ THIÊN TAI I- MỤC TIÊU a. Về Kiến thức: - Hiểu được tác hại và biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại thiên tai. - Biết tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phù hợp với khả năng thực tế của từng địa phương. b. Về kỷ năng: - Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai hiện nay c. Về thái độ: - Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong phòng chống bom, đạn và thiên tai, bảo vệ đời sống bình yên ở khu dân cư. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bài 5trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh về 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước các bài đã học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ .§éng t¸c nghiªm, nghØ, quay t¹i chç vµ §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i, Tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội. 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hôm nay GV gọi 4 em lên thực hiện rồi nhận xét và cho điểm. HS nghiêm túc tích cực thực hiện động tác. 2: Phần cơ bản II. THI£N TAI, t¸c h¹i cña chóng vµ c¸ch phßng tr¸nh. 1. C¸c lo¹i thiªn tai chñ yÕu ë viÖt nam. Bão, Lũ lụt, lũ quét, lũ bùn đá, ngập úng, h¹n hán và sa mạc hoá, Xâm nhập mặn, tố, lố,. Sạt lở, động đất sóng thần và nước biển dâng. 2. Tác hại của thiên tai - Thiên tai là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, là trở lực lớn của quá trình phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo. Hiện nay nước ta có khoảng trên 80% dân số chịu ảnh hưởng của thiên tai, chỉ tỉnh trong 5 năm (2002 2006) thiên tai đã làm khoảng 1.700 người thiệt mạng, thiệt hại tài sản nhà nước ước tính 75.000 tỷ đồng. - Thiên tai gây hậu quả về môi trường: tàn phá gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, tác động xấu đến sản xuất và đời sống cộng đồng. - Thiên tai còn gây ra hậu quả đối với quốc phòng an ninh như: phá huỷ các công trình quốc phòng an ninh, làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia, là tác nhân gây ra sự mất ổn định đời sống nhân dân và trật tự xã hội. 3. Một số biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai - Chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. - Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: Như chương trình trồng rừng đầu nguồn. Rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, chương trình hố chứa nước cắt lũ, chống hạn, chương trình sống chung với lũ, chương trình an toàn cho tàu đánh bắt hải sản, chương trình củng cố và nâng cấp hệ thống đê điều. - Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. - Hợp tác quốc tế về cảnh báo, dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện cho tầu thuyền tránh trú bão, khai thác hợp lý an toàn các nguồn lợi trên biển với các nước có chung biên giới trên đất liền, trên biển. - Công tác cứu hộ cứu nạn Từng người và gia đình cần chuẩn bị các phương tiện cứu hộ cứu nạn theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. + Công tác cứu trợ khắc phục hậu quả. + Cấp cứu người bị nạn. + Làm vệ sinh môi trường. + Giúp đỡ các gia đình bị nạn ổn định đời sống. + Khôi phục sản xuất và sinh hoạt. - Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai làm cho mọi ngời thấy rõ nguyên nhân tác hại của thiên tai, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai. * Cũng cố: 35’ 2’ GV giới thiệu bài. GV dùng phương pháp diễn giải cho học sinh nắm được. GV:nêu các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam, diễn biến phức thiªn tai ®ã ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó gi¶m nhÑ thiªn tai tạp của tình hình thiên tai trong thời gian vừa qua, để từ đó làm rõ các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai ? GV phân tích làm rõ tác hại của thiên tai GV: Khi gÆp c¸c lo¹i? GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 25.doc
Giáo án liên quan