Giáo án Giáo dục hướng nghiệp Lớp 9 - Chuyên đề 1: Tìm hiểu bản thân và những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân (4 Tiết) - Năm học 2013-2014

I/ Mục tiêu:

 1. KT :

 - HS biết được những căn cứ để chọn hướng học, chọn nghề có cơ sở KH. Bước đầu có suy nghĩ về hướng học, chọn nghề của bản thân.

 - HS biết được NT chọn nghề.

 2. KN:

 - Bước đầu có khả năng vận dụng lý thuyết “ lập kế hoạch nghề’’ vào việc chọn nghề phù hợp

 3. TĐ:

 - Tự tin vào khả năng của bản thân

II/Phương tiện dạy học :

1/ GV:

- Đọc trước một số tài liệu hướng nghiệp

- Chuẩn bị phiếu phỏng vấn, câu hỏi th/luận

- Mô hình LL cây NN

- Mô hình “lập kế hoạch nghề”

- Một bài hát ca gợi người LĐ

2/ HS : Học sinh chuẩn bị một số bài thơ bài hát hoặc những mẩu chuyện ca ngợi lao động ở một số nghề hoặc ca ngợi những người có thành tích cao trong lao động nghề nghiệp.

III/ Tiến trình tổ chức:

1. Ổn định tổ chức :1’

2. Giới thiệu:3’

- Giới thiệu các chuyên đề GDHN lớp 9

- Giới thiệu cá chuyên đề 1: 3 nd chính của CĐ

2. Các hoạt động dạy học:

 

doc23 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/01/2021 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục hướng nghiệp Lớp 9 - Chuyên đề 1: Tìm hiểu bản thân và những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân (4 Tiết) - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kinh tế của gia đình mình. 2/ Ảnh hưởng của truyền thống nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình đối với việc chọn hướng học, chọn nghề - HS thực hiện theo hd của GV Bước 1: Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành phiếu hỏi Bước 2: Hoàn thành phiếu phỏng vấn Bước 3: Thảo luận nhóm (2 HS ) - Một số học sinh trình bày kết quả làm việc của 3 bước trên. 3. Hoạt động 3 : Ảnh hưởng của điều kiện KTXH tại địa phương, đất nước (12’) ĐVĐ: Qua các nội dung đã tìm hiểu, chúng ta biết rằng khi chọn nghề phải tuân thủ các nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc “Chọn những nghề nằm trong kế hoạch phát triển KTXH và xã hội có nhu cầu TDLĐ”. Để thực hiện được nguyên tắc này, cùng với việc tìm hiểu bản thân, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, chúng ta cần phải có hiểu biết nhất định về tình hình và kế hoạch phát triển KTXH của đất nước và địa phương. Việc hiểu rõ nội dung này giúp chúng ta bước đầu trả lời đƣược câu hỏi “Em đang ở đâu?”. - Giáo viên giới thiệu một số nét chính về kế hoạch phát triển KTXH ở nước ta và ở địa phương giai đoạn 2011- 2020 ...Ví dụ: Hiện nay và trong những năm tới, kinh tế nƣớc ta sẽ dịch chuyển mạnh theo hướng phát triển và tăng nhanh sự đóng góp của những ngành nghề trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch- thương mại và công nghiệp. Vì vậy, nhu cầu TDLĐ trong các lĩnh vực này có xu hướng và triển vọng tăng nhanh. Hiện nay, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nƣớc, sự phát triển của các khu công nghiệp, khu du lịch đã thu hút một lực lƣợng lao động trẻ rất lớn, như khu công nghiệp Dung Quất, khu công nghiệp Vũng Áng, khu du lịch, nghỉ mát Hội An, Cửa Lò Ngoài ra, theo kế hoạch phát triển kinh tế của nước ta, từ nay đến 2020, các ngành nghề mũi nhọn sẽ là: · Cơ khí - điện tử · Công nghệ thông tin · Công nghệ sinh học · Công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng mới · Công nghệ hóa thực phẩm - Để giúp học sinh thường xuyên cập nhật được thông tin về TTrTDLĐ, giáo viên giới thiệu các nội dung chính và các địa chỉ sau: Nội dung tìm hiểu thông tin: + Số liệu, thống kê về xu hướng TDLĐ trong 5 năm – 10 năm ở cấp quốc gia và thành phố; + Các doanh nghiệm đang có nhu cầu TDLĐ trong vùng, cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, và quốc tế; + Những vị trí lao động đang đƣợc tuyển dụng trong vùng, cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, và quốc tế. - Giáo viên trình chiếu hoặc ghi lên bảng một số địa chỉ tìm hiểu thông tin về tuyển dụng: + Cổng thông tin em chọn nghề gì: www.emchonnghegi.edu.vn Đặc biệt có thể xem ở các đường dẫn/link sau ở trong cổng thông tin đó: ü ü ü ü ü ü www.hrvietnam.com ü www.cohoivieclam.com ü + Xu hướng lao động tại Việt Nam ở trang chủ của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) Vietnam + Số liệu về lao động và việc làm tại trang chủ của Tổng Cục Thống Kê, Kho Dữ Liệu Lao Động và Việc Làm ở: + Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trƣờng lao động thành phố Hồ Chí Minh: + Các doanh nghiệp đang TDLĐ vùng Đông nam Á: + Các vị trí đang tuyển dụng tại Úc: 3/Ảnh hưởng của điều kiện KTXH tại địa phương, đất nước - HS nắm tình hình KTXH của Đn và địa phương 3.Hoạt động 3: Củng cố, hdvn (4’) Kết luận nội dung 3: Khi chọn hướng học, chọn nghề cho bản thân, cùng với việc tìm hiểu về bản thân, mỗi chúng ta cần phải tìm hiểu truyền thống nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, và nhu cầu TDLĐ của nơi mình đang sinh sống (tại địa phương và các vùng khác ở Việt Nam). Từ đó, đưa ra quyết định chọn nghề vừa phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân, vừa phù hợp với nhu cầu của xã hội. * HDVN: Ôn lại 3 nội dung của 3 tiết học để tiết sau hệ thông chuyên đề 1 và viết bài thu hoạch. HS cần ghi nhớ: Những thông tin chủ yếu về kế hoạch phát triển KTXH ở địa phương và trong nước có ảnh hưởng đến quyết định chọn nghề của bản thân. IV.Phụ lục: 1/ Mô hình lí thuyết hệ thống : 2/PHIẾU HỎI 3.2. NGHỀ NGHIỆP TRONG GIA ĐÌNH EM 3/ PHIẾU PHỎNG VẤN 3.2 4/ PHIẾU THẢO LUẬN 3.2 V.Rút kinh nhiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tiết 4 NS: 13/12/13 ND: 19/12/13 CHUYÊN ĐỀ 1: TÌM HIỂU BẢN THÂN VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN HƯỚNG HỌC, CHỌN NGHỀ CỦA BẢN THÂN (tiết 4) Tổng kết, viết bài thu hoạch I/ Mục tiêu: 1. KT: Hệ thống Kt về tìm hiểu bản thân và những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân Cơ sở KH và nguyên tắc của việc chọn nghề Nhận thức bản thân - Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân 2. KN: Viết bài thu hoạch 3.TĐ: Tự tin vào khả năng của bản thân II/Phương tiện dạy học : 1/ GV: - Đọc trước một số tài liệu hướng nghiệp - Chuẩn bị phiếu trắc nghiệm , câu hỏi thu hoạch 2/ HS : Ôn taapk 3 tiêt học của chủ đề 1 III/ Tiến trình tổ chức: GV HS 1. Hoạt động 1 . Ổn định tổ chức :2’ 2. Hoạt động 2. Hệ thống kiến thức : 10’ - GV y/c HS nhắc lại bài cũ HS nêu lại KT cơ bản về chuyên đề 1: tìm hiểu bản thân và những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân -Cơ sở KH và nguyên tắc của việc chọn nghề - Nhận thức bản thân - Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân 3. Hoạt động 3 . Đánh giá kết quả : 25’ -Gv cho hs làm bài thu hoạch - Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong các nội dung của chuyên đề 1. Sau đây, các em sẽ làm một số bài tập để đảm bảo chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ các nội dung của chuyên đề “Tìm hiểu bản thân” trong hướng nghiệp. ( câu hỏi phần phụ lục) - HS thực hiện làm và nộp bài cho gv 4. Hoạt động 4 . Củng cố, hd chuyên đề 2: 8’ * Củng cố: KẾT LUẬN CHUNG NHẬN THỨC BẢN THÂN 1. Tìm hiểu bản thân để biết được “Em là ai?” trong 4 lĩnh vực: Sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp; 2. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tình hình KT- XH ở địa phương, trong nước và quốc tế có liên quan đến việc chọn hướng học, chọn nghề để biết được “Em đang ở đâu?”; 3. Tìm hiểu và xác định mong muốn, ước mơ, mục tiêu nghề nghiệp của bản thân để biết được “Em mong muốn trở thành người như thế nào?”. * Hướng dẫn chủ đề 2:“Tìm hiểu nghề nghiệp” Giao nhiệm vụ cho học sinh: Tìm hiểu một số nghề đang có ở đ/p và những nghề khác mà em biết. Mỗi em sẽ tìm hiểu về ít nhất là một nghề và ghi thông tin của nghề đó vào giấy. - Hướng dẫn tìm hiểu nghề: Học sinh hỏi những người xung quanh về nghề họ đang làm mà em muốn tìm hiểu hoặc về nghề mà họ biết. Học sinh cũng có thể tra cứu thêm thông tin trên mạng để biết thêm chi tiết hoặc có thể xem bài mở đầu trong sách giáo khoa Công nghệ lớp 9. - Các thông tin về nghề bao gồm: Tên nghề; Công cụ lao động của nghề; Vật liệu cần cho hoạt động nghề; Các bước thực hiện công việc trong nghề, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoặc làm ra sản phẩm; Sản phẩm chính của nghề; Điều kiện để làm nghề (sức khỏe, kiến thức, khả năng, phẩm chất); Nơi đào tạo nghề và triển vọng của nghề (ghi theo cách hiểu của em) IV. Phụ lục: Bài tập đánh giá chuyên đề 1 Bài tập 1. Em hãy điền các thông tin cần thiết vào các ô trống trong bảng sau: Hướng học, nghề nghiệp em muốn chọn Lí do chọn huớng học, chọn nghề Khả năng, sở thích của em Hoàn cảnh gia đình em Thị trường tuyển dụng lao động Bài tập 2. Em hãy nhớ lại hình ảnh “Cây nghề nghiệp”, sau đó mô tả và nói lại nhận thức của em về lợi ích của việc chọn nghề phù hợp qua hình ảnh “Cây nghề nghiệp”? Bài tập 3. Hãy khoanh vào chữ cái đứng truớc câu trả lời đúng nhất: 1. Muốn chọn đƣợc hướng học hoặc nghề phù hợp, điều quan trọng nhất là gì? b. Ý kiến của cha mẹ c. Ý kiến của bạn bè d. Nhận thức bản thân e. Ý kiến của thầy, cô giáo 2. Việc biết rõ sở thích, khả năng của bản thân giúp em trả lời được câu hỏi nào sau đây? a. Em là ai? b. Em đang ở đâu? c. Em muốn làm việc gì? d. Em đang đi về đâu? 3. Nếu như trước khi tham gia tìm hiểu chuyên đề này, em đã dự định chọn hướng học hoặc chọn một nghề mà em rất thích nhưng bây giờ, em tự nhận thấy khả năng của mình không phù hợp với hướng học hoặc nghề đó, em sẽ quyết định thế nào? a. Vẫn tiếp tục theo đuổi hƣớng học hoặc nghề đã chọn; b. Suy nghĩ tìm cách để có khả năng phù hợp với hướng học hoặc nghề đã chọn; c. Quyết định không chọn hướng học hoặc nghề đó nữa; d. Băn khoăn, chƣư quyết định được. 4. Nếu như trước đây, em đã dự định chọn một nghề mà em rất thích và tương đối phù hợp với khả năng của mình nhưng bây giờ, sau khi tìm hiểu, em thấy nghề này chưa có trong kế hoạch phát triển KTXH ở nước mình hoặc chưa có triển vọng phát triển trong tương lai, em sẽ quyết định thế nào? b. Vẫn tiếp tục theo đuổi nghề đã chọn; c. Cố gắng học giỏi để khi có nhu cầu tuyển dụng sẽ xin được việc làml d. Quyết định không chọn nghề đó nữal e. Chờ đợi để xem sau khi học xong THPT, nhu cầu tuyển dụng nghề đó biết đâu nhiều hơn. 5. Nếu như em đã chọn đƣợc hƣớng học, nghề nghiệp mà em rất thích, tương đối phù hợp với khả năng của mình, xã hội đang có nhu cầu TDLĐ cao nhưng chi phí cho ngành học mà em đã chọn vượt quá xa khả năng kinh tế của gia đình em, em sẽ quyết định thế nào? a. Chọn hướng học hoặc nghề khác gần với hướng học, nghề mình đã chọn nhưng có chi phí phù hợp với khả năng kinh tế của gia đình; b. Vừa đi học, vừa đi làm để thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình; c. Tìm sự hỗ trợ để nếu được, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi hƣớng học, ngành học đã chọn d. Chờ đợi để xem sau khi học xong THPT, điều kiện kinh tế của gia đình có khá hơn không rồi sẽ quyết định. V. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docGDHN chuyen de 1 tim hieu ban than 4t MOI.doc