Giáo án dạy Tiếng việt lớp 1 tuần 6

Tiết: 23

Bài 22 : p- ph nh

I/ Mục tiêu: Giúp học sinh

 - HS đọc, viết được p-ph, nh, phố , phố xá, nhà nhà lá.

 - Đọc được các từ ứng dụng, câu ứng dụng bài 22

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chợ, phố, thị xã.

II/ Đồ dùng dạy học:

 Giáo viên: Tranh minh hoạ từ: phố xá, nhà lá; câu ứng dụng và phần luyện nói.

 -Học sinh: Bộ chữ tiếng việt, bảng con, vở tập viết.

III/ Các hoạt động dạy học:

Tiết 1 (35 phút )

 1/ Khởi động: (1 phút ) Hát vui

 2/ Kiểm tra bài cũ: (5 phút )

 Yêu cầu học sinh:

 - 3 HS đọc từ ngữ ứng dụng: xe chỉ, củ sả, kẻ ô, rổ khế.

 - 2 HS đọc câu ứng dụng: xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú.

 - HS viết bảng con: xe chỉ, rổ khế, củ sả.

 3/ Bài mới:

 - Giới thiệu: p- ph, nh

 

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1316 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy Tiếng việt lớp 1 tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/ Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) Yêu cầu học sinh: - 3 HS đọc từ ngữ ứng dụng: gà ri ghế gỗ, ghi nhớ, nhà ga. - 2 HS đọc câu ứng dụng: nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ. - HS viết bảng con: gà gô, gồ ghề. 3/ Bài mới: - Giới thiệu: q- qu, gi THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 phút 7 phút 2 phút 8 phút * Hoạt động 1:Dạy chữ ghi âm * Mục tiêu: Nhận biết, so sánh các âm, biết ghép, phân tích, đọc đúng âm, tiếng khoá. * Cách tiến hành: * Dạy âm: qu - Viết âm qu, yêu cầu HS lấy âm qu. -Hướng dẫn HS phát âm âm qu. -GV chỉnh sửa phát âm cho HS -Ghép tiếng, xem tranh rút ra tiếng khoá - HS đọc và phân tích : quê, chợ quê. - Hướng dẫn HS đánh vần, đọc trơn. * Dạy âm gi (dạy tương tự âm qu) * Hoạt động 2 : Dạy viết * Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng q, qu, gi, chợ quê, cụ già. * Cách tiến hành: - Giới thiệu chữ mẫu, viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết. - Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế. Nghỉ giữa tiết * Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng * Mục tiêu: HS đọc đúng từ ứng dụng (SGK) * Cách tiến hành: - Viết các từ ứng dụng lên bảng. quả thị giỏ cá qua đò giã giò - Cho HS tìm âm vừa học -Luyện đọc: + HS đọc theo yêu cầu. + GV chỉnh sửa phát âm cho HS. -HS dùng bộ chữ ghép - Cá nhân - HS dùng bộ chữ ghép: quê - 1 vài HS - Cá nhân, tổ, cả lớp - HS quan sát - HS viết vào bảng -Hát tại chỗ - HS quan sát - Vài HS tìm - Cá nhân, tổ, lớp. Tiết 2 (35 phút ) THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 12 phút 8 -10 phút 6 phút * Hoạt động 4: Luyện đọc * Mục tiêu: HS đọc đúng toàn bài. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc toàn bài trên bảng lớp. - HS đọc trong sgk nội dung tiết 1. - HS xem tranh, gợi ý để rút ra câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá. -Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng. Phát hiện tiếng có chứa âm vừa học. Cho phân tích và đọc trơn tiếng đó. -GV chỉnh sửa phát âm cho HS. * Hoạt động 5: Luyện viết * Mục tiêu: HS viết đúng q, qu, gi, chợ quê, cụ già vào vở tập viết. * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết: q, qu, gi, chợ quê, cụ già. - Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế. * Hoạt động 6: Luyện nói * Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê * Cách tiến hành: - Cho HS xem tranh, đặt câu hỏi gợi ý theo nội dung tranh. + Tranh vẽ gì; Quà quê gồm những loại quà gì?... - Hướng dẫn HS nói theo chủ đề. + Khi nhận được quà người khác cho em cần làm gì; Mùa nào có nhiều quà quê?... - Cá nhân, lớp - 1 vài HS đọc bài - Quan sát, trả lời - HS luyện đọc câu ứng dụng và nêu: qua, giỏ - HS viết bài vào vở tập viết. - HS quan sát, trả lời. - HS nói tự do theo chủ đề 4/ Củng cố: (5 phút ) -Cho HS đọc lại bài. - Cho HS tìm tiếng có chứa âm vừa học. 5/ Hoạt động nối tiếp: (2 phút ) - Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài :ng, ngh - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 19/ 9/2008 Ngày dạy:T5-25/ 9/2008 Môn: Tiếng Việt Tiết: Bài 25 : ng ngh I/ Mục tiêu: Giúp học sinh - HS đọc, viết được: ng, ngh, ngừ, cá ngừ, nghệ, củ nghệ. - Đọc được các từ ứng dụng, câu ứng dụng bài 25 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê, nghé, bé. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tranh minh hoạ từ: cá ngừ, củ nghệ câu ứng dụng và phần luyện nói. -Học sinh: Bộ chữ tiếng việt, bảng con, vở tập viết. III/ Các hoạt động dạy học: Tiết 1 (35 phút ) 1/ Khởi động: (1 phút ) Hát vui 2/ Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) Yêu cầu học sinh: - 3 HS đọc từ ngữ ứng dụng: chợ quê, cụ già, quả thị, giỏ cá. - 2 HS đọc câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá. - HS viết bảng con: qua đò, giã giò. 3/ Bài mới: - Giới thiệu: ng ngh THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 phút 7 phút 2 phút 8 phút * Hoạt động 1:Dạy chữ ghi âm * Mục tiêu: Nhận biết, so sánh các âm, biết ghép, phân tích, đọc đúng âm, tiếng khoá. * Cách tiến hành: * Dạy âm: ng - Viết âm ng, yêu cầu HS lấy âm ng. -Hướng dẫn HS phát âm âm ng. -GV chỉnh sửa phát âm cho HS -Ghép tiếng, xem tranh rút ra tiếng khoá - HS đọc và phân tích : ngừ, cá ngừ. - Hướng dẫn HS đánh vần, đọc trơn. * Dạy âm ngh (dạy tương tự âm ng) - Cho HS so sánh: ngh- ng * Hoạt động 2 : Dạy viết * Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ. * Cách tiến hành: - Giới thiệu chữ mẫu, viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết. - Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế. Nghỉ giữa tiết * Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng * Mục tiêu: HS đọc đúng từ ứng dụng (SGK) * Cách tiến hành: - Viết các từ ứng dụng lên bảng. ngã tư nghệ sĩ ngõ nhỏ nghé ọ - Cho HS tìm âm vừa học -Luyện đọc: + HS đọc theo yêu cầu. + GV chỉnh sửa phát âm cho HS. -HS dùng bộ chữ ghép - Cá nhân - HS dùng bộ chữ ghép: cá - 1 vài HS - Cá nhân, tổ, cả lớp - HS quan sát - HS viết vào bảng -Hát tại chỗ - HS quan sát - Vài HS tìm - Cá nhân, tổ, lớp. Tiết 2 (35 phút ) THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 12 phút 8 -10 phút 6 phút * Hoạt động 4: Luyện đọc * Mục tiêu: HS đọc đúng toàn bài. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc toàn bài trên bảng lớp. - HS đọc trong sgk nội dung tiết 1. - HS xem tranh, gợi ý để rút ra câu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga -Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng. Phát hiện tiếng có chứa âm vừa học. Cho phân tích và đọc trơn tiếng đó. -GV chỉnh sửa phát âm cho HS. * Hoạt động 5: Luyện viết * Mục tiêu: HS viết đúng ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ vào vở tập viết. * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ. - Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế. * Hoạt động 6: Luyện nói * Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê, nghé, bé. * Cách tiến hành: - Cho HS xem tranh, đặt câu hỏi gợi ý theo nội dung tranh. + Tranh vẽ gì ? Ba nhân vật có gì chung? (bé) - Hướng dẫn HS nói theo chủ đề. + Quê em còn gọi bê, nghé tên gì nữa ? Bê, nghé ăn gì ?... - Cá nhân, lớp - 1 vài HS đọc bài - Quan sát, trả lời - HS luyện đọc câu ứng dụng và nêu: nghỉ, nga - HS viết bài vào vở tập viết. - HS quan sát, trả lời. - HS nói tự do theo chủ đề 4/ Củng cố: (5 phút ) -Cho HS đọc lại bài. - Cho HS tìm tiếng có chứa âm vừa học. 5/ Hoạt động nối tiếp: (2 phút ) - Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài : y, tr - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 19/ 9/2008 Ngày dạy:T6-26/ 9/2008 Môn: Tiếng Việt Tiết: 27 Bài 26 : y tr I/ Mục tiêu: Giúp học sinh - HS đọc, viết được: y, tr, y tá, tre, tre ngà. - Đọc được các từ ứng dụng, câu ứng dụng bài 26 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tranh minh hoạ từ: y tá, tre ngà, câu ứng dụng và phần luyện nói. -Học sinh: Bộ chữ tiếng việt, bảng con, vở tập viết. III/ Các hoạt động dạy học: Tiết 1 (35 phút ) 1/ Khởi động: (1 phút ) Hát vui 2/ Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) Yêu cầu học sinh: - 3 HS đọc từ ngữ ứng dụng: cá ngừ, củ nghệ, ngã tư, nghệ sĩ. - 2 HS đọc câu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga. - HS viết bảng con: ngõ nhỏ, nghé ọ. 3/ Bài mới: - Giới thiệu: y tr THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 phút 7 phút 2 phút 8 phút * Hoạt động 1:Dạy chữ ghi âm * Mục tiêu: Nhận biết, so sánh các âm, biết ghép, phân tích, đọc đúng âm, tiếng khoá. * Cách tiến hành: * Dạy âm: y - Viết âmy, yêu cầu HS lấy âm y. -Hướng dẫn HS phát âm âm y. -GV chỉnh sửa phát âm cho HS -Ghép tiếng, xem tranh rút ra tiếng khoá - HS đọc và phân tích : y tá - Hướng dẫn HS đánh vần, đọc trơn. * Dạy âm tr (dạy tương tự âm y) * Hoạt động 2 : Dạy viết * Mục tiêu:Rèn chữ viết đúng y, tr, y tá, tre ngà. * Cách tiến hành: - Giới thiệu chữ mẫu, viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết. - Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế. Nghỉ giữa tiết * Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng * Mục tiêu: HS đọc đúng từ ứng dụng (SGK) * Cách tiến hành: - Viết các từ ứng dụng lên bảng. y tế cá trê chú ý trí nhớ - Cho HS tìm âm vừa học -Luyện đọc: + HS đọc theo yêu cầu. + GV chỉnh sửa phát âm cho HS. -HS dùng bộ chữ ghép - Cá nhân - HS dùng bộ chữ ghép: y tá - 1 vài HS - Cá nhân, tổ, cả lớp - HS quan sát - HS viết vào bảng -Hát tại chỗ - HS quan sát - Vài HS tìm - Cá nhân, tổ, lớp. Tiết 2 (35 phút ) THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 12 phút 8 -10 phút 6 phút * Hoạt động 4: Luyện đọc * Mục tiêu: HS đọc đúng toàn bài. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc toàn bài trên bảng lớp. - HS đọc trong sgk nội dung tiết 1. - HS xem tranh, gợi ý để rút ra câu ứng dụng: bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã, -Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng. Phát hiện tiếng có chứa âm vừa học. Cho phân tích và đọc trơn tiếng đó. -GV chỉnh sửa phát âm cho HS. * Hoạt động 5: Luyện viết * Mục tiêu: HS viết đúng y, tr, y tá, tre ngà vào vở tập viết. * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết: y, tr, y tá, tre ngà. - Nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế. * Hoạt động 6: Luyện nói * Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ. * Cách tiến hành: - Cho HS xem tranh, đặt câu hỏi gợi ý theo nội dung tranh. + Tranh vẽ gì ? Các bé trong tranh đang làm gì ?... - Hướng dẫn HS nói theo chủ đề. + Hồi nhỏ em có đi nhà trẻ không? + Trong nhà trẻ có những đồ chơi gì? - Cá nhân, lớp - 1 vài HS đọc bài - Quan sát, trả lời - HS luyện đọc câu ứng dụng và nêu: y - HS viết bài vào vở tập viết. - HS quan sát, trả lời. - HS nói tự do theo chủ đề 4/ Củng cố: (5 phút ) -Cho HS đọc lại bài. - Cho HS tìm tiếng có chứa âm vừa học. 5/ Hoạt động nối tiếp: (2 phút ) - Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài 27: ôn tập - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docT.Viet- T6.doc
Giáo án liên quan