Biểu điểm chấm sáng kiến kinh nghiệm

1.Về nội dung: Đạt tối đa 8 điểm

a/ Tính mới: (2 điểm )

Đó là những vấn đề chưa có SKKN nào trước đó nghiên cứu; những cải tiến, những đề xuất mới đảm bảo tính khoa học; những ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học - công nghệ mới; luận điểm giáo dục mới hay phát hiện mới về tính hợp lý, hiệu quả của một giải pháp trong quá trình dạy học và quản lý giáo dục.

b/Tính hiệu quả: (2,5 điểm )

Đem lại hiệu quả trong công tác dạy học, giáo dục và quản lý giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. Nếu áp dụng thì hiệu quả công việc sẽ cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 5776 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biểu điểm chấm sáng kiến kinh nghiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU ĐIỂM CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ............................ 1.Về nội dung: Đạt tối đa 8 điểm a/ Tính mới: (2 điểm ) Đó là những vấn đề chưa có SKKN nào trước đó nghiên cứu; những cải tiến, những đề xuất mới đảm bảo tính khoa học; những ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học - công nghệ mới; luận điểm giáo dục mới hay phát hiện mới về tính hợp lý, hiệu quả của một giải pháp trong quá trình dạy học và quản lý giáo dục. b/Tính hiệu quả: (2,5 điểm ) Đem lại hiệu quả trong công tác dạy học, giáo dục và quản lý giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. Nếu áp dụng thì hiệu quả công việc sẽ cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất. c/ Tính khoa học: (1,5 điểm ) Đề tài phải được trình bày, lý luận hợp lý, có luận cứ khoa học, xác thực. Vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với những thành tựu khoa học giáo dục tiên tiến trong nước và thế giới. Kết quả nghiên cứu đạt được đúng với mọi điều kiện, mọi trường hợp. Đây là kết quả phù hợp với qui luật, với xu thế chung, không phải là ngẫu nhiên. d/ Tính ứng dụng thực tiễn: (2 điểm ) Có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ hiểu và có thể ứng dụng một cách dễ dàng và đại trà trong toàn ngành giáo dục; được các nhà giáo, nhân viên khác vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao. 2. Về hình thức: (2 điểm ) a/ Trình bày nội dung theo bố cục đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. ( 1 điểm) b/ Đề tài được đánh máy vi tính; cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman; trên một trang giấy A4, trang trí khoa học, đóng bìa đẹp. Bìa sáng kiến kinh nghiệm phải được ghi rõ ràng theo trật tự sau: tên đơn vị; tên trường; tổ, phân môn; tên đề tài; năm thực hiện; tên tác giả. ( 1 điểm )

File đính kèm:

  • docHuong dan cham SKKN.doc
Giáo án liên quan