Tiết 33: Tuần 17: Thực hành biến đổi chuyển động

A. Mục tiêu :

1.Kiến thức:Củng cố lại kiến thức truyền chuyển động

 2.kĩ năng : Biết tháo lắp , kiểm tra tỉ số truyền của cơ cấu truyền chuyển động

3.Thái độ : Tác phong làm việc đúng quy trình

B. Chuẩn bị

1.Giáo viên : Chia lớp thành 5 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị bộ dụng cụ như sau

Bộ thí nghiệm truynề chuyển động bộ bánh đai , bộ truyền động bánh răng , bộ truyền động xích . thước lá , thước cặp , kìm , tua lua vít ,mỏ lết .

2.học sinh :Xem trước bài

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3500 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 33: Tuần 17: Thực hành biến đổi chuyển động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn : 23/12/2004;Tiết :33; Tuần: 17 THỰC HÀNH BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG Mục tiêu : 1.Kiến thức:Củng cố lại kiến thức truyền chuyển động 2.kĩ năng : Biết tháo lắp , kiểm tra tỉ số truyền của cơ cấu truyền chuyển động 3.Thái độ : Tác phong làm việc đúng quy trình Chuẩn bị 1.Giáo viên : Chia lớp thành 5 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị bộ dụng cụ như sau Bộ thí nghiệm truynề chuyển động bộ bánh đai , bộ truyền động bánh răng , bộ truyền động xích . thước lá , thước cặp , kìm , tua lua vít ,mỏ lết . 2.học sinh :Xem trước bài C.Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : ( phút ) Tổ chức học sinh thực hành - Phân các nhóm về vị trí làm việc - Bố trí dụng cụ thực hành cho các nhóm -Các nhóm thao tác mô hình - Đo đường kính bánh đai - Đếm số răng giữa đĩa xích và cặp bánh răng à ghi vào kết quả thưcï hành - GV quan sát tác phong làm việc của hs ở các nhóm - Sau khi đo đếm xong GV y/c hs tháo và rắp theo hướng dẫn của GV - Hướng dẫn hs cách tính toán tỉ số truyền lý thuyết và thực tế rồi ghi kết quả đo vào báo cáo thực hành - Y/c hs tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu tay quay – con trựơt và cơ cấu cam cần tịnh tiến trên mô hình động cơ 4 kì - Hướng dẫn và y/c hs trả lời câu hỏi cuối bài thực hành . Hoat động 2 : ( phút ) Tổng kết và đánh giá thực hành - Hướng dẫn học tự đánh giá bài thực hành dựa vào mục tiêu bài thực hành -y/c hs ngừng thực hành nộp mô hình , dụng cụ và nộp báo cáo thực hành , thu dọn vệ sinh - Nhận xét chuẩn bị của học sinh , kết quả thực hành , tinh thần và thái độ - Về nhà đọc trước bài tổng kết và trả lời câu hỏi trong chương Hoạt động 6 : ( phút ) - Làm việc theo nhóm - về vị trí - Nhận dụng cụ - đường kính bánh đai - Đếm số răng giữa đĩa xích và cặp bánh răng à ghi vào kết quả thực hành - cách tính toán tỉ số truyền lý thuyết và thực tế rồi ghi kết quả đo vào báo cáo thực hành - tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu tay quay – con trựơt và cơ cấu cam cần tịnh tiến trên mô hình động cơ 4 kì - trả lời câu hỏi cuối bài thực hành . D.Nội dung thực hành BÁO CÁO THỰC HÀNH TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG Họ và tên học sinh : -------------------------------------------------------------------------------------------- Lớp :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Các số liệu thực hành Bánh dẫn Bánh bị dẫn Tỉ số truyền (i) lí thuyết Tỉ số truyền thực (i) Đường kính bánh đai Dd= Dbd= Số răng của cặp bánh răng Zd = Zbd= Số răng của bộ truyền động xíc h Zd= Zbd= 2. Trả lời câu hỏi 1.Khi pít tông ở điểm cao và điểm thấp nhất , vị trí của thanh truyền và tay quay như thế nào ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Tại sao khi quay tay quay van nạp và van thải lại đóng , mở được ? Để van nạp và van thải đóng mở một lần thì trục khuỷu phải quay mấy vòng ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.Nhận xét và đánh giá bài thực hành ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiaosancn8tiet1-70 (35).doc