Tiết 16: Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp

1. Kiến thức:

- Hiểu được mục đích kiểm tra, xử lí hạt giống và các căn cứ để xác định thời vụ.

- Hiểu được các phương pháp gieo trồng.

2. Kỹ năng: Hình thành được kỹ năng kiểm tra và xử lí hạt giống.

3.Thái độ: Có ý thức cao trong việc kiểm tra và xử lí hạt giống trước khi gieo trồng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 10406 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 16: Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:10/11/2013 Lớp dạy 7A tiết (TKB)…… Ngày dạy ……./……/……Sĩ số ……Vắng…...... Lớp dạy 7B tiết (TKB)…… Ngày dạy ……./……/……Sĩ số ……Vắng…...... Lớp dạy 7C tiết (TKB)…… Ngày dạy ……./……/……Sĩ số ……Vắng…...... TIẾT 16: BÀI 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: - Hiểu được mục đích kiểm tra, xử lí hạt giống và các căn cứ để xác định thời vụ. - Hiểu được các phương pháp gieo trồng. 2. Kỹ năng: Hình thành được kỹ năng kiểm tra và xử lí hạt giống. 3.Thái độ: Có ý thức cao trong việc kiểm tra và xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. II. Chuẩn bị: 1. GV: Hình 27, 28 SGK phóng to. 2. HS: Đọc trước bài 16 III. Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Thời vụ gieo trồng. 18’ Hỏi: Theo em hiểu thì thời vụ gieo trồng là như thế nào? GV Yêu cầu học sinh đọc mục 1 SGK và thảo luận trả lời câu hỏi: Hỏi: Căn cứ vào đâu mà người ta có thể xác định được thời vụ gieo trồng? Hỏi: Trong các yếu tố trên, yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ? Vì sao? Hỏi: Tại sao lại dựa vào loại cây trồng để xác định thời vụ gieo trồng? GV Gọi đại diện nhóm khác nhận xét. GV Bổ sung hoàn thành các câu hỏi. Hỏi: Hãy cho biết các loại cây trồng ứng với thời gian của các vụ gieo trồng ở địa phương em? GV chốt lại kiến thức và ghi bảng. Trả lời: Mỗi loại cây trồng được gieo trồng vào một khoảng thời gian đó được gọi là thời vụ. HS thảo luận nhóm Thảo luận nhóm. Thảo luận nhóm. Cử đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung. HS Lắng nghe. Ghi bài. Trả lời: Vụ đông xuân có cây ngô, lúa, rau cải, xu hào, bắp cải...Vụ hè thu có cây lúa, ngô, rau muống.... HS Nghe và ghi vở. I. Thời vụ gieo trồng: Mỗi loại cây trồng được gieo trồng vào một khoảng thời gian đó được gọi là thời vụ. 1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng: Để xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào các yếu tố: khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu, bệnh ở địa phương. 2. Các vụ gieo trồng: Có 3 vụ gieo trồng trong năm: - Vụ đông xuân: tháng 11 đến tháng 4, 5 năm sau. - Vụ hè thu: từ tháng 4 đến tháng 7. - Vụ mùa: từ tháng 6 đến tháng 11. Hoạt động 2: Kiểm tra và xử lí hạt giống. 10’ GV Yêu cầu học sinh SGK Hỏi: Kiểm tra hạt giống để làm gì? Hỏi: Theo em kiểm tra hạt giống theo tiêu chí nào? GV bổ sung và giảng thêm. Tiêu chí 6 thì không cần vì không phải cứ hạt to là hạt giống tốt. Hỏi: Xử lí hạt giống có tác dụng gì? Hỏi: Có bao nhiêu phương pháp xử lí hạt giống? Đặc điểm của từng phương pháp? GV Tổng kết và ghi bảng: - Xử lí bằng nhiệt độ ngâm hạt trong nước ấm ở nhiệt độ, thời gian khác nhau tuỳ từng loại cây trồng. - Xử lí bằng hoá chất: là cách trộn hạt với hoá chất hoặc ngâm hạt trong dung dịch chứa hoá chất, thời gian, tỉ lệ giữa khối lượng hạt với hoá chất và nồng độ hoá chất khác nhau tuỳ theo từng loại hạt giống. HS đọc SGK. Trả lời: Để xem hạt giống đó còn tốt hay không Trả lời: Dựa vào sgk trả lời HS lắng nghe và ghi chép Trả lời: Kích thích hạt nảy mầm nhanh và diệt trừ sâu bệnh Trả lời: sgk HS nghe và ghi chép - Xử lí bằng nhiệt độ ngâm hạt trong nước ấm ở nhiệt độ, thời gian khác nhau tuỳ từng loại cây trồng. - Xử lí bằng hoá chất: là cách trộn hạt với hoá chất hoặc ngâm hạt trong dung dịch chứa hoá chất, thời gian, tỉ lệ giữa khối lượng hạt với hoá chất và nồng độ hoá chất khác nhau tuỳ theo từng loại hạt giống. II. Kiểm tra và xử lí hạt giống: 1. Mục đích kiểm tra hạt giống: Nhằm đảm bảo hạt giống có chất lượng đủ tiêu chuẩn đem gieo. 2. Mục đích và phương pháp xử lí hạt giống: Xử lí hạt giống bằng nhiệt độ và hóa chất làm cho hạt nẩy mầm nhanh và diệt trừ sâu, bệnh hại. Có 2 cách xử lí hạt giống: - Xử lí bằng nhiệt độ ngâm hạt trong nước ấm ở nhiệt độ, thời gian khác nhau tuỳ từng loại cây trồng. - Xử lí bằng hoá chất: là cách trộn hạt với hoá chất hoặc ngâm hạt trong dung dịch chứa hoá chất, thời gian, tỉ lệ giữa khối lượng hạt với hoá chất và nồng độ hoá chất khác nhau tuỳ theo từng loại hạt giống. Hoạt động 3: Phương pháp gieo trồng. 17’ Hỏi: Gieo trồng cần đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào? Hỏi: Thế nào là đảm bảo về mật độ? Hỏi: Thế nào là đảm bảo về khoảng cách? Hỏi: Thế nào là đảm bảo về độ nông sâu? GV hoàn thiện kiến thức cho học sinh. GV treo tranh 27, 28 yêu cầu học sinh quan sát và hỏi: Hỏi: Ở nhà em thường thấy người ta gieo trồng bằng cách nào? Cho ví dụ. Hỏi: Theo em có mấy phương pháp gieo trồng? Hỏi: Ngoài ra còn có cách reo trồng nào? Hỏi: Quan sát hình 27 và cho biết cách gieo hạt trên hình? Hỏi: Phương pháp gieo bằng hạt thường áp dụng cho loại cây trồng nào? Cho ví dụ. Hỏi: Em hãy kể ra vài loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày. GV hoàn thiện lại kiến thức, ghi bảng. Trả lời: sgk Trả lời: Là đảm bảo về số lượng, chất lượng, không quá nhiều, không quá dày... Trả lời: Là khoảng cách đúng quy định Trả lời: Là độ nông sâu theo quy định HS nghe giảng và ghi chép HS quan sát Trả lời theo cách hiểu Trả lời: 2 p2: reo bằng hạt và trồng cây con Trả lời: Trồng bằng thân cây, rễ cây, mắt cây, củ, quả,... Trả lời: Bằng hạt Trả lời: theo cách hiểu Trả lời: xoài, mít... HS lắng nghe và ghi vở. III. Phương pháp gieo trồng: 1. Yêu cầu kĩ thuật: Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu. 2. Phương pháp gieo trồng: Có 2 phương pháp: - Gieo trồng bằng hạt. - Gieo trồng bằng cây con. a. Gieo bằng hạt: - Thường áp dụng đối với cây trồng ngắn ngày (lúa, ngô, đổ rau..). Có 3 cách gieo hạt: - Gieo vãi - Gieo theo hàng. - Gieo theo hốc. à Áp dụng rộng rãi với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày. à Cây ngắn ngày: lúa, rau, ớt, cải,… à Cây dài ngày: xoài, mít, mãng cầu,… à Còn trồng bằng củ (28a), cành, hom (28b). b. Trồng bằng cây con: - Thường áp dụng rộng rãi với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày. -Ngoài 2 phương pháp gieo trồng trên, người ta còn tiến hành trồng bằng củ, cành, hom. 3. Củng cố:4’ Thời vụ là gì? Căn cứ vào đâu để xác định thời vụ gieo trồng? Kể các vụ gieo trồng chính trong năm. Hỏi: Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì? Hãy nêu các phương pháp xử lí hạt giống? Kể các đặc điểm của từng biện pháp? 4. Dặn dò: 1’ - Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. - Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 19.

File đính kèm:

  • docHoang xuan ly(2).doc
Giáo án liên quan