Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành điện tử tương tự

- Phương pháp :

Dùng dây cắm , cắm nguồn cấp điện cho mạch , sau đó dùng đồng hồ vạn năng đo các giá trị điện áp một chiều tại các điểm đo

- Dùng ôsilocop đo dạng tín hiệu tại hai đầu ra out 1 & out 2

- Vẽ lại dạng tìn hiệu ra

- Dạng tín hiệu OUT 1

 

doc19 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành điện tử tương tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MODEL-HD-02-3 I, Mạch dao động tạo xung vuông dùng bjt A - chuẩn bị dụng cụ - Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. Phương pháp : Dùng dây cắm , cắm nguồn cấp điện cho mạch , sau đó dùng đồng hồ vạn năng đo các giá trị điện áp một chiều tại các điểm đo Dùng ôsilocop đo dạng tín hiệu tại hai đầu ra out 1 & out 2 Vẽ lại dạng tìn hiệu ra Dạng tín hiệu OUT 1 - Dạng tín hiệu OUT 2 So sánh lý thuyết với thực tế. II, mạch dao động tạo sóng tam giác: chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. - Phương pháp: Dùng dây cắm cấp nguồn cho mạch điện , dùng đồng hồ vạn năng đo giá trị điện áp một chiều tại đầu vào đảo của u1 - Tại đầu ra của u1 dùng máy hiện sóng đo dạng tín hiệu. - Tại đầu ra của u2 dùng máy hiện sóng đo dạng tín hiệu. + YÊU CầU: - Vẽ lại dạng tín hiệu tại đầu ra của U1 rồi. so sánh với kết quả lý thuyết. - Vẽ lại dạng tín hiệu tại đầu ra của U2 so sánh với kết quả lý thuyết. Viết bài thu hoạch III, mạch dao động cầu viên chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. + Phương pháp thực hành: Cắm dây cấp nguồn cho mạch điện, dùng máy hiện sóng đo dạng tín hiệu tại đầu vào đảo và đầu vào không đảo tiếp theo là đo dạng tín hiệu tại đầu ra, sau đó vẽ dạng tín hiệu thấy được xuống hình vẽ dưới đây - Dạng tín hiệu đầu vào đảo: - Dạng tín hiệu đầu vào không đảo: - Dạng tín hiệu đầu ra: Viết bài thu hoạch: IV, mạch dao động định thời dùng IC 555 chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. -Cách thực hành như sau: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động sau đó dùng đồng hồ vạn năng đo mức điện áp tại các chân của IC như trên sơ đồ hình vẽ, rồi ghi lại các giá trị điện áp đó vào bảng dưới đây. Điện áp Dạng sóng Chân số 3 Chân số 5 Chân số 6 Chân số 7 Đây là mạch dao động tạo xung vuông và đầu ra tại chân số 3 của IC555. Hãy vẽ lại dạng tín hiệu đầu ra chân số 3 - Dạng tín hiệu đầu ra tại chân số 3: Viết bài thu hoạch và so sánh với kết quả tính toán lý thuyết. Model - hd-02-1 I, mạch khuyếch đại đảo dùng khuyếch đại thuật toán chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. Đây là mạch khuyếch đại thuật toán đảo - Cách thực hành như sau: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động, sau đó dùng đồng hồ vạn năng đo mức điện áp một chiều tại các chân của IC như trên sơ đồ hình vẽ, rồi ghi lại các giá trị điện áp đó vào bảng dưới đây. Đầu vào đảo Mức điện áp một chiều Mức điện áp xoay chiều Đầu vào không đảo Đầu ra So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. Hãy vẽ dạng tín hiệu đầu vào và dạng tín hiệu đầu ra trên ôsilo vào bảng dưới đây: - Dạng tín hiệu đầu vào: - Dạng tín hiệu đầu ra: iI, mạch khuyếch đại vi sai dùng khuyếch đại thuật toán chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. - Cách thực hành như sau: Đây là mạch dùng nguồn đối xứng +12v & - 12v. Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động, sau đó dùng đồng hồ vạn năng đo mức điện áp một chiều tại các chân của IC như trên sơ đồ hình vẽ, rồi ghi lại các giá trị điện áp đó vào bảng dưới đây. Đầu vào đảo Mức điện áp một chiều Mức điện áp xoay chiều Đầu vào không đảo Đầu ra So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. Hãy vẽ dạng tín hiệu đầu vào và dạng tín hiệu đầu ra trên ôsilo vào bảng dưới đây: - Dạng tín hiệu đầu vào: - Dạng tín hiệu đầu ra: iiI, mạch cộng dùng khuyếch đại thuật toán - chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. -Cách thực hành như sau: Đây là mạch dùng nguồn đối xứng +12v & - 12v. cấp nguồn cho mạch điện hoạt động, sau đó dùng đồng hồ vạn năng đo mức điện áp một chiều tại các chân của IC như trên sơ đồ hình vẽ, rồi ghi lại các giá trị điện áp đó vào bảng dưới đây. So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. Hãy vẽ dạng tín hiệu đầu vào và dạng tín hiệu đầu ra trên ôsilocope vào bảng dưới đây: Đầu vào Mức điện áp một chiều Mức điện áp xoay chiều U1 U2 U3 - Dạng tín hiệu đầu vào u1: - Dạng tín hiệu đầu vào u2: - Dạng tín hiệu đầu vào u3: - Dạng tín hiệu đầu ra: So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. Iv, mạch lôgarit dùng khuyếch đại thuật toán: - chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. -Cách thực hành như sau: Đây là mạch dùng nguồn đối xứng +12v & - 12v. Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động, sau đó dùng đồng hồ vạn năng đo mức điện áp một chiều tại các chân của IC như trên sơ đồ hình vẽ. - Dạng tín hiệu đầu vào : - Dạng tín hiệu xung đầu ra: So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. Model- HD-02-2 I, mạch ghép tầng khuếch đại - chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. -Cách thực hành như sau: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động với mức điện áp là 12v DC , với công tắc Sw dùng để phân cách giữa hai tầng kđ. Thay đổi VR1, VR2 để thay đổi độ phân cực cho BJT1& BJT2, - Dùng đồng hồ vạn năng đo mức điện áp một chiều tại các chân của BJT như trên sơ đồ hình vẽ và ghi lại giá trị điện áp. Điện áp DC Ube1 Ube2 Uce1 Uce2 - Dạng tín hiệu đầu vào : - Dạng tín hiệu đầu ra tầng 1: - Dạng tín hiệu đầu ra tầng 2: So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. II, mạch khuếch đại Có PHảN HồI ÂM ĐIệN áP - chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. - Cách thực hành như sau: - Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động với mức điện áp là 12v DC, với công tắc SW dùng để phân cách giữa hai tầng kđ. - Thay đổi VR1, để thay đổi độ phân cực cho BJT & VR2 dùng để thay đổi điện trở hồi tiếp tại chân EMITER hồi tiếp âm điện áp. Dùng máy hiện sóng đo dạng tín hiệu tại đầu vào - Dạng tín hiệu đầu vào: Dạng tín hiệu đầu ra trên cực c: So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. III, mạch khuếch đại Có PHảN HồI ÂM ĐIệN áP - chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. - Cách thực hành như sau: - Đây là mạch dao động dùng IC thuật toán có điện trở Rf là điện trở hồi tiếp Với cặp dao động RC . đây chính là mạch dao động Ta dùng máy hiện sóng đo biên độ của tín hiệu lối vào và đo biên độ của tín hiệu lối ra vẽ lại dạng tín hiệu tại từng cặp RC Dạng tín hiệu đầu vào: Dạng tín hiệu đầu ra trên cực c1: Dạng tín hiệu đầu ra trên cực c2: Dạng tín hiệu đầu ra trên cực c3: So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. IV, mạch khuếch đại công suất dùng IC thuật toán - chuẩn bị dụng cụ gồm có: Đồng hồ vạn năng, dây cắm, máy hiện sóng ôsilocop. Tín hiệuâm tần, loa Cách thực hành như sau: Tại đầu vào ta có thể sử dụng nguồn tín hiệu âm tần để láy tín hiệu đầu vào, còn VR dùng để điều chỉnh biên độ của tín hiệu tại đầu vào là lớn hay là nhỏ. Tại đầu rat a có thể dùng máy hiện sóng để quan sát dạng tín hiệu và mức biên độ của tín hiệu ra, cũng có thể ta dùng tải là loa có trở kháng phù hợp để thể hiện tín hiệu ra. Hãy so sánh mức biên độ của tín hiệu ra và tín hiệu vào vẽ lại dạng tín hiệu đầu vào là sóng hình sin và đầu ra sau khi được khuyếch đại - Dạng tín hiệu đầu vào: - Dạng tín hiệu đầu ra: So sánh kết quả thực tế với kết quả tính toán lý thuyết. Rút ra nhận xét:

File đính kèm:

  • docDien tu tuong tu.doc
Giáo án liên quan