Kiểm tra 1 tiết (bài số 2 )

1.Thế nào là vật liệu dẫn điện , cách điện ,vật liệu dẫn từ .Mỗi vật liệu cho ba ví dụ ứng dụng vào các thiết bị điện .

 

2.Hãy so sánh dây điện và dây cáp điện .

 

3Hãy trình bày cách nối thẳng , phân nhánh hai dây dân bộc đơn lõi một sợi và lõi nhiều sợi .

 

doc1 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết (bài số 2 ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 23/10/2004 &^&^& bnbnbnbnbnnnnnnbn KIỂM TRA 1 TIẾT (bài số 2 ) Tiết :15 Tuần :08 Bài à I Đề ra 1.Thế nào là vật liệu dẫn điện , cách điện ,vật liệu dẫn từ .Mỗi vật liệu cho ba ví dụ ứng dụng vào các thiết bị điện . 2.Hãy so sánh dây điện và dây cáp điện . 3Hãy trình bày cách nối thẳng , phân nhánh hai dây dân bộc đơn lõi một sợi và lõi nhiều sợi . II.Biểu điểm Câu hỏi 1: 4điểm àmỗi một ý 1 điểm Câu hỏi 2: 3 điểm àsự giống nhau 1điểm ,khác nhau 2điểm Câu hỏi3 : 3 điểm àmỗi một ý 0,75 điểm III. Rút kinh nghiệm VI Kết quả kiểm tra Điểm từ 1à4 è Điểm từ 5à6 è Điểm từ 7à8 è Điểm từ 9à10 è

File đính kèm:

  • docfgaisdkjfoal;kopiwefouaodsjfla (11).doc