Bài 7: Thực hành - Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang

- Kỹ năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện. Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học và đảm bảo an toàn điện

 Cĩ ý thức giữ vệ sinh bảo vệ môi trường nơi làm việc

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên:

- Tranh ảnh: sơ đồ H7.1. Bảng dự trù – quy cách lắp đặt mạch điện

- Dụng cụ: kìm, kìm tuốt dây, khoan, tuavit, bút thử điện, dao con, .

- Vật liệu và thiết bị: bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp.

- Học sinh: dụng cụ, vật liệu và thiết bị như giáo viên chuẩn bị

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3935 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 7: Thực hành - Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14-15-18-19 Ngày soạn:15/11/2013 Tiết 14-15-18-(*) Ngày dạy: 18-25/11-2-9/12/2013 Bài 7: THỰC HÀNH - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG I. Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang - Kỹ năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện. Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học và đảm bảo an toàn điện Cĩ ý thức giữ vệ sinh bảo vệ mơi trường nơi làm việc II. Chuẩn bị: - Giáo viên: - Tranh ảnh: sơ đồ H7.1. Bảng dự trù – quy cách lắp đặt mạch điện - Dụng cụ: kìm, kìm tuốt dây, khoan, tuavit, bút thử điện, dao con, ... - Vật liệu và thiết bị: bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp. - Học sinh: dụng cụ, vật liệu và thiết bị như giáo viên chuẩn bị III. Phương pháp: - Giới thiệu trực quan, làm mẫu. - Thực hành theo mẫu. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: + Ổn định lớp: + Kiểm tra bài cũ – Giảng bài mới – Củng cố - Hướng dẫn: Hoạt động của GV - HS Nội dung cần đạt HĐ 1: Kiểm tra bài cũ – Tìm hiểu mục tiêu bài thực hành (5’) - Nhận xét kết quả bài kiểm tra - Nêu nội dung bài thực hành - Nêu nội quy bài thực hành - Theo dõi rút kinh nghiệm - Trình bày dụng cụ, vật liệu - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu từng nhóm HĐ 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện (25’) - Vẽ sơ đồ nguyên lí (H7.1), hướng dẫn HS tìm hiểu và phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện ? Mạch điện gồm những phần tử nào? ? Các phần tử mắc với nhau ntn? - Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt: - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện: (H7.1) - Quan sát và trả lời câu hỏi + Nêu các phần tử trong mạch điện: 1 cầu chì, 1 công tắc hai cực, 1 bộ đèn huỳnh quang gồm bống đèn, tăc te, chấn lưu. + Cách mắc: Cầu chì nối tiếp với cơng tắc, nối tiếp với chấn lưu, nối tiếp với bóng đèn, bĩng đèn song song với tắc te. - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: + Nhắc lại các bước vẽ sơ đồ lắp đặt. + Hoạt động nhóm: Vẽ sơ đồ lắp đặt HĐ 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị (15’) - Hướng dẫn HS thảo luận, dựa trên sơ đồ lắp đặt lập dự trù dụng cụ, vật liệu thiết bị 2. Lập bảng dự trù thiết bị, vật liệu: - Kẻ bảng dự trù thiết bị, vật liệu. TT Tên TB-VL Số lượng Yêêu cầu KT HĐ 4: Thực hành lắp bộ đèn huỳnh quang (45') - Hướng dẫn và làm thao tác mẫu về cách mắc bộ đèn huỳnh quang: bĩng đèn, chấn lưu, tắc te. - Cho HS thực hiện theo nhĩm: lắp bộ đèn huỳnh quang. - Nhắc nhở HS giữ vệ sinh, khơng thải giấy rác, vật liệu thừa ra xung quanh. - Theo dõi, tìm hiểu cách mắc bộ đèn huỳnh quang. - Thực hành theo nhĩm, lắp bộ đèn HQ: + Lắp hai chân đèn vào hai đầu máng đèn + Nối chân đèn với chấn lưu + Nối chân đèn với tắc te + Gắn bĩng đèn vào hai chân đèn HĐ4: Lắp đặt mạch điện (75’) - Cho HS nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện. - Làm thao tác mẫu - Cho HS thực hành, theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện đúng nội dung công việc và yêu cầu của từng bước lắp đặt mạch điện. 3. Lắp đặt mạch điện - Nêu qui trình lắp đặt mạch điện - Tiến hành lắp đặt mạch điện theo qui trình: + Vạch dấu + Khoan lỗ + Nối dây các thiết bị trên bảng điện + Lắp thiết bị vào bảng điện, nối dây với đèn. + Kiểm tra HĐ 5: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện (10’) - Yêu cầu HS tự kiểm tra sản phẩm thực hành. - Thu bài từng nhóm, kiểm tra mạch điện đảm bảo yêu cầu, vận hành cho HS quan sát - Tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các nhóm sản phẩm đã hoàn thành. - Nộp sản phẩm (nhóm). Theo dõi GV kiểm tra và vận hành. - Vệ sinh nơi làm việc. HĐ 6: Nhận xét – Hướng dẫn (5’) - Nhận xét đánh giá thái độ, ý thức, sự chuẩn bị và kết quả thực hành của cá nhân, từng nhóm, cả lớp. - Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau: - Theo dõi GV nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm cho giờ thực hành sau. - Chuẩn bị bài TH: Lắp mạch điện hai cơng tắc hai cực điều khiển hai đèn. V. Rút kinh nghiệm: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ngày tháng năm 2013 Kí duyệt

File đính kèm:

  • docTiết 14-15-18-x.doc
Giáo án liên quan