Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện một ổ điện, một công tắc hai cực điều khiển một đèn

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm hai cầu chì, một ổ cắm điện, một công tắc 2 cực điều khiển một bĩng đèn. Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện, bảng điện

- Kỹ năng: Lắp đặt được bảng điện, mạch điện gồm hai cầu chì, một ổ cắm điện, một công tắc 2 cực điều khiển một bĩng đèn đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học, đảm bảo an toàn điện.

 Cĩ ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Tranh ảnh, sơ đồ H6.1, H6.2. Bảng dự trù – quy cách lắp đặt mạch điện

 Dụng cụ: kìm, kìm tuốt dây, khoan, tuavit, bút thử điện, dao con, .

 Vật liệu và thiết bị: bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp.

- Học sinh: dụng cụ, vật liệu và thiết bị như giáo viên chuẩn bị

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 7897 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện một ổ điện, một công tắc hai cực điều khiển một đèn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10-11-12 Ngày soạn: 18/10/2013 Tiết 10-11-12 Ngày dạy: 21-28/10-4/11/2013 Bài 6: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN MỘT Ổ ĐIỆN, MỘT CƠNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm hai cầu chì, một ổ cắm điện, một công tắc 2 cực điều khiển một bĩng đèn. Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện, bảng điện - Kỹ năng: Lắp đặt được bảng điện, mạch điện gồm hai cầu chì, một ổ cắm điện, một công tắc 2 cực điều khiển một bĩng đèn đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học, đảm bảo an toàn điện. Cĩ ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ mơi trường. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tranh ảnh, sơ đồ H6.1, H6.2. Bảng dự trù – quy cách lắp đặt mạch điện Dụng cụ: kìm, kìm tuốt dây, khoan, tuavit, bút thử điện, dao con, ... Vật liệu và thiết bị: bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp. - Học sinh: dụng cụ, vật liệu và thiết bị như giáo viên chuẩn bị III. Phương pháp: - Giới thiệu trực quan, làm mẫu. - Thực hành theo mẫu. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: + Ổn định lớp: + Kiểm tra bài cũ – Giảng bài mới – Củng cố - Hướng dẫn: Hoạt động của GV và HS Nợi dung cần đạt HĐ 1: Kiểm tra bài cũ – Tìm hiểu mục tiêu bài thực hành (5’) - Nhận xét kết quả bài TH nối dây - Nêu nội dung bài thực hành - Nêu nội quy bài thực hành - Theo dõi rút kinh nghiệm - Trình bày dụng cụ, vật liệu - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu từng nhóm HĐ 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện (25’) - Vẽ sơ đồ nguyên lí (H 6.2), hướng dẫn HS tìm hiểu và phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện ? Mạch điện gồm những phần tử nào? ? Các phần tử mắc với nhau ntn? - Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt: - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện: (H 6.2) - Quan sát và trả lời câu hỏi + Nêu các phần tử trong mạch điện: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc hai cực, 1 đèn + Cách mắc: Dây pha phân thành hai nhánh (song song); nhánh thứ nhất gồm cầu chì nối tiếp với ổ điện, nhánh thứ hai gồm cầu chì nối tiếp với cơng tắc, nối tiếp với bóng đèn; cả hai nhánh tới dây trung tính. - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: + Nhắc lại các bước vẽ sơ đồ lắp đặt. + Hoạt động nhóm: Vẽ sơ đồ lắp đặt HĐ 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị (15’) - Hướng dẫn HS thảo luận, dựa trên sơ đồ lắp đặt lập dự trù dụng cụ, vật liệu thiết bị 2. Lập bảng dự trù thiết bị, vật liệu: - Kẻ bảng dự trù thiết bị, vật liệu. TT Tên TB-VL Số lượng Yêêu cầu KT - Thảo luận nhóm: dự trù thiết bị, vật liệu. Ghi kết quả vào bảng. HĐ4: Lắp đặt mạch điện (75’) - Cho HS nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện. - Làm thao tác mẫu - Cho HS thực hành, theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện đúng nội dung công việc và yêu cầu của từng bước lắp đặt mạch điện. - Nhắc nhở HS giữ vệ sinh nơi làm việc, khơng bỏ vật liệu dư thừa ra xung quanh. 3. Lắp đặt mạch điện - Nêu qui trình lắp đặt mạch điện - Thực hành: Tiến hành lắp đặt mạch điện theo từng bước: + Vạch dấu + Khoan lỗ + Nối dây các thiết bị trên bảng điện + Lắp thiết bị vào bảng điện – nối dây mạch điện + Kiểm tra HĐ 5: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện (10’) - Yêu cầu HS tự kiểm tra sản phẩm thực hành. - Thu bài từng nhóm, kiểm tra mạch điện đảm bảo yêu cầu, vận hành cho HS quan sát - Tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các nhóm sản phẩm đã hoàn thành. - Nộp sản phẩm (nhóm). Theo dõi GV kiểm tra và vận hành. HĐ 6: Nhận xét – Hướng dẫn (5’) - Nhận xét đánh giá thái độ, ý thức, sự chuẩn bị và kết quả thực hành của cá nhân, từng nhóm, cả lớp. - Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau: - Theo dõi GV nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm cho giờ thực hành sau. - Thu dọn, vệ sinh nơi làm việc - Ơn tập: chuẩn bị kiểm tra 1 tiết V. Rút kinh nghiệm: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ngày tháng năm 2013 Kí duyệt

File đính kèm:

  • docTiết 10-11-12.doc
Giáo án liên quan