Bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (T3)

1. Kiến thức:

 - Nắm vững sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của mạch điện cầu thang.

2 . Kĩ năng: - Kiểm tra vận hành của mạch, khắc phục những hư hỏng nhỏ.

3. Thái độ: - Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (T3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 26 Ngày soạn: 04-03-2014 Tiết : 26 Ngày dạy : 06-03-2014 Bài 9: THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN CẦU THANG (T3) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nắm vững sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của mạch điện cầu thang. 2 . Kĩ năng: - Kiểm tra vận hành của mạch, khắc phục những hư hỏng nhỏ. 3. Thái độ: - Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm. II. Chuẩn bị: 1. GV: - Một số tình trạng thường gặp khi vận hành thử mạch điện. 2. HS: - Sản phẩm thực hành. III. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép trong bài mới. 3. Đặt vấn đề: - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài. 4. Tiến trình: HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Hoạt động 1: Tiến hành thực hành: - Theo dõi. - Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm. - Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra. - Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch? - Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm? - Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện? Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà: - HS chú ý lắng nghe. - Thu dọn dụng cụ. - Chú ý lắng nghe. - Nhận xét thái độ của hs trong quá trình thực hành. - Đánh giá bài thực hành (sản phẩm) - Thu dọn dụng cụ - Chuẩn bị tiếp cho tiết sau 5. Ghi bảng: 1. Qui trình thực hành: Vạch dấu Kiểm tra Khoan lỗ Lắp TBĐ lên BĐ Đi dây ra đèn Công đoạn Nội dung Dụng cụ Yêu cầu kĩ thuật 1. Vạch dấu - Vạch dấu vị trí các thiết bị điện - Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn - Thước - Mũi vạch - Bút - Hợp lý - Chính xác 2. Khoan lỗ - Lỗ bắt vít (2) - Lỗi luồng dây (5) - Khoan - Mũi khoan - Chính xác - Lỗ thẳng 3. Lắp thiết bị vào bảng điện - Xác định vị trí của thiết bị - Nối dây cho thiết bị điện - Cố định các thiết bị lên bảng điện - Kềm - Tuavít Vít - Đúng vị trí - Chính xác - Chắc chắn 4. Đi dây cho đèn - Lắp dây từ bảng điện vào đèn - Nối dây cho đuôi đèn - Tuavít - Băng dính - Theo sơ đồ - Đúng kĩ thuật 5. Kiểm tra - Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ - Nối nguồn - Vận hành thử - Kềm - Bút thử điện - Đúng theo sơ đồ - Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra 2 . Thực hành: 3 . Tổng kết đánh giá: Rút kinh nghiệm:................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan 26 CN 9 Tiet 26 nam 20132014.doc