Bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (T2)

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: - Nắm vững sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của mạch điện cầu thang.

2 . Kĩ năng: - Lắp ráp mạch điện cầu thang đúng kĩ thuật.

3.Thái độ: - Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm.

II.Chuẩn bị:

1.GV: - Dụng cụ dùng lắp mạch điện.

2.HS: - Thiết bị điện cần cho mạch điện ở tiết 24.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (T2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25 Ngày soạn: 23-02-2014 Bài 9: THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN CẦU THANG (T2) Tiết : 25 Ngày dạy : 25-02-2014 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm vững sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của mạch điện cầu thang. 2 . Kĩ năng: - Lắp ráp mạch điện cầu thang đúng kĩ thuật. 3.Thái độ: - Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm. II.Chuẩn bị: 1.GV: - Dụng cụ dùng lắp mạch điện. 2.HS: - Thiết bị điện cần cho mạch điện ở tiết 24. III.Tổ chức hoạt động dạy v học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang? 3. Đặt vấn đề: – GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài. 4. Tiến trình: HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Hoạt động 1: Tiến hành thực hành: - HS nhắc lại qui trình thực hành lắp mạch điện bảng điện? - Hướng dẫn HS thực hành lắp mạch điện bảng điện. - Theo dõi, quan sát quá trình hực hành của HS để có đánh giá, nhận xét, chỉnh sửa thích hợp. - Nêu qui trình thực hành? - Cho các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành thực hành. Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà: - Hướng dẫn HS hoàn thành tiết thực hành. - Thu dọn dụng cụ. - Chuẩn bị tiếp cho tiết sau (kiểm tra vận hành của mạch) 5. Ghi bảng: 1. Qui trình thực hành: Vạch dấu Kiểm tra Khoan lỗ Lắp TBĐ lên BĐ Đi dây ra đèn Công đoạn Nội dung Dụng cụ Yêu cầu kĩ thuật 1. Vạch dấu - Vạch dấu vị trí các thiết bị điện - Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn - Thước - Mũi vạch - Bút - Hợp lý - Chính xác 2. Khoan lỗ - Lỗ bắt vít (2) - Lỗi luồng dây (5) - Khoan - Mũi khoan - Chính xác - Lỗ thẳng 3. Lắp thiết bị vào bảng điện - Xác định vị trí của thiết bị - Nối dây cho thiết bị điện - Cố định các thiết bị lên bảng điện - Kềm - Tuavít - Vít - Đúng vị trí - Chính xác - Chắc chắn 4. Đi dây cho đèn - Lắp dây từ bảng điện vào đèn - Nối dây cho đuôi đèn - Tuavít - Băng dính - Theo sơ đồ - Đúng kĩ thuật 5. Kiểm tra - Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ - Nối nguồn - Vận hành thử - Kềm - Bút thử điện - Đúng theo sơ đồ - Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra 2 . Thực hành: Rút kinh nghiệm:................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan 25 CN 9 Tiet 25 nam 20132014.doc
Giáo án liên quan