Bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (T1)

- Tìm hiểu mục tiêu bài thực hành.

- Theo dõi mạch điện cầu thang.

- Tìm hiểu công tắc ba cực.

+ Một chốt và hai cực tĩnh.

- Chỉ khác nhau phần cực của công tắc.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (T1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 24 Ngày soạn: 16-02-2014 Tiết : 24 Ngày dạy : 18-02-2014 Bài 9: THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN CẦU THANG (T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 bóng đèn. 2. Kĩ năng: - Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp mạch điện. 3. Thái độ: - Làm việc nghiêm túc, khoa học. II. Chuẩn bị: 1. GV: - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp. 2. HS: - Chuẩn bị bài ở nhà. III. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép mới. 3. Đặt vấn đề: - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài. 4. Tiến trình: HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài thực hành: - Tìm hiểu mục tiêu bài thực hành. - Theo dõi mạch điện cầu thang. - Tìm hiểu công tắc ba cực. + Một chốt và hai cực tĩnh. - Chỉ khác nhau phần cực của công tắc. - HS xác định mục tiêu bài thực hành? - Giới thiệu mạch điện cầu thang. - Cho HS tìm hiểu cấu tạo của công tắc ba cực? - So sánh công tắc ba cực với công tắc hai cực? Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý: - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn. -Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp theo hướng dẫn. - Từ sơ đồ nguyên lý HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo qui trình đã học? - Kiểm tra HS tiến hành? - Cho từng nhóm trình bày kết quả và nhóm khác cho nhận xét? Hoạt động 3: Lập bảng dự trù vật liệu: - Lập bảng dự trù vật liệu Tên thiết bị, dụng cụ: Kềm: 1 cái – còn tốt; Tuavít: 1 cái– còn tốt; Công tắc 3 cực: 2 cái– còn tốt; Cầu chì: 1 cái– còn tốt; Bóng: 2 cái– còn tốt Dây dẫn: 20m – không bị hở; Vít: 10 cái– còn tốt; Băng dính: 1cuộn– còn tốt; Giấy ráp: 1tờ– còn tốt; Bảng điện: 15x20x1.5cm; Đuôi đèn: 2 cái. - Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu? Hoạt động 4: Củng cố, hướng dẫn về nhà: - Làm theo hướng dẫn của GV. - Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi. - Chú ý lắng nghe. - Vẽ lại sơ đồ lắp ráp mạch cầu thang? - Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện? - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị theo bảng kê. 5. Ghi bảng: 1. Sơ đồ nguyên lý: 2. Sơ đồ lắp ráp: 3. Bảng dự trù vật liệu: STT Tên thiết bị, dụng cụ Số lượng (cái) Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kềm Tuavít Công tắc hai cực Cầu chì Bóng đèn Dây dẫn Vít Đuôi đèn Băng dính Giấy ráp 1 1 1 1 1 2m 10 2 cái 1cuộn 1tờ Còn tốt nt nt nt nt không hở vỏ cách điện còn tốt nt nt nt Rút kinh nghiệm:................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan 24 CN 9 Tiet 24 nam 20132014.doc
Giáo án liên quan