Thi học kỳ II Môn Công Nghệ 9

a) Căn cứ để xác định mục đích kiểm tra:

- Chương trình Giáo dục phổ thơng môn Công nghệ 9 (Chương trình cả năm);

- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Công nghệ (Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Công nghệ THCS);

- Sách giáo khoa Công nghệ 9

b) Mục đích kiểm tra:

Kiểm tra kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh theo mục tiêu cần đạt của chuẩn kiến thức kỹ năng, cụ thể là:

Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh, mục tiêu đạt được sau khi được học các kiến thức về mạch điện:

- Biết cách lựa chọn, sự dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.

-Biết được phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, kiểu ngầm.

-Hiểu được quy tr×nh l¾p đặt mạng điện

-Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho cụng việc lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc

 

doc7 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1585 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi học kỳ II Môn Công Nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 33 Ngaøy soaïn: 13-04-2014 Tieát : 34 - 35 Ngaøy daïy : 15-04-2014 THI HOÏC KYØ II I. Xác định mục đích kiểm tra: a) Căn cứ để xác định mục đích kiểm tra: - Chương trình Giáo dục phổ thơng môn Công nghệ 9 (Chương trình cả năm); - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Công nghệ (Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Công nghệ THCS); - Sách giáo khoa Công nghệ 9 b) Mục đích kiểm tra: Kiểm tra kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh theo mục tiêu cần đạt của chuẩn kiến thức kỹ năng, cụ thể là: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh, mục tiêu đạt được sau khi được học các kiến thức về mạch điện: - Biết cách lựa chọn, sự dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc. -Biết được phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, kiểu ngầm. -Hiểu được quy tr×nh l¾p đặt mạng điện -Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho cụng việc lắp đặt mạng điện trong nhà. - Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc II. Xác định hình thức đề kiểm tra: ĐỀ KẾT HỢP TNKQ VÀ TỰ LUẬN VỚI TỈ LỆ 30% ; 70% III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mơ tả tiêu chí của đề kiểm tra) Chủ đề kiến thức Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng TỔNG Vận dụng(Thấp) Vận dụng (Cao) TN TL TN TL TN TL TN TL 1. An toµn lao ®éng ; thiÕt bÞ, dơng cơ vµ vËt liƯu( 1. Biết cách lựa chọn, sự dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc. 2. Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc Số câu Số điểm 3 (2, 3, 5) 1,5 1 (4) 0,5đ 4câu 2,0đ 20% 2. Quy tr×nh và kÜ thuËt l¾p đặt mạng điện 3. Biết được phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, kiểu ngầm 4. Hiểu được quy tr×nh l¾p đặt mạng điện 5. Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho cụng việc lắp đặt mạng điện trong nhà. Số câu Số điểm 1 (1) 0,5 2 (7, 9) 3 1 (6) 0,5 1 (8) 3 1 (10) 1 6 câu 8,0đ 80% TS câu hỏi 16 6 câu 3 câu 1 câu 10 câu TS điểm 10 5,0(điểm)50% 4,0(điểm)40% 1(điểm)10% 10(điểm) IV. Đề kiểm tra: A.TRẮC NGHIỆM: (3đ)Khoanh tròn câu trả lời mà em cho là đúng nhất: Câu 1: Lắp đặt mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn được tiến hành theo qui trình sau: Vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, nối dây mạch điện, lắp đặt thiết bị điện của bảng điện, kiểm tra; Vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, lắp đặt thiết bị điện của bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra; Vạch dấu, nối dây mạch điện, khoan lỗ bảng điện, lắp đặt thiết bị điện của bảng điện, kiểm tra; Vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra, lắp đặt thiết bị điện của bảng điện. Câu 2: Khi lắp đặt mạch điện cầu thang ta dùng: 1 bảng điện; 2 bảng điện; 3 bảng điện; 4 bảng điện. Câu 3: Ampe kế dụng để đo điện trở. điện năng. điện áp. cường độ dòng điện. Câu 4:Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng: Ống nối chữ T; Ống nối nối tiếp; Ống nối chữ L; Kẹp đỡ ống. Câu 5: Dây dẫn không được buộc lại với nhau vì: Không thuận tiện khi sử dụng; Để dễ dàng cho việc kiểm tra mạng điện; Để tránh nhiệt độ tăng, làm hỏng lớp cách điện; Không đảm bảo mỹ thuật. Câu 6: Công tắc 3 cực thường được sử dụng ở các mạch điện sau: Mạch đèn thay đổi ánh sáng; Mạch đèn nhà kho; Mạch điện cầu thang; Mạch điện chống trộm. B. TỰ LUẬN: (7đ) Câu 7:(1.0đ) Nêu khái niệm về mạng điện kiểu nổi và mạng điện kiểu ngầm? Câu 8:(3.0đ) Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn? Câu 9:(2.0đ) Nêu ưu, nhược điểm của lắp đặt kiểu nổi và kiểu ngầm? Câu 10:(1.0đ) Lập bảng dự trù vật liệu và thiết bị điện để lắp đặt mạch điện đèn cầu thang? HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm Khoanh trịn vào chữ cái trước ý trả lời đúng Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án b b d c c c II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm) Câu 13 1 điểm - Mạng điện lăp đặt kiểu nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà... - Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm là dây dẫnđược đặt rong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngơi nhà 0,5đ 0,5đ Câu 14 1điểm - Vẽ được sơ đồ nguyên lí của mạch điện - Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện 1.5đ 1.5 đ Câu 15 2 điểm Mạch điện Ưu điểm Nhược điểm Kiểu nổi - Tránh được tác động xấu của nơi trường - Dễ sửa chữa khi hỏng hóc - Không đảm bảo tính thẩm mĩ Kiểu ngầm - Đảm bảo thẩm mĩ -Tránh được tác động xấu của môi trường - Khó sửa chữa khi hỏng hóc 1đ 1đ Câu 16 1 điểm Lập được bảng dự trù vật liệu,dụng cụ và thiết bị điện để lắp đặt mạch điện: STT Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị điện Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 1 Bút thử điện 1 cái Còn tốt 2 Tuốc nơ vít (to, nhỏ) 2 cái Còn tốt 3 Bút chì 1 cái Còn tốt 4 Cơng tắt ba cực 2 cái Còn tốt 5 Cầu chì 1 cái Còn tốt 6 Dây điện 3 mét Không bị hở cách điện. 7 Đèn sợi đốt ( 220V-60W ) 1 bóng Còn tốt 8 Đui đèn 2 cái Còn tốt 9 Bảng điện 20cm x 15cm x 1,5cm 2cái Còn tốt 10 Băng cách điện 1 cuộn Còn tốt Đúng mỗi ý được 0,1đ VI. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những sai sĩt hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác. 2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi cĩ phù hợp với chuẩn cần đánh giá khơng? Cĩ phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá khơng? Số điểm cĩ thích hợp khơng? Thời gian dự kiến cĩ phù hợp khơng? (giáo viên tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự kiến cho học sinh làm bài là phù hợp). 3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu cĩ điều kiện, hiện nay đã cĩ một số phần mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên cĩ thể tham khảo). 4) Hồn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm. ÑEÀ THI THÖÏC HAØNH: H·y l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn dïng 1cÇu ch× , 2 c«ng t¾c 2 cùc ®iÒu khiÓn 2 bãng ®Ìn. III. §iÓm chÊm:Thang ®iÓm 10. Trong ®ã: - Lµm viÖc theo ®óng quy tr×nh 1,0 ®iÓm - §iÓm s¶n phÈm thùc hµnh: + L¾p ®óng vµ ch¾c ch¾n c¸c TB§ vµo B§: 2,0 ®iÓm + §i d©y dÉn m¹ch ®iÖn ®óng: 3,0 ®iÓm + Mèi nèi ch¾c, ®Ñp: 1,0 ®iÓm + M¹ch ®iÖn lµm viÖc ®óng yªu cÇu, tèt: 1,0 ®iÓm - Th¸i ®«:+ Thùc hiÖn tèt néi quy, an toµn ®iÖn: 1,0 ®iÓm + Häc tËp nghiªm tóc, cã ý thøc gi÷ vÖ sinh n¬i lµm viÖc. 1,0 ®iÓm Loaïi Lôùp Điểm 0,1,2,3 Trên TB Điểm 8,9,10 Dưới TB 9a 1 9a 2 Nhaän xeùt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........… Ruùt kinh nghieäm:………………………………………………………………………..………...……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docTuan 3435 CN 9 Tiet 3435 nam 20132014.doc
Giáo án liên quan