Bài 5 Thực hành nối dây dẫn điện

 1. Kiến thức:

 - Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.

 - Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện.

 - Nối được một số mối nối dây dẫn điện.

2. Kỹ năng:

 - Quan sát, tìm hiểu và phân tích và biết được cách nối dây dẫn điện.

3. Thái độ:

 - Say mê hứng thú ham thích môn học.

 

doc13 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 5 Thực hành nối dây dẫn điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
in trong sách giáo khoa. Sau đó giáo viên biểu diễn mẫu cho học sinh quan sát với từng loai dây dẫn. - Yêu cầu các nhóm thực hành. - Cõu hỏi:cú thể búc vỏ cỏch điện bằng cỏch nào? - Cõu hỏi: cú mấy cỏch búc vỏ cỏch điện ? - Cõu hỏi:Ta cú thể làm sạch lừi bằng dụng cụ gỡ ? - Cõu hỏi:Tại sao phải làm sạch lừi ? -Quan sỏt hỡnh, em hóy cho biết trỡnh tự thực hiện nối dõy dẫn lừi một sợi ? -Quan sỏt hỡnh, em hóy cho biết trỡnh tự thực hiện nối dõy dẫn lừi nhiều sợi ? -Quan sỏt hỡnh, em hóy cho biết trỡnh tự thực hiện nối dõy dẫn lừi một sợi ? --Quan sỏt hỡnh, em hóy cho biết trỡnh tự thực hiện nối dõy dẫn lừi nhiều sợi ? - Học sinh đọc và nghiên cứu thông tin phần kiến thức bổ trợ. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS quan sỏt - HS nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa và quan sỏt. - HS trả lời. - HS trả lời. II. Nội dung và trình tự thực hành. Bước 1: Bóc vỏ cách điện. - Búc vỏ cỏch điện bằng dao hoặc dao nhỏ. -Búc cắt vỏt. - Búc phõn đoạn Bước 2: Làm sạch lừi - Làm sạch lừi bằng giấy rỏp ( giấy nhỏm ). Bước 3:Nối dõy a. Nối dõy dẫn theo đường thẳng: - Nối dõy dẫn lừi 1 sợi. +Uốn gập lừi . +Vặn xoắn +Kiểm tra mối nối. Nối dõy dẫn lừi nhiều sợi +Búc vỏ cỏch điện và làm sạch lừi . + Lồng lừi . + Vặn xoắn . +Kiểm tra mối nối . Hoạt động 2 : Thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - GV thực hành làm mẫu. - Yờu cầu từng HS tiến hành nối dõy dẫn điện lừi một sợi. - GV quan sỏt, hướng dẫn HS thực hành. - Quan sỏt GV thực hành. - HS tiến hành nối dõy dẫn điện lừi một sợi. Hoạt động 3 : Kết thúc thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - Yờu cầu HS ngừng thực hành. - Yờu cầu HS kiểm tra chộo. - Yờu cầu HS báo cáo kết quả. - Kiểm trả lại kết quả của 1 nhóm. - Nhận xét, cho điểm. - Ngừng thực hành - Kiểm tra chéo. - Báo cáo kết quả. - Căn cứ nhận xét mẫu của GV. - Ghi nhận xét (chéo) vào phiếu thực hành. - Nộp kết quả. - Thu dọn chỗ thực hành. -Trả dụng cụ. III. Đỏnh gớa: IV. Bỏo cỏo thực hành 4.Củng cố: 5.Dặn dũ: Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày thỏng 10 năm 2011 Tổ trưởng duyệt Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết: BÀI 5 THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( TT) I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. - Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện. - Nối được một số mối nối dây dẫn điện. 2. Kỹ năng: - Quan sát, tìm hiểu và phân tích và biết được cách nối dây dẫn điện. 3. Thái độ: - Say mê hứng thú ham thích môn học. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện. - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi 1 sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn. - Thiết bị: phích cắm điện công tắc điện............ 2. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, chuẩn bị thêm cho các dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành. III. TIẾN TRèNH LấN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động 3: : Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng -Quan sỏt hỡnh, em hóy cho biết trỡnh tự thực hiện nối dõy dẫn lừi một sợi ? -Quan sỏt hỡnh, em hóy cho biết trỡnh tự thực hiện nối dõy dẫn lừi nhiều sợi ? - HS trả lời. - HS trả lời. II. Nội dung và trình tự thực hành. Bước 3:Nối dõy b. Nối rẽ: Nối dõy dẫn lừi một sợi +Uốn gập lừi + Vặn xoắn +Kiểm tra mối nối Nối dõy dẫn lừi nhiều sợi +Búc vỏ cỏch điện và làm sạch lừi . + Nối dõy. + Kiểm tra mối nối . Hoạt động 2 : Thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - GV thực hành làm mẫu. - Yờu cầu từng HS tiến hành nối dõy dẫn điện lừi một sợi. - GV quan sỏt, hướng dẫn HS thực hành. - Quan sỏt GV thực hành. - HS tiến hành nối dõy dẫn điện lừi một sợi. Hoạt động 3 : Kết thúc thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - Yờu cầu HS ngừng thực hành. - Yờu cầu HS kiểm tra chộo. - Yờu cầu HS báo cáo kết quả. - Kiểm trả lại kết quả của 1 nhóm. - Nhận xét, cho điểm. - Ngừng thực hành - Kiểm tra chéo. - Báo cáo kết quả. - Căn cứ nhận xét mẫu của GV. - Ghi nhận xét (chéo) vào phiếu thực hành. - Nộp kết quả. - Thu dọn chỗ thực hành. -Trả dụng cụ. III. Đỏnh gớa: IV. Bỏo cỏo thực hành 4.Củng cố: 5.Dặn dũ: Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày thỏng 10 năm 2011 Tổ trưởng duyệt Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết: BÀI 5 THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( TT) I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. - Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện. - Nối được một số mối nối dây dẫn điện. 2. Kỹ năng: - Quan sát, tìm hiểu và phân tích và biết được cách nối dây dẫn điện. 3. Thái độ: - Say mê hứng thú ham thích môn học. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện. - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi 1 sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn. - Thiết bị: phích cắm điện công tắc điện............ 2. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, chuẩn bị thêm cho các dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành. III. TIẾN TRèNH LấN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động 1: : Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - Quan sỏt hỡnh, em hóy cho biết trỡnh tự thực hiện nối bằng đai ốc nối dõy ? - HS trả lời. II. Nội dung và trình tự thực hành. Bước 3:Nối dõy c. Nối dõy dựng phụ kiện - Làm đầu nối: +Làm khuyờn kớn. +Làm khuyờn hở. - Nối dõy. Nối bằng đai ốc nối dõy - Làm đầu nối thẳng . - Nối dõy dẫn. - Kiểm tra mối nối . Hoạt động 2 : Thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - GV thực hành làm mẫu. - Yờu cầu từng HS tiến hành nối dõy dẫn điện lừi một sợi. - GV quan sỏt, hướng dẫn HS thực hành. - Quan sỏt GV thực hành. - HS tiến hành nối dõy dẫn điện lừi một sợi. Hoạt động 3 : Kết thúc thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - Yờu cầu HS ngừng thực hành. - Yờu cầu HS kiểm tra chộo. - Yờu cầu HS báo cáo kết quả. - Kiểm trả lại kết quả của 1 nhóm. - Nhận xét, cho điểm. - Ngừng thực hành - Kiểm tra chéo. - Báo cáo kết quả. - Căn cứ nhận xét mẫu của GV. - Ghi nhận xét (chéo) vào phiếu thực hành. - Nộp kết quả. - Thu dọn chỗ thực hành. -Trả dụng cụ. III. Đỏnh gớa: IV. Bỏo cỏo thực hành 4.Củng cố: 5.Dặn dũ: Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày thỏng 10 năm 2011 Tổ trưởng duyệt Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết: BÀI 5 THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( TT) I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. - Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện. - Nối được một số mối nối dây dẫn điện. 2. Kỹ năng: - Quan sát, tìm hiểu và phân tích và biết được cách nối dây dẫn điện. 3. Thái độ: - Say mê hứng thú ham thích môn học. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện. - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi 1 sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn. - Thiết bị: phích cắm điện công tắc điện............ 2. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, chuẩn bị thêm cho các dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành. III. TIẾN TRèNH LấN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Tổ chức cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động 3: : Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - Cõu hỏi: Em hóy cho biết tỏc dụng của hàn mối nối? - Cõu hỏi: Em hóy nờu cỏc bước hàn của hàn mối nối? - Cõu hỏi: muốn cỏch điện mối nối người ta dựng cỏi gỡ? - HS trả lời. - HS quan sỏt và trả lời. - HS trả lời. II. Nội dung và trình tự thực hành. Bước 4. Hàn mối nối: Tỏc dụng: _ Tăng sức bền cơ học . _ Dẫn điện tốt _ Khụng gỉ Cỏch hàn: _ Làm sạch mối nối _ Lỏng nhựa thụng _ Hàn thiếc mối nối Bước 5. Cỏch điện mối nối Cỏch điện mối nối bằng cỏch quấn băng cỏch điện Hoạt động 2 : Thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - GV thực hành làm mẫu. - Yờu cầu từng HS tiến hành quấn dõy cỏch điện. - GV quan sỏt, hướng dẫn HS thực hành. - Quan sỏt GV thực hành. - HS tiến hành quấn dõy cỏch điện. Hoạt động 3 : Kết thúc thực hành Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - Yờu cầu HS ngừng thực hành. - Yờu cầu HS kiểm tra chộo. - Yờu cầu HS báo cáo kết quả. - Kiểm trả lại kết quả của 1 nhóm. - Nhận xét, cho điểm. - Ngừng thực hành - Kiểm tra chéo. - Báo cáo kết quả. - Căn cứ nhận xét mẫu của GV. - Ghi nhận xét (chéo) vào phiếu thực hành. - Nộp kết quả. - Thu dọn chỗ thực hành. -Trả dụng cụ. III. Đỏnh gớa: IV. Bỏo cỏo thực hành 4.Củng cố: 5.Dặn dũ: Chuẩn bị bài lắp mạch điện bảng điện. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày thỏng 10 năm 2011 Tổ trưởng duyệt

File đính kèm:

  • docbai 5 TH noi day dan dien.doc
Giáo án liên quan