Giáo án Tích hợp mạch đảo chiều DC

1. Kiến thức:

- Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện đóng mởcổng cơquan

- Phân tích được các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc

phục

2. Kỹnăng:

- Vẽ được sơ đồmạch điện đóng mởcổng cơquan

- Xây dựng được quy trình lắp ráp mạch điện đóng mởcổng cơquan

- Lắp được mạch điện đóng mởcổng cơquan

- Kiểm tra, vận hành được mạch điện

pdf14 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 3007 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tích hợp mạch đảo chiều DC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hỏi (nếu có) 5 Hướng dẫn tự học - Hướng dẫn tham khảo tài liệu tác giả Vũ Quang Hồi (Trang bị điện máy công nghiệp dùng chung, trang 53) - Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ 3 pha -Nghe và thực hiện -Nghe và thực hiện 1’ III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Nội dung giảng dạy - Hình thức tổ chức giảng dạy - Phương pháp giảng dạy - Phương tiện dạy học - Sự phân bố thời gian cho các hoạt động BAN GIÁM HIỆU TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG BỘ MÔN Ngày.....tháng ........năm 2012 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 04 Thời gian thực hiện: 60 phút. Tên bài học trước: Tiện lỗ suốt Thựchiện:ngày……….tháng…………năm 2012 TÊN BÀI TIỆN THÔ LỖ BẬC • MỤC TIÊU: Sau bài học này người học có khả năng: - Trình bày được phương pháp xác định chiều sâu lỗ bậc - Trình bày được trình tự thực hiện tiện thô lỗ bậc. - Tiện thô được lỗ bậc đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ - Có ý thức làm việc nhóm, tác phong công nghiệp, thực hiện an toàn cho người và thiết bị. • ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Đồ dùng dạy học: Hình vẽ, vật mẫu, tài liệu phát tay, máy tính, máy chiếu đa năng. - Trang thiết bị: + Máy tiện vạn năng + Phôi tiện thép CT3 (Þ78mm, L = 74mm) + Dao tiện và các dụng cụ liên quan phục vụ quá trình thực hành + Dụng cụ đo, kiểm tra các kích thước chi tiết • HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Dẫn nhập: Dùng phương pháp trực quan, thuyết trình tạo tình huống có vấn đề để dẫn nhập vào bài mới, tiến trình được thực hiện theo lớp học. - Giới thiệu chủ đề: Dựa vào tình huống có vấn đề để giới thiệu chủ đề của bài học, thực hiện tiến trình theo lớp học. - Giải quyết vấn đề: + Lý thuyết liên quan, trình tự thực hiện: Tổ chức theo lớp, theo nhóm + Thực hành: Tổ chức theo nhóm - Kết thúc vấn đề: pháp vấn, diễn giảng các nội dung trọng tâm của bài học, hình thức thực hiện được tiến hành theo lớp. - Hướng dẫn tự học: giao nhiệm vụ, giới thiệu tài liệu liên quan kiến thức bài cũ và chuẩn bị nội dung cho bài học tiếp theo, quá trình tiến hành theo lớp. I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 01 phút - Lớp trưởng báo cáo sỹ số. - Họ tên học sinh vắng: ufstsqatgfukmhcfnhghuytftehkmj Vll00hofdxxq3wk’j79 II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Thời gan (Phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Dẫn nhập 3 Nêu vấn đề: - Sự khác nhau giữa lỗ suốt và lỗ bậc - Các sản phẩm lỗ bậc sử dụng trong thực tế - Trực quan bản vẽ chi tiết lỗ suốt và lỗ bậc - Phát vấn, diễn giảng điểm khác biệt cơ bản của 2 chi tiết - Trực quan chi tiết lỗ bậc và diễn giảng công dụng trong thực tế - Đặt câu hỏi: chi tiết lỗ suốt để gia công lỗ bậc tiến hành thế nào? Để giới thiệu bài mới - Quan sát bản vẽ chi tiết lỗ suốt và lỗ bậc - Trả lời theo hướng dẫn gợi mở điểm khác biệt của 2 chi tiết, ghi nhận nội dung - Quan sát, lắng nghe và trả lời các ứng dụng của chi tiết lỗ bậc - Ghi nhận nội dung bài mới. Giới thiêu chủ đề 3 - Tên bài học: Tiện thô lỗ bậc - Mục tiêu: + Trình bày được phương pháp xác định chiều sâu lỗ bậc + Trình bày được trình tự thực hiện tiện thô lỗ bậc. + Tiện thô được lỗ Giới thiệu tên bài học và ghi lên bảng - Trực quan bằng máy chiếu - Tuyên bố các mục tiêu của bài học Xem trên bảng và kiểm tra đối chiếu với tài liệu học tập - Quan sát - Lắng nghe mục tiêu bài học 1 1 bậc đúng yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ + Có ý thức làm việc nhóm, tác phong công nghiệp, thực hiện an toàn cho người và thiết bị - Nội dung bài học: 1. Phân tích phương pháp gia công 2. Xây dựng trình tự thực hiện 3. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục 4. Tiến trình gia công - Thuyết trình, diễn giảng sơ lược các nội dung trọng tâm của bài - Trực quan bằng máy chiếu - Lắng nghe, ghi nhận khái quát nội dung bài học - Quan sát và ghi nhận thông tin. 1 Giải quyết vấn đề 46 1. Phân tích phương pháp gia công - Trình tự gia công - Chọn dao và chế độ cắt - Trình chiếu slide bản vẽ chi tiết - Diễn giảng yêu cầu lượng dư gia công lỗ bậc - Gọi sinh viên trình bày ý tưởng gia công - Nhận xét, đánh giá kết quả trả lời - Phát vấn cách chọn dao và chế độ cắt - Phân tích các điều kiện ảnh hưởng khi xác định chế độ cắt - Hướng dẫn gợi mở - Quan sát bản vẽ chi tiết - Lắng nghe, ghi nhận theo hướng dẫn - Trình bày theo hướng dẫn gợi mở - Ghi nhận lại kết quả - Trả lời theo câu hỏi - Lắng nghe, ghi nhận 10 - Phương pháp gia công đạt kích thước đường kính lỗ - Phương pháp xác định chiều sâu lỗ bậc chọn chế độ cắt cho bài thực hành cụ thể - Phát vấn, diễn giảng các phương pháp gia công đạt kích thước đường kính chi tiết - Xác định phương pháp cắt thử cho bài thực hành tiện thô lỗ bậc - Trình chiếu, diễn giảng slide mô phỏng dùng phương pháp cắt thử - Trực quan, phát vấn, diễn giảng các phương pháp xác định chiều sâu lỗ bậc - Chọn phương pháp dùng du xích bàn dao dọc xác định chiều sâu lỗ bậc - Trình chiếu, nêu vấn đề cách xác định chiều sâu lỗ bậc bằng du xích bàn dao dọc - Nhận xét kết quả báo cáo - Thông qua nội dung - Chọn chế độ cắt phù hợp cho bài thực hành - Trả lời và ghi nhận kết quả - Lắng ghe và ghi nhận - Quan sát, ghi nhận cách thực hiện - Quan sát, trả lời và ghi nhận kết quả - Lắng ghe và ghi nhận - Thảo luận nhóm, báo cáo kết quả thảo luận cách xác định chiều sâu lỗ bậc - Lắng nghe và ghi nhận kết quả - Ghi nhận kết quả 2. Xây dựng trình tự thực hiện Bước 1: Tiện thô lỗ bậc Þ32mm, L=25mm Bước 2: Tiện thô lỗ bậc Þ34mm, L=25mm Bước 3: Tiện vuông góc mặt bậc Bước 4: Kiểm tra sản phẩm Bước 5: Tắt nguồn điện, tháo chi tiết, sắp xếp dụng cụ, vệ sinh máy, xưởng - Trực quan bản vẽ chi tiết - Hướng dẫn gợi mở xây dựng trình tự thực hiện - Chia nhóm, giao nhiệm vụ xây dựng quy trình thực hiện - Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hiện - Nhận xét kết quả báo cáo của các nhóm và thông qua trình tự thực hiện hợp lý. - Quan sát bản vẽ - Ghi nhận thông tin hướng dẫn từ giáo viên để xây dựng quy trình - Thảo luận và xây dựng quy trình theo hướng dẫn gợi mở của giáo viên - Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Lắng nghe, ghi nhận thông tin để thực hiện 5 3. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục - Kích thước chiều sâu lỗ bậc sai - Kích thước đường kính lỗ bậc sai - Mặt đáy lỗ bậc không phẳng - Chiếu slide bản vẽ chi tiết gia công và phân tích các yêu cầu kỹ thuật - Nêu các dạng sai hỏng thường gặp - Quan sát bản vẽ và lắng nghe, ghi nhận nội dung hướng dẫn của giáo viên - Quan sát, lắng nghe 3 - Phát vấn nguyên nhân và biện pháp khắc phục - Nhận xét, đánh giá kết quả trả lời của sinh viên và thông qua nguyên nhân, biện pháp khắc phục và ghi nhận các dạng sai hỏng - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe, ghi nhận kết quả của giáo viên 4. Tiến trình gia công Bước 1: Tiện thô lỗ bậc Þ32mm, L=25mm n = 370 - 520 v/ph s = 0.05 – 0.1 mm/v t = 1mm Bước 2: Tiện thô lỗ bậc Þ34mm, L=25mm t = 1mm n, s chọn tương tự bước 1 Bước 3: Tiện vuông góc mặt bậc Bước 4: Kiểm tra sản phẩm Bước 5: Tắt nguồn điện, tháo chi tiết, sắp xếp dụng cụ, vệ sinh máy, xưởng - Tập trung sinh viên tại vị trí máy của giáo viên - Thao tác mẫu, diễn giảng cách xác định chiều sâu và đường kính lỗ bậc - Thao tác mẫu, diễn giảng cách tiện vuông góc mặt bậc - Yêu cầu sinh viên thực hành theo quy trình tại vị trí máy phân công - Quan sát, uốn nắn thao tác sinh viên - Tập trung tại vị trí máy của giáo viên - Quan sát thao tác mẫu, lắng nghe và ghi nhận thông tin - Thực hành tại vị trí theo hướng dẫn - Ghi nhận nhắc nhở của giáo viên 28 Kết thúc vấn đề 6 - Nhận xét kết quả: + Đánh giá kết quả + Tinh thần, thái độ học tập + Kỹ năng thực - Tập trung theo lớp - Hướng dẫn các nhóm kiểm tra sản phẩm - Tập trung về vị trí - Các nhóm kiểm tra hành + An toàn đối với người và thiết bị - Củng cố kiến thức: • Phương pháp xác định chiều sâu lỗ bậc • Quy trình thực hiện tiện thô lỗ bậc - Củng cố kỹ năng rèn luyện: Các lưu ý khi thực hiện quy trình tiện thô lỗ bậc - Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau: - Quan sát các nhóm thực hiện và ghi nhận kết quả - Nhận xét và thông qua kết quả thực hiện Phát vấn gợi mở phương pháp xác định kích thước chiều sâu lỗ bậc khi tiện thô và trình tự thực hiện Nêu những vấn đề lưu ý khi thực hiện quy trình tiện tinh lỗ kín Chuẩn bị nội dung bài tiện tinh lỗ bậc sản phẩm của nhau và báo cáo kết quả - Công nhận hoặc phản biện kết quả - Lắng nghe và trả lời theo gợi ý - Ghi nhận kết quả đánh giá Lắng nghe, ghi nhận Chuẩn bị các nội dung liên quan Hướng dẫn tự học 1 - Tham khảo giáo trình liên quan - Chuẩn bị nội dung mới Hướng dẫn tham khảo các tài liệu liên quan Lắng nghe và ghi chép III. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • pdfGiao an tich hop mach dao chieu DC.pdf
Giáo án liên quan