Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Công nghệ

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.

Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước.

Căn cứ KPPCT, Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

2. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn

 

doc21 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân phối chương trình trung học cơ sở môn Công nghệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cá) II. Quản lí : Giới thiệu cho học sinh biết. 27 55 Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản 28 56 Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (27 tiết) Học kì II: 18 tuần (25 tiết) Bài Tên bài Tiết Nội dung điều chỉn, hướng dẫn thực hiện HỌC KÌ 1 Phần 1: Vẽ kĩ thuật Chương I: Bản vẽ các khối hình học ( 4LT+2TH=6 tiết) 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống 1 Cấu trúc bài 1 như sau: I. Khái niệm về bản vẽ kỷ thuật (Bài 8) II. Bản vẽ kỷ thuật đối với sản xuất III. Bản vẽ kỷ thuật đối với đời sống IV. Bản vẽ dùng trong lĩnh vực kỷ thuật 2 Hình chiếu 2 4 Bản vẽ các khối đa diện 3 3 Thực hành: Hình chiếu của vật thể 4 6 Bản vẽ các khối tròn xoay 5 5 7 Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay 6 Chương II: Bản vẽ kĩ thuật (4LT+3TH+1ÔT+1KT=9 tiết) 8 Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật hình cắt 7 Chuyển nội dung I về bài một. Bài 8, dạy nội dung: Khái niệm về hình cắt 9 Bản vẽ chi tiết 8 11 Biểu diễn ren 9 10 12 Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren 10 13 Bản vẽ lắp ráp 11 14 Thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản 12 15 Bản vẽ nhà 13 Ôn tập phàn vẽ kĩ thuật 14 Kiểm tra chương I, II 15 Phần II: Cơ khí Chương III: Gia công cơ khí (4LT+1TH=5 tiết) 18 Vật liệu cơ khí 16 20 Dụng cụ cơ khí 17 b, Thước cặp không dạy 21 Cưa và đục kim loại 18 Không dạy phần II đục kim loại 22 Dũa và khoan kim loại 19 Không dạy phần II khoan kim loại 23 Thực hành: Đo và vạch dấu 20 Chương IV: Chi tiết máy và lắp ghép (4LT+1TH+1ÔT+1KT=7 tiết) 24 Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép 21 Hình 24.3 không dạy. Giáo viên có thể chọn thay bằng hình khác 25 Mối ghép cố định - Mối ghép không tháo dược 22 26 Mối ghép tháo được 23 27 Mối ghép động 24 28 Thực hành: Ghép nối chi tiết 25 Ôn tập vẽ kĩ thuật và cơ khí 26 Kiểm tra học kì I (phần Vẽ kĩ thuật và cơ khí) 27 Học kì II Chương V: Truyền và biến đỏi chuyễn động (2LT+1TH=3 tiết) 29 Truyền chuyển động 28 30 Biến đổi chuyễn động 29 31 Thực hành: Truyền và biến đổi chuyễn động 30 3, Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của mô hình động cơ 4 kỳ Phần III: Kĩ thuật điện (1LT=1 tiết) 32 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống 31 Chương VI: An Toàn điện (1LT+1TH=2 tiết) 33 An toàn điện 32 34 35 Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện 33 Ôn tập chương IV 34 Kiểm tra 35 Chương VII: Đồ dùng điện trong gia đình (6LT+2TH+1ÔT+1KT=10 tiết) 36 Vật liệu kĩ thuật điện 36 38 Đồ dùng điện - quang, Đèn sợi đốt 37 39 Đèn huỳnh quang 38 40 Thực hành: Đèn ống hình quang 39 41 44 Đồ dùng điện- nhiệt. Bàn là điện Đồ dùng điện loại điện - cơ. Quạt điện, máy bơm nước 40 (III. Máy bơm nước không dạy) 46 Máy biến áp một pha 41 2, Nguyên lý làm việc không dạy 48 Sữ dụng hợp lí điện năng 42 45 49 Thực hành: Quạt điện Thực hành: Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình 43 Ôn tập chương VI, VII 44 48 Kiểm tra thực hành 45 Chương VIII: Mạng điện trong nhà ( 3LT+2TH+1ÔT+1KT=7 tiết ) 50 Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà 46 51 53 Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà 47 52 Thực hành: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện 48 55 Sơ đồ điện 49 56 Thực hành: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện. 50 Ôn tập học kì II 51 Kiểm tra cuối năm học 52 Tổng cộng 52 tiết LỚP 9 Cả năm : 37 tuần (35 tiết) Học kì I : 19 tuần Học kì II : 18 tuần Tiết Bài Nội dung Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện I. Cắt may Học kì I 1 1 Giới thiệu nghề cắt may 2 2 Vật liệu và dụng cụ cắt may 3, 4 3 Máy may Không dạy: Mục II. 4. b) Điều chỉnh mũi may và Bảng 3. Cách điều chỉnh những hiện tượng hư hỏng thường gặp 5-8 4 Thực hành: Sử dụng và bảo quản máy may Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy may: Trong quá trình thực hành, giới thiệu cho học sinh những hiện tượng hư hỏng thường gặp (theo bảng 3 bài 3). 9, 10 5 Các đường may cơ bản Thực hành: Các đường may cơ bản Chọn dạy một số nội dung để thực hành. Những nội dung còn lại không dạy. 11, 12 Kiểm tra thực hành 13 6 Bản vẽ cắt may 14 7 Cắt may quần đùi, quần dài Chọn dạy 1 trong 2 nội dung: Cắt may quần đùi, quần dài. 15-17 8 Thực hành: Cắt may quần đùi, quần dài Bài 8, 12: Tự chọn thực hành 1 trong các sản phẩm: Quần đùi, quần dài, áo tay liền. 18 Ôn tập 19, 20 Kiểm tra học kì I (lí thuyết và thực hành) Học kì II 21-24 9 Cắt may áo tay liền 25-27 10 Thực hành: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu Chọn 1 kiểu cổ cho học sinh thực hành cắt và may. Các kiểu cổ còn lại không dạy. 28 Kiểm tra thực hành 29-32 12 Thực hành: Cắt may áo tay liền Bài 8, 12: Tự chọn thực hành 1 trong các sản phẩm: Quần đùi, quần dài, áo tay liền. 33, 34 Ôn tập 35 Kiểm tra cuối năm học (Môđun cắt may, mỗi bài thực hành đều có 1 tiết lí thuyết) Tiết Bài Nội dung Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện II. nấu ăn Học kì I 1 1 Giới thiệu nghề nấu ăn 2, 3 2 Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp 4, 5 3 Sắp xếp và trang trí nhà bếp III. Một số cách sắp xếp, trang trí nhà bếp thông dụng: Giới thiệu để học sinh biết. Bài tập thực hành: Không yêu cầu học sinh phải làm. 6 4 An toàn lao động trong nấu ăn 7, 8 5 Thực hành: Xây dựng thực đơn 9, 10 6 Trình bày và trang trí bàn ăn 11, 12 7 Thực hành: - Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt Món trộn - cuốn hỗn hợp: - Nộm xu hào - Nộm ngó sen - Nem cuốn (gỏi cuốn) Chọn một số món thông dụng, phù hợp với điều kiện địa phương để thực hành. 13 Kiểm tra thực hành 14-16 8 Thực hành: - Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt - Món nấu. - Súp ngô cua - Gà nấu đậu - Thịt bò kho - Bún riêu cua - Chè hoa cau (chè táo xọn) Chọn một số món thông dụng, phù hợp với điều kiện địa phương để thực hành. 17 Ôn tập 18 Kiểm tra học kì I Học kì II 19-21 9 Thực hành: - Món hấp - Gà hấp cải bẹ xanh - Chả đùm - Ốc hấp lá gừng - Xôi vò Chọn một số món thông dụng, phù hợp với điều kiện địa phương để thực hành. 22-24 10 Thực hành: - Món rán - Đậu phụ nhồi thịt rán sốt cà chua - Nem rán (chả giò) Chọn một số món thông dụng, phù hợp với điều kiện địa phương để thực hành. 25-27 11 Thực hành: - Món xào - Xào thập cẩm - Sườn xào chua ngọt - Mì xào giòn Chọn một số món thông dụng, phù hợp với điều kiện địa phương để thực hành. 28 Kiểm tra thực hành 29-32 12 Thực hành: - Món nướng - Bò nướng chanh - Chả nướng (nem nướng) - Bánh sắn nướng - Bánh đậu xanh nướng - Bánh bông lan (bánh ga tô) Chọn một số món thông dụng, phù hợp với điều kiện địa phương để thực hành. 33, 34 Ôn tập 35 Kiểm tra cuối năm học III. Trồng cây ăn quả Học kì I 1 1 Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả 2, 3 2 Một số vấn đề chung về cây ăn quả 4, 5 3 Các phương pháp nhân giống cây ăn quả 6, 7 4 Thực hành: Giâm cành 8, 9 5 Thực hành: Chiết cành 10-12 6 Thực hành: Ghép 13 Kiểm tra thực hành 14 7 Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi 15, 16 8 Kĩ thuật trồng cây nhãn Bài 8, 9, 10, 11: Kĩ thuật trồng cây nhãn, cây vải, cây xoài, cây chôm chôm: Chọn dạy nội dung kĩ thuật trồng 1-2 loại cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và điều kiện nhà trường. 9 Kĩ thuật trồng cây vải 17 Ôn tập 18 Kiểm tra học kì I (lí thuyết và thực hành) Học kì II 19, 20 10 Kĩ thuật trồng cây xoài Bài 8, 9, 10, 11: Kĩ thuật trồng cây nhãn, cây vải, cây xoài, cây chôm chôm: Chọn dạy nội dung kĩ thuật trồng 1-2 loại cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và điều kiện nhà trường. 11 Kĩ thuật trồng cây chôm chôm 21-23 12 Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả 24-26 13 Thực hành: Trồng cây ăn quả Chọn cây đã học lí thuyết để thực hành. 27-29 14 Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả 30, 31 15 Thực hành: Làm xirô quả 32 Kiểm tra thực hành 33, 34 Ôn tập (lí thuyết và thực hành) 35 Kiểm tra cuối năm học (lí thuyết và thực hành) IV. Lắp đặt mạng điện trong nhà Bài Tên bài Tiết Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện Học kì I 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng 1 2 Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 2 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện 3 4 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện 4,5,6 5 Thực hành: Nối dây dẫn điện 7,8,9 Mục II.2. Bước 4. Hàn mối nối : Không bắt buộc HS phải làm. 6 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện 10, 11,12 7 Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang 13, 14,15 Ôn tập 16 Kiểm tra học kì I (thực hành) 17,18 Học kì II 8 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn 19, 20,21 9 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 22, 23,24 10 Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn 25,26 Mục II.3. Quy trình lắp đặt mạch điện : không dạy. HS tự tìm hiểu quy trinh để tiến hành lắp đặt mạch điện theo mục tiêu bài học. 11 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà 27,28 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 29,30 Kiểm tra thực hành 31 Ôn tập (lí thuyết và thực hành) 32,33 Kiểm tra cuối năm học (lí thuyết, thực hành) 34,35 Tổng cộng: 35 tiết V. Sửa chữa xe đạp Học kì I 1 Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp 1 2 Cấu tạo của xe đạp 2,3 3 Nguyên lí chuyển động của xe đạp 4,5 4 Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục 6,7,8,9,10 5 Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc 11,12,13,14,15 Kiểm tra thực hành 16 Ôn tập 17 Kiểm tra học kì I 18 Học kì II 6 Thực hành: Thay ruột dây phanh, má phanh (1 tiết lí thuyết + 3 tiết thực hành) 19,20, 21,22 7 Thực hành: Vá săm, thay lốp (1 tiết lí thuyết + 3 tiết thực hành) 23,24, 25,26 8 Thực hành: Thay xích, líp (1 tiết lí thuyết + 4 tiết thực hành) 27,28, 29,30,31 Kiểm tra thực hành 32 Ôn tập (lí thuyết và thực hành) 33,34 Kiểm tra cuối năm học 35 Tổng cộng: 35 tiết

File đính kèm:

  • docCN_THCS.doc
Giáo án liên quan