Phân phối chương trình môn Công nghệ 7 trung học cơ sở

Tiết 1 Bài 1,2 Vai trò của nhiệm vụ trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng.

Tiết 2 Bài 3 Một số tính chất chính của đất trồng

Tiết 3 Bài 6 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

Tiết 4 Bài 7 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Tiết 5 Bài 8 Thực hành:Nhận biết một số phân hoá học thông thường.

Tiết 6 Bài 9 Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

Tiết 7 Bài 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

Tiết 8 Bài 11 Sản xuất và bảo quản cây trồng

Tiết 9 Bài 12 Sâu, bệnh hại cây trồng

Tiết 10 Bài 13 Phòng trừ sâu bệnh hại

Tiết 11 Bài 14 Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhã hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại .

Tiết 12 Kiểm tra 1 tiết

 

doc4 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 4391 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ 7 trung học cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân phối chương trình Môn công nghệ trung học cơ sở ( áp dụng từ học kì 2 năm học 2007 - 2008 ) Lớp 7 Cả năm 35 tuần x 1,5 tiết = 52,5 tiết Học Kì 1 : 18 tuần x 1tiết /tuần = 18 tiết Học kì 2 : 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết Học kì 1 Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt TS tiết 12 LT 9 TH 2 Ô T 0 KT 1 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 1 Bài 1,2 Vai trò của nhiệm vụ trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng. Tiết 2 Bài 3 Một số tính chất chính của đất trồng Tiết 3 Bài 6 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất Tiết 4 Bài 7 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Tiết 5 Bài 8 Thực hành:Nhận biết một số phân hoá học thông thường. Tiết 6 Bài 9 Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. Tiết 7 Bài 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Tiết 8 Bài 11 Sản xuất và bảo quản cây trồng Tiết 9 Bài 12 Sâu, bệnh hại cây trồng Tiết 10 Bài 13 Phòng trừ sâu bệnh hại Tiết 11 Bài 14 Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhã hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại . Tiết 12 Kiểm tra 1 tiết Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ Môi trường trong trồng trọt TS tiết 7 LT 4 TH 1 Ô T 1 KT 1 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 13 Bài 15,16 Làm đất và bón phân lót.Gieo trồng cây công nghiệp. Tiết 14 Bài 17,18 Thực hành : Xử lý hạt giống bằng nước ấm . Xác định sức nẩy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. Tiết 15 Bài 19 Các biện pháp chăm sóc cây trồng Tiết 16 Bài 20 Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản Tiết 17 Bài 21 Ôn tập Tiết 18 Kiểm tra học kì 1 Tiết 19 Luân Canh, xen canh ,tăng vụ Học kì II Phần II Lâm nghiệp Chương 1: Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng Ts tiết 5 LT 4 TH 1 Ô T 0 KT 0 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 20 Bài 22 Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Tiết 21 Bài 23 Làm đất và gieo ưom cây rừng Tiết 22 Bài 24 Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ưom cây rừng Tiết 23 Bài 25 Thực hành: Gieo hạt cấy cây vào bầu đất . Tiết 24 Bài 26,27 Trồng cây rừng . Chăm sóc rừng sau khi trồng Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng Ts tiết 2 LT 2 TH 0 Ô T 0 KT 0 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 25 Bài 28 Khai thác rừng. Tiết 26 Bài 29 Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Phần III chăn nuôi Chương 1: Đại chương về kĩ thuật chăn nuôi Ts tiết 12 LT 8 TH 3 Ô T 0 KT 1 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 27 Bài 30,31 Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.Giống vật nuôi Tiết 28 Bài 32 Sự sinh trưởng và phá triển của vật nuôi Tiết 29 Bài 33 Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi Tiết 30 Bài 34 Nhân giống vật nuôi. Tiết 31 Bài 35 Thực hành :Nhận biết và chọn một số giống gà , lợn qua quan sát ngọai hình và do kích thước các chiều. Tiết 32 Bài 37 Thức ăn vật nuôi Tiết 33 Bài 38 Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Tiết 34 Bài 39 Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi Tiết 35 Bài 40 Sãn xuất thức ăn vật nuôi Tiết 36 Bài 41,42 Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt. Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men. Tiết 37 Bài 43 Thực hành: Đánh giá chất lựợng. Thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật Tiết 38 Kiểm tra 1 tiết Chương 2: Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Ts tiết 4 LT 3 TH 1 Ô.T 0 KT 0 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 39 Bài 44 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Tiết 40 Bài 45 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Tiết 41 Bài 46,47 Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi .Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi. Tiết 42 Bài 48 Thực hành: Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp xử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà. Phần iV Thuỷ Sản Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thuỷ sản Ts tiết 5 LT 3 TH 2 Ô.T 0 KT 0 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 43 Bài 49 Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản Tiết 44 Bài 50 Môi trường nuôi thuỷ sản Tiết 45, 46 Bài 51 Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ PH của nước nuôi thuỷ sản. Tiết 47 Bài 52 Thức ăn của động vật thuỷ sản Chương 2: Đại Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản Ts tiết 5 LT 3 TH 0 Ô.T 1 KT 1 Tiết Thứ tự Bài Tên bài Tiết 48 Bài 54 Chăm sóc quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm , cá ) Tiết 49 Bài 55 Thu hoạch , bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản Tiết 50 Bài 56 Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản Tiết 51 Ôn tập Tiết 52 Kiểm tra Học kì 2

File đính kèm:

  • docPHAN PHOI CT CONG NGHE.doc
Giáo án liên quan