Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 37 đến 60 - Năm học 2013-2014

I/ Mục tiêu:

- Nhảy Xa:

+ Biết cách thực hiện đo đà, chỉnh đà: Chạy đà (tự do) nhảy xa.

+ Thực hiện cơ bản đúng đo đà, chỉnh đà: Chạy đà (tự do) nhảy xa.

- Đá cầu:

+ Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân. Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.

+ Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân.

+ Thực hiện được di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.

- Chạy bền:

+ Biết cách thực hiện chạy bề trên địa hình tự nhiên.

+ Duy trì và nâng dần sức bền.

- Tập luyện tích cực tự giác và nề nếp.

II /Địa điểm - phương tiện:

- Sân tập

- Còi, cuốc bàn, 30 quả cầu.

III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học:

 

doc25 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/03/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 37 đến 60 - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tự chọn: “Bóng đá mini” + Di chuyển chạy nhanh xuất phát các tư thế khác nhau. + Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. + Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. + Trò chơi:: " Dẫn bóng tiếp sức". - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Ổn định, cũng cố bài học, cho thả lỏng. - Đánh giá ưu khuyết điểm của bài học. - Dặn dò cho bài tập về nhà. 15 phút 2 phút 5 phút 8 phút. 4 x 30m 70 phút 40 phút 3 lần 10 phút 3 lần 20 phút Nam 1000m Nữ 800m 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Giáo viên nêu nội dung, cách thực hiện di chuyển chạy nhanh xuất phát các tư thế khác nhau như: Đi nhanh chuyển sang chạy, chạy đổi hướng, chạy nâng cao đùi sau đó xoay nhanh chạy nhanh về trước.... Hướng dẫn học sinh tập theo sơ đồ như ở trên. Giáo viên nêu và làm mẫu động tác, gọi 1 – 2 em lên thực hiện thử và nhận xét nêu cách tập hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € 7 - 10m € € € € € € Giáo viên nêu nội dung trò chơi cách chơi và tổ chức cho tùng nhóm chơi, làm trọng tài trò chơi. Giáo viên nêu nội dung cách tập luyện và phân chia nhóm tập, hướng dẫn tập và quan sát điều chỉnh lượng vận động cho thích hợp với từng em. Khi từng nhóm chạy về đến đích giáo viên nhắc các em không được ngồi xuống mà đi thả lỏng. Gọi 1 – 2 em thực hiện lại nội dung của động tác mới học và nhận xét Thực hiện một số động tác hồi tỉnh tại chổ. Nhận xét những ưu điểm và những tồn tại hạn chế. Dặn học sinh về nhà tập chạy bền và tự chọn. GIÁO ÁN 29 TUẦN 29 TIẾT 55 - 56, LỚP 9 NGÀY SOẠN: 27/03/2011 NGÀY GIẢNG: 28/03/2011 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN. I/ Mục tiêu: - Môn thể thao tự chọn: “Bóng đá mini” + Biết cách thực hiện dẫn bóng và chuyền bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng và đá bóng bằng má ngoài bàn chân. + Thực hiện cơ bản đúng dẫn bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. + Thực hiện được chuyền bóng bằng má trong bàn chân, đá bóng bằng má ngoài bàn chân. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy bề trên địa hình tự nhiên. + Duy trì và nâng dần sức bền. - Tập luyện tích cực tự giác và nề nếp. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, 10 quả bóng đá. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp điểm danh ổn định lớp học, trang phục tập luyện phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học. - Khởi động chung; Chạy nhẹ nhàng. Tập các động tác; Tay cao, tay ngang, lườn, vặn mình. - Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi. +Chạy gót chạm mông. +Chạy đá má trong. +Chạy đá má ngoài. +Chạy bật nhảy đánh đầu. - Bài cũ: + Kiểm tra dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. B/ PHẦN CƠ BẢN: - Môn thể thao tự chọn: “Bóng đá mini” + Ôn: Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. + Học: Chuyền bóng bằng má trong bàn chân. Đá bóng bằng má ngoài bàn chân. + Trò chơi:: " Dẫn bóng tiếp sức". - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Ổn định, cũng cố bài học, cho thả lỏng. - Đánh giá ưu khuyết điểm của bài học. - Dặn dò cho bài tập về nhà. 15 phút 2 phút 4 phút 7 phút. 4 x 30m 2 phút 1 – 2 lần 70 phút 40 phút 3 – 5 lần 10 phút 3 lần 20 phút Nam 1000m Nữ 800m 5 phút . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Giáo viên nêu nội dung kiểm tra gọi tên học sinh lên thực hiện và nhận xét cho điểm. Giáo viên nêu và làm mẫu lại động tác, sau đó hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € 15 - 20m € € € € € € € € € € € € Giáo viên nêu nội dung, làm mẫu động tác chuyền bóng bằng má trong bàn chân đá bóng bằng má ngoài bàn chân, gọi 1 – 2 em thực hiện thử và nhận xét sau đó hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € € € € € € € € € € € € € Giáo viên nêu nội dung trò chơi cách chơi và tổ chức cho từng nhóm chơi, làm trọng tài trò chơi. Giáo viên nêu nội dung cách tập luyện và phân chia nhóm tập, hướng dẫn tập và quan sát điều chỉnh lượng vận động cho thích hợp với từng em. Khi từng nhóm chạy về đến đích giáo viên nhắc các em không được ngồi xuống mà đi thả lỏng. Gọi 1 – 2 em thực hiện lại nội dung của động tác mới học và nhận xét Thực hiện một số động tác hồi tỉnh tại chổ. Nhận xét những ưu điểm và những tồn tại hạn chế. Dặn học sinh về nhà tập chạy bền và tự chọn. GIÁO ÁN 30 TUẦN 30 TIẾT 57 - 58, LỚP 9 NGÀY SOẠN: 02/04/2011 NGÀY GIẢNG: 04/04/2011 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN. I/ Mục tiêu: - Môn thể thao tự chọn: “Bóng đá mini” + Biết cách thực hiện đá bóng bằng má ngoài bàn chân, đánh đầu. + Thực hiện cơ bản đúng dẫn bóng bằng má trong bàn chân, đá bóng bằng má ngoài bàn chân. + Thực hiện được kỹ thuật đánh đầu . - Chạy bền: + Biết chơi trò chơi nhằm phát triển sức bền. + Duy trì và nâng dần sức bền. - Tập luyện tích cực tự giác và nề nếp. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, 10 quả bóng đá. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp điểm danh ổn định lớp học, trang phục tập luyện phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học. - Khởi động chung: + Chạy nhẹ nhàng + Xoay các khớp. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông. + Chạy đạp sau. + Chạy tăng tốc. +Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong bàn chân, đá bóng bằng má ngoài bàn chân. B/ PHẦN CƠ BẢN: - Môn thể thao tự chọn: “Bóng đá mini” + Ôn: Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Chuyền bóng bằng má trong bàn chân. Đá bóng bằng má ngoài bàn chân. + Học: kỹ thuật đánh đầu. - Chạy bền: Chơi trò chơi “Nối tua tàu”. lớp chia thành nhiều nhốm theo giới tính triếngố lượng bằng nhau vẽ 1 vòng tròn có đường khính 6m mỗi nhốm là một tua tàu có khoảng cách đều nhau khi có lệnh của trọng tài thì các tua tàu bắc đầu dịch chuyển nếu tua tàu nào bị đức khúc hay bị tua tàu khác đuổi kịp là bị thua chú ý các tua tàu chỉ dịch chuyển trên đường tròn đã kẽ sẵng. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Ổn định, cũng cố bài học, cho thả lỏng. - Đánh giá ưu khuyết điểm của bài học. - Dặn dò cho bài tập về nhà. 15 phút 2 phút 4 phút 7 phút. 4 x 20m 2 phút 1 – 2 lần 70 phút 35phút 15 phút 20 phút 2 – 3 lần/ nhóm 5 phút . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Giáo viên nêu nội dung kiểm tra gọi tên học sinh lên thực hiện và nhận xét cho điểm. Giáo viên nêu và làm mẫu lại động tác, sau đó hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € 15 - 20m € € € € € € € € € € € € Giáo viên nêu nội dung, làm mẫu động tác kỹ thuật đánh đầu, gọi 1 – 2 em thực hiện thử và nhận xét sau đó hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € € € € € € € € Gv € € € € € € € € € € € € Giáo viên nêu nội dung trò chơi cách chơi và tổ chức cho từng nhóm chơi, làm trọng tài trò chơi. Gọi 1 – 2 em thực hiện lại nội dung của động tác mới học và nhận xét Thực hiện một số động tác hồi tỉnh tại chổ. Nhận xét những ưu điểm và những tồn tại hạn chế. Dặn học sinh về nhà tập chạy bền và tự chọn. GIÁO ÁN 31 TUẦN 31 TIẾT 59 - 60, LỚP 9 NGÀY SOẠN: 09/04/2011 NGÀY GIẢNG: 11/04/2011 BÀI: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN. I/ Mục tiêu: - Môn thể thao tự chọn: “Bóng đá mini” + Biết cách thực hiện đá bóng bằng má ngoài bàn chân, đánh đầu. + Thực hiện cơ bản đúng dẫn bóng bằng má trong bàn chân, đá bóng bằng má ngoài bàn chân. + Thực hiện được kỹ thuật đánh đầu . - Chạy bền: + Biết chơi trò chơi nhằm phát triển sức bền. + Duy trì và nâng dần sức bền. - Tập luyện tích cực tự giác và nề nếp. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, 10 quả bóng đá. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp điểm danh ổn định lớp học, trang phục tập luyện phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học. - Khởi động chung: + Chạy nhẹ nhàng + Xoay các khớp. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông. + Chạy đạp sau. + Chạy tăng tốc. +Kiểm tra kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong bàn chân, đá bóng bằng má ngoài bàn chân. B/ PHẦN CƠ BẢN: - Môn thể thao tự chọn: “Bóng đá mini” + Ôn: Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Chuyền bóng bằng má trong bàn chân. Đá bóng bằng má ngoài bàn chân. Kỹ thuật đánh đầu. + Học: + Học: Một số điểm luật bóng đá mini Khích thước sận dài 25 – 42m rộng 15 – 25m. Bóng chu vi 62 – 66cm nặng 390 – 430gam. Số lượng cầu thủ mỗi đội tối đa 5 cầu thủ trong đá có 1 thủ môn, cầu thủ dự bị của mỗi đội tối đa 7. Thời gian mỗi trận đấu gồm 2 hiệp mõi hiệp 20 phút thời gian nghĩ giữa 2 hiệp là 10 phút, trong mỗi hiệp mỗi đội được yêu cầu trọng tài cho dừng hội ý 1 phút. Bóng đá biên: Bóng đã vượt hẳng ra ngoài biên dọc theo mặt sân hay trên không là bóng ngoài sân khi đá biên bóng phải đặt trên đường biên dọc các cầu thủ đối phương phải đứng cách bóng ít nhất 5m quả bóng đá biên vào thẳng cầu môn không được công nhận bàn thắng. Đấu tập: - Chạy bền: Chơi trò chơi “Nối tua tàu”. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Ổn định, cũng cố bài học, cho thả lỏng. - Đánh giá ưu khuyết điểm của bài học. - Dặn dò cho bài tập về nhà. 15 phút 2 phút 4 phút 7 phút. 4 x 20m 2 phút 1 – 2 lần 70 phút 30phút 15 phút 25 phút 2 – 3 lần/ nhóm 5 phút . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Giáo viên nêu nội dung kiểm tra gọi tên học sinh lên thực hiện và nhận xét cho điểm. Giáo viên nêu và làm mẫu lại động tác, sau đó hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € 15 - 20m € € € € € € € € € € € € Giáo viên nêu nội dung, làm mẫu động tác kỹ thuật đánh đầu, gọi 1 – 2 em thực hiện thử và nhận xét sau đó hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € € € € € € € € Gv € € € € € € € € € € € € Giáo viên nêu nội dung trò chơi cách chơi và tổ chức cho từng nhóm chơi, làm trọng tài trò chơi. Gọi 1 – 2 em thực hiện lại nội dung của động tác mới học và nhận xét Thực hiện một số động tác hồi tỉnh tại chổ. Nhận xét những ưu điểm và những tồn tại hạn chế. Dặn học sinh về nhà tập chạy bền và tự chọn.

File đính kèm:

  • docGiao An Ngoc Thanh.doc