Giáo án Thể dục 8 - Tiết 37 đến 55

1/ MỤC TIÊU:

- Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn

- Học tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy 40-60m

- Chạy biến tốc cự ly 40-60m

- Trò chơi GV chọn

- Yêu cầu: Nắm và thực hiện được mục tiêu của giờ học

2/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Sân Trường THCS Khai Thái

- Phương tiện : Giáo án,còi,đồng hồ TT

3/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc39 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 37 đến 55, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THCS Khai Thái Phương tiện : Giáo án, còi, cuốc 3/ tiến trình dạy học: Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Cán sự lớp tập trung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu của giờ học. 2.khởi động: - Tập bài TD phát triển chung - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, bả vai, đầu gốiép dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau. ? kiểm tra bài cũ: Thực hiện đà 9 bước - giậm nhảy - trên không - tiếp đất? II/ Phần cơ bản - Ôn tập : Chạy đà 9 – 11 bước thực hiện giậm nhảy trên không – tiếp đất. - Học chạy đà từ 11- 13 bước thực hiện ghép 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi - Trò chơi “chạy tiếp sức” III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng các khớp cổ tay, cổ chân, hít thở điều hoà - Củng cố bài học: Thực hiện 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi ? - Xuống lớp: GV nhận xết ý thức tổ chức kỷ luật.HS về nhà ôn các động tác bổ trợ và chạy nhanh 30m 8-10 phút 28-30 phút 5-7 phút - Cán sự báo cáo sĩ số chính xác, trung thực - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CS 3-5m 5 GV ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m 5CS – GV - GV gọi 1-2 HS lên thực hiện sau đó gọi 1 HS nhận xét-cho điểm - GV hướng dẫn sau đó cho h/s luyện tập ĐH luyện tập 5GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV quan sát nhắc nhở và sủa sai cho học sinh. GVhướng dẫn cách chơi và luật chơi sau đó cho h/s chơi HS thực hiện nghiêm túc đúng luật ĐH chơi * * * * * = * * * * * = ĐH thả lỏng giống ĐH khởi động GV gọi 1 h/s lên thực hiện sau đó gọi 1 h/s nhận xét GV đánh giá. ĐH xuống lớp giống ĐH nhận lớp Ngày soạn: Ngày dạy Tiết 52 nhảy xa kiểu ngồi 1/ mục tiêu: Ôn một số nội dung đã học ở tiết 51 Học chạy đà từ 15 - 17 bước thực hiện ghép 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi Trò chơi GV chọn Yêu cầu: HS nắm vững mục tiêu và thực hiện tốt động tác 2/ địa điểm phương tiện Địa điểm: Sân Trường THCS Khai Thái Phương tiện : Giáo án, còi, cuốc 3/ tiến trình dạy học: Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Cán sự lớp tập trung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu của giờ học. 2.khởi động: - Tập bài TD phát triển chung - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, bả vai, đầu gốiép dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau. ? kiểm tra bài cũ: Thực hiện đà 9 bước - giậm nhảy - trên không - tiếp đất? II/ Phần cơ bản - Ôn tập : Chạy đà 11 – 13 bước thực hiện giậm nhảy trên không – tiếp đất. - Học chạy đà từ 15 - 17 bước thực hiện ghép 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi - Trò chơi “chạy tiếp sức” III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng các khớp cổ tay, cổ chân, hít thở điều hoà - Củng cố bài học: Thực hiện 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi ? - Xuống lớp: GV nhận xết ý thức tổ chức kỷ luật.HS về nhà ôn các động tác bổ trợ và chạy nhanh 30m 8-10 phút 28-30 phút 5-7 phút - Cán sự báo cáo sĩ số chính xác, trung thực - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CS 3-5m 5 GV ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m 5CS – GV - GV gọi 1-2 HS lên thực hiện sau đó gọi 1 HS nhận xét-cho điểm - GV hướng dẫn sau đó cho h/s luyện tập ĐH luyện tập 5GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV quan sát nhắc nhở và sủa sai cho học sinh. GVhướng dẫn cách chơi và luật chơi sau đó cho h/s chơi HS thực hiện nghiêm túc đúng luật ĐH chơi * * * * * = * * * * * = ĐH thả lỏng giống ĐH khởi động GV gọi 1 h/s lên thực hiện sau đó gọi 1 h/s nhận xét GV đánh giá. ĐH xuống lớp giống ĐH nhận lớp Ngày soạn: Ngày dạy Tiết 53 nhảy xa kiểu ngồi 1/ mục tiêu: Ôn một số nội dung đã học ở tiết 52 Giới thiệu luật thi đấu môn nhảy xa Luyện tập chạy đà 17 – 19 bước thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi Trò chơi GV chọn Yêu cầu: HS thực hiện tốt các động tác đã học chuẩn bị cho kiểm tra 2/ địa điểm phương tiện Địa điểm: Sân Trường THCS Khai Thái Phương tiện : Giáo án,còi,cuốc 3/ tiến trình dạy học: Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Cán sự lớp tập trung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu của giờ học. 2.khởi động: - Tập bài TD phát triển chung - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, bả vai, đầu gốiép dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau. ? kiểm tra bài cũ: Chạy đà 11 bước thực hiện ghép 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi? II/ Phần cơ bản - Ôn tập : Đà 15 – 17 bước thực hiện ghép 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Giới thiệu luật nhảy xa. - Luyện tập chạy đà 17 – 19 bước thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Trò chơi “chạy tiếp sức” III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng các khớp cổ tay, cổ chân,hít thở điều hoà - Củng cố bài học: Chạy đà 17 – 19 bước thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Xuống lớp: GV nhận xết ý thức tổ chức kỷ luật.HS về nhà ôn các động tác bổ trợ và chạy nhanh 30m 8-10 phút 28-30 phút 5-7 phút - Cán sự báo cáo sĩ số chính xác, trung thực - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CS 3-5m 5 GV ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m 5CS – GV - GV gọi 1-2 HS lên thực hiện sau đó gọi 1 HS nhận xét-cho điểm - GV hướng dẫn sau đó cho h/s luyện tập ĐH luyện tập 5GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV quan sát nhắc nhở và sủa sai cho học sinh. GVhướng dẫn cách chơi và luật chơi sau đó cho h/s chơi HS thực hiện nghiêm túc đúng luật ĐH chơi * * * * * = * * * * * = ĐH thả lỏng giống ĐH khởi động GV gọi 1 h/s lên thực hiện sau đó gọi 1 h/s nhận xét GV đánh giá. ĐH xuống lớp giống ĐH nhận lớp Ngày soạn:.............. Ngày dạy............ Tiết 54 Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi 1/ mục tiêu: 2/ địa điểm phương tiện Địa điểm: Sân Trường THCS Khai Thái Phương tiện : Giáo án,còi,cuốc,bàn ghế 3/ tiến trình dạy học: Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Cán sự lớp tập trung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu của giờ kiểm tra 2.khởi động: - Tập bài TD phát triển chung - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, bả vai, đầu gối,ép dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau. II/ Phần cơ bản - Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và thành tích - Cách cho điểm: + Điểm 9-10 thực hiện tốt 4 giai đoạn kỹ thuật, thành tích đạt + Điểm 7-8 thực hiện được 4 giai đoạn kỹ thuật,giai đoạn trên không còn sai sót nhỏ, thành tích đạt + Điểm 5-6 thực hiện được giai đoạn giậm nhảy, trên không,các giai đoạn khác thực hiện sai + Điểm 3-4 không thực hiện được 4 giai đoạn + Điểm 9-10 thực hiện tốt 4 giai đoạn kỹ thuật, thành tích đạ - Trò chơi :chạy tiếp sức” III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng các khớp cổ tay, cổ chân,hít thở điều hoà - Xuống lớp: GV nhận xết ý thức tổ chức kỷ luật. 8-10 phút 28-30 phút 5-7 phút - Cán sự báo cáo sĩ số chính xác, trung thực - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CS 3-5m 5 GV ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m 5CS – GV Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt từ 4-6 h/s (cử 2 h/s lên đo thành tích) ĐH kiểm tra 5GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GVhướng dẫn cách chơi và luật chơi sau đó cho h/s chơi HS thực hiện nghiêm túc đúng luật ĐH chơi * * * * * = * * * * * = ĐH thả lỏng giống ĐH khởi động ĐH xuống lớp giống ĐH nhận lớp Ngày soạn:............ Ngày dạy........... Tiết 55 Chạy bền 1/ mục tiêu: Ôn tập các động tác bộ trợ cho kĩ thuật chạy bền Học nguyên lý của kĩ thuật chạy đường vòng Trò chơi GV chọn Yêu cầu: HS thực hiện tốt các động tác đã học, hiểu được nguyên lý kỹ thuật chạy đường vòng, biết và thực hiện được trò chơi, tích cực, đúng luật 2/ địa điểm phương tiện Địa điểm: Sân Trường THCS Khai Thái Phương tiện : Giáo án,còi,đồng hồ TT 3/ tiến trình dạy học: Nội dung định Lượng Phương pháp tổ chức I/ Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Cán sự lớp tập trung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu của giờ học. 2.khởi động: - Tập bài TD phát triển chung - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, bả vai, đầu gốiép dọc, ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau. ? kiểm tra bài cũ: Chạy dà tự do nhảy xa vào hố cát? II/ Phần cơ bản - Ôn tập : Chạy đà tự do nhảy xa vào hố cát (yêu cầu học sinh thực hiện tích cực) - Học cách đo đà Chạy đà từ 5-7 bước, đưa đặt chân giậm nhảy vào ván giậm nhảy, Giậm nhảy thực hiện động tác bước bộ trên không rơi vào hố cát - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng các khớp cổ tay, cổ chân,hít thở điều hoà - Củng cố bài học Thực hiện động tác bước bộ trên không? - Xuống lớp: GV nhận xết ý thức tổ chức kỷ luật.HS về nhà ôn các động tác bổ trợ và chạy nhanh 30m 8-10 phút 28-30 phút 5-7 phút - Cán sự báo cáo sĩ số chính xác, trung thực - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CS 3-5m 5 GV ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3-5m 5CS – GV - GV gọi 1-2 HS lên thực hiện sau đó gọi 1 HS nhận xét-cho điểm - GV hướng dẫn sau đó phân nhóm cho h/s luyện tập. ĐH luyện tập 5GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV quan sát nhắc nhở và sủa sai cho học sinh. GVhướng dẫn cách chơi và luật chơi sau đó cho h/s chơi HS thực hiện nghiêm túc đúng luật ĐH chơi * * * * * = * * * * * = ĐH thả lỏng giống ĐH khởi động GV gọi 1 h/s lên thực hiện sau đó gọi 1 h/s nhận xét GV đánh giá. ĐH xuống lớp giống ĐH nhận lớp

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 hot.doc