Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 9+10 (Chuẩn kiến thức)

A. MỤC TIÊU :

 - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu.

 - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong bài TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật.

 - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể.

B.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ

 - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường THCS Thống Nhất

 - Dụng cụ :

 C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 9+10 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:........./......./2008 Tiết : 9 Tuần: 5 - bài td : - chạy ngắn: - Chạy bền : - Ôn từ nhịp 18- 35 - Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,( do GV chọn) “ Chạy đuổi” Xuất phát thấp - chạy lao - Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức A. mục tiêu : - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong bài TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật. - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. B.địa điểm phương tiện: - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường THCS Thống Nhất - Dụng cụ : C tiến trình lên lớp Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3. Kiểm tra bài cũ. - Gọi 1-4 em kiểm tra bài TD từ nhịp 18 - 35. II. Phần cơ bản 1. Ôn nội dung bài trước -Ôn nội dung1 -Ôn bài TD - Bài TD từ nhịp 1-17 bài TD liên hoàn nam và nữ. -Ôn nội dung 2 - Chạy nhanh. - Ôn một số động tác bổ trợ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông + XP thấp- chạy lao - Chơi trò chơi “lò cò tiếp sức” 3. Bài tập thể lực - Chạy bền . Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức 4 . Hệ thống bài : Học sinh chú ý phối hợp với người chỉ huy trong bài TD& chạy ngắn. III. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh, Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét giờ học. ........................................................................................................................................................................................................................ 3. Giao bài tập về nhà -Các em tự tập : Bài TD - chạy ngắn - chạy bền - Bài tập về nhà: -HS tự tập ngồi xuống đứng lên trong vòng 30 giây. 4. Xuống lớp 1 1 1 1 1 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 3/L 3/L 3/L 3/L 3/L 3/L 1/L 1/L 1/L 8 -10 Phút 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV đánh giá nhận xét và cho điểm - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CB XP Đ ▲ x - GVgiới thiệu cách chơi và luật chơi, có KL - kT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XP s] Đ ▲ - GVgiới thiệu cách chơi và luật chơi, có KL - kT x x x x ỵ ỵ P x x x x ỵ ỵ P CB XP ▲ GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho HS. - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà cho HS - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” D. rút kinh nghiệm .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. -----------------------------†------------------------------- Ngày soạn:........./......./2008 Tiết : 10 Tuần: 5 - bài td : - chạy ngắn: -Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1-35) - Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn)trò chơi " Chạy thoi tiếp sức” Xuất phát thấp - chạy lao: Học: chạy giữa quãng (60m). A. mục tiêu : - Kiến thức : Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện, nâng cao sức khoẻ, phòng tránh chấn thương, kĩ thuật cần thiết để phát triển sức bền, và biết vận dụng để tự tập và tham gia thi đấu. - Kĩ năng : học sinh thực hiện đúng đều đẹp trong bài TD, biết thực hiện tương đối đúng , chính xác một số trò chơi, và bổ trợ kĩ thuật. - ý thức tư tưởng : Rèn luyện học sinh tính đạo đức, lòng kiên trì , ý thức tổ chức , tính kỉ luật, và tinh thần tập thể. B.địa điểm phương tiện: - Tài liệu : Giáo án, tranh minh hoạ - Địa điểm : Tập trên sân tập của trường THCS Thống Nhất - Dụng cụ : Bàn đạp xuất phát thấp C tiến trình lên lớp Nôi dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Tập hợp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp - Thầy trò chúc sức khoẻ. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài dạy . 2. Khởi động. - Khởi động chung Cho lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên sân tập lớp tập chung, xoay các khớp, cổ, chân, tay, vai, hông, thân mình. - Khởi động chuyên môn tại chỗ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông 3. Kiểm tra bài cũ. - GV gọi 1- 4 học sinh kiểm tra bài TD từ nhịp 1- 35. II. Phần cơ bản 1. Ôn nội dung bài trước -Ôn bài TD từ nhịp 1-35 bài TD liên hoàn nam và nữ. - Chạy nhanh. - Ôn một số động tác bổ trợ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chân chạm mông + Xuất phát thấp - chạy lao - Chơi trò chơi “Chạy thoi tiếp sức” 2. Học mới - Chạy giữa quãng (60) 3. Bài tập thể lực 4 . Hệ thống bài : Học sinh chú ý phối hợp với người chỉ huy trong bài TD& chạy ngắn. III. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh, Thả lỏng : Học sinh đứng theo hàng, tại chỗ thả lỏng chân tay thân mình và căng cơ. 2. Nhận xét giờ học. ................................................................................................................................................................................................................................................... 3. Giao bài tập về nhà -Các em tự tập : Bài TD - chạy ngắn - chạy bền - Bài tập về nhà: -HS tự tập ngồi xuống đứng lên trong vòng 30 giây. 4. Xuống lớp 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 1/L 2x8n 3-5/L 3/L 3/L 3/L 3/L 3-5/L 1/L 1/L 1/L 1/L 1/L 8 -10 Phút 28-30 phút 5-7 phút - ĐH nhận lớp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - Thầy trò chúc sức khoẻ - GV nói ngắn gọn, rõ ràng đầy đủ chính, chính xác. GV (CH) cho lớp khởi động - ĐH khởi động x x x x x x x x (2) x x x x x x x x ▲ - GV đánh giá nhận xét và cho điểm - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV điều khiển lớp tập và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CB XP Đ ▲ x - GVgiới thiệu cách chơi và luật chơi, có KL - kT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XP Đ ▲ - GV làm mẫu toàn bộ kĩ thuật động tác, giáo viên làm mẫu chậm, phân tích và hô cho lớp tập theo. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CB XP Đ ▲ x -GV nhắc lại những kiến thức cơ bản cho HS. - GV điều khiển lớp thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV nhận xét buổi học - GV giao bài tập về nhà cho HS - Thầy trò chào nhau GV hô lớp “nghiêm” – cả lớp đồng thanh hô “khoẻ” D. rút kinh nghiệm .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. -----------------------------†------------------------------

File đính kèm:

  • doctd8qn20092010.doc