Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 11: Bài thể dục; Chạy ngắn

I. Mục tiêu:

- Bài TD: Giúp HS thực hiện đúng các động tác của bài TD liên hoàn từ nhịp1-45

- Chạy ngắn: Ôn lại tư thế ngồi mặt hướng xuất phát và xuất phát cao chạy 40 – 60m.

II. Địa điểm, phương tiện:

1. Địa điểm: Sân TD

2. Phương tiện:

III. Nội dung, phương pháp tổ chức

 

doc18 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 11: Bài thể dục; Chạy ngắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tranh + Làm mẫu phân tích động tác. Nêu yếu lĩnh kỹ thuật. - HS: Quan sát và nhận biết kiến thức. * Tổ chức tập luyện: + Tại chỗ thực hiện kỹ thuật động tác. + Xuất phát thấp chạy 3-5 bước. + Xuất phát thấp chạy 7-10 bước. - GV chú ý sửa sai. - GV: Tổ chức tập luyện - HS Thực hiện nghiêm túc. ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - GV: Làm mẫu + nêu lại kỹ thuật động tác và tổ chức HS tập luyện. - HS: thực hiện theo yêu cầu. ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN 3-5bước ‚ - GV: chú ý quan sát sửa sai. - HS: 1 HS thực hiện, lớp qua sát và nhận xét - GV: nhận xét và kết luận. 3. Phần kết thúc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xét, đánh giá giờ học c. Dặn dò, giao nhiệm vụ. 4-5’ ®éi h×nh kÕt thóc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xét đánh giá giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. Tuần: 8, ngày tháng năm 2009 Ký duyệt Ngày soạn: 25/10/2009 Ngày dạy: 9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 17 CHẠY NGẮN - Ôn XP thấp - chạy lao. - Trò chơi: Chạy tiếp sức. NHẢY CAO - Ôn đá lăng trước, sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. I. Mục tiêu: - Chạy ngắn: Giúp hs thực hiện tốt kỹ thuật xuất phát thấp, nắm và thực hiện được kỹ thuật chạy lao sau xp. Trò chơi bổ trợ phát triển sức nhanh.. - Nhảy cao: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, sau. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sân TD 2. Phương tiện: - Tranh kỹ thuật chạy lao. III. Nội dung, phương pháp tổ chức NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tác tay không. - Khởi động các khớp, ép dọc, ép ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HÌNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV ®éi h×nh khëi ®éng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cán tự tập hợp báo cáo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản a. Chạy ngắn: - Ôn: Kỹ thuật xuất phát thấp. - Chạy lao sau XP. (giai đoạn chạy lao) đ - Trò chơi: “Chạy tiếp sức” b. Nhảy cao - Ôn các động tác bổ trợ + Đá lăng trước. + Đá lăng sau - Ôn: chạy đà 1 giậm nhảy đá lăng c. Củng cố: - Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao. 30-32’ 14-16’ 2-3L 12-14’ 20L 20L 5-7L 2-3’ - GV: nêu lại yếu lĩnh kỹ thuật xp thấp, giới thiệu + làm mẫu kỹ thuật chạy lao. - HS: Quan sát và nắm bắt kiến thức. ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ xp chạy lao 10-15m - GV: Sửa sai tư thế kỹ thuật động tác. - GV: giới thiệu, Hướng dẫn và tổ chức trò chơi. - HS: Chơi tích cực có tính ganh đua. ĐỘI HÌNH CHƠI TS xp-Đ - GV: Tổ chức tập luyện - HS Thực hiện nghiêm túc. ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - GV: Làm mẫu + nêu lại kỹ thuật động tác và tổ chức HS tập luyện. - HS: thực hiện theo yêu cầu. - GV: chú ý quan sát sửa sai. - HS: 1 HS thực hiện, lớp qua sát và nhận xét - GV: nhận xét và kết luận. 3. Phần kết thúc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xét, đánh giá giờ học c. Dặn dò, giao nhiệm vụ. 4-5’ ®éi h×nh kÕt thóc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xét đánh giá giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. ---------------------------------------------------- Ngày soạn: 25/10/2009 Ngày dạy: 9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 18 CHẠY NGẮN - Luyện tập nâng cao kỹ thuật xp thấp, chạy lao sau xp chạy tốc độ cao 25-30m NHẢY CAO - Ôn 1 số động tác bổ trợ, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. I. Mục tiêu: - Chạy ngắn: Giúp hs nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao sau xp. Chạy tốc độ cao. - Nhảy cao: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, sau, đá lăng ngang. Nâng cao kỹ thuật chạy đà giậm nhảy đá lăng( đà 3 bước giậm nhảy đá lăng ) II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sân TD 2. Phương tiện: III. Nội dung, phương pháp tổ chức NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tác tay không. - Khởi động các khớp, ép dọc, ép ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HÌNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV ®éi h×nh khëi ®éng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cán tự tập hợp báo cáo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản a. Chạy ngắn: - Ôn: Nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao. đ b. Nhảy cao - Ôn các động tác bổ trợ + Đá lăng trước. + Đá lăng sau + Đá lăng ngang - Ôn: chạy đà 3 giậm nhảy đá lăng c. Củng cố: - Thực hiện kỹ thuật 3 bước giậm nhảy đá lăng. 30-32’ 14-16’ 2-3L 12-14’ 20L 20L 20L 5-7L 2-3’ - GV: nêu yêu cầu và tổ chức HS tập luyện. - HS: thực hiện theo yêu cầu ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ xp cl ctđc 25-30m - GV: Chú ý sửa sai. - GV: Tổ chức tập luyện - HS Thực hiện nghiêm túc. ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - GV: Làm mẫu + nêu lại kỹ thuật động tác và tổ chức HS tập luyện. - HS: thực hiện theo yêu cầu. - GV: chú ý quan sát sửa sai. - HS: 1 HS thực hiện, lớp qua sát và nhận xét - GV: nhận xét và kết luận. 3. Phần kết thúc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xét, đánh giá giờ học c. Dặn dò, giao nhiệm vụ. 4-5’ ®éi h×nh kÕt thóc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xét đánh giá giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: 25/10/2009 Ngày dạy: 9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 19 CHẠY NGẮN - Luyện tập nâng cao kỹ thuật xp thấp, chạy lao - Học kỹ thuật chạy giữa quãng. NHẢY CAO - Ôn 1 số động tác bổ trợ, giai đoạn chạy đá. Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo và chỉnh đà. I. Mục tiêu: - Chạy ngắn: Giúp hs nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao sau xp. Nắm được kỹ thuật chạy giữa quãng. - Nhảy cao: Ôn các động tác bổ trợ: Đá lăng trước, sau, đá lăng ngang. Nắm được cách xác định điểm giậm, hướng chạy đà và điều chỉnh đà. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sân TD 2. Phương tiện: Tranh giai đoạn chạy giữa quãng. III. Nội dung, phương pháp tổ chức NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tác tay không. - Khởi động các khớp, ép dọc, ép ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HÌNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV ®éi h×nh khëi ®éng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cán tự tập hợp báo cáo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản a. Chạy ngắn: - Ôn: Nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao. - Học: Kỹ thuật chạy giữa quãng. đ b. Nhảy cao - Ôn các động tác bổ trợ + Đá lăng trước. + Đá lăng sau + Đá lăng ngang - Xác định điểm giậm nhảy - Hướng chạy đà: c. Củng cố: - Thực hiện kỹ thuật 3 bước giậm nhảy đá lăng. 30-32’ 14-16’ 2-3L 12-14’ 20L 20L 20L 5-7L 2-3’ - GV: nêu yêu cầu, tổ chức HS tập luyện và sửa sai những kỹ thuật hs còn yếu. - GV: Giới thiệu, nêu yếu lĩnh kỹ thuật - HS: Quan sát và nắm bắt kiến thức. ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ xp cl CGQ 30-35m - GV: Chú ý sửa sai. - GV: Giới thiệu, làm mẫu và hướng dẫn hs thực hiện. - HS: Quan sát và thực hiện kỹ thuật ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN - GV: chú ý quan sát sửa sai. - HS: 1 HS thực hiện, lớp qua sát và nhận xét - GV: nhận xét và kết luận. 3. Phần kết thúc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xét, đánh giá giờ học c. Dặn dò, giao nhiệm vụ. 4-5’ ®éi h×nh kÕt thóc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xét đánh giá giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. ngày tháng năm 2009 Ký duyệt Ngày soạn: 25/10/2009 Ngày dạy: 9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 20 CHẠY NGẮN - Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xp thấp - chạy lao - chạy giữa quãng. NHẢY CAO - Ôn 1 số động tác bổ trợ, giai đoạn chạy đá. Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo và chỉnh đà. I. Mục tiêu: - Chạy ngắn: Giúp hs bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng. - Nhảy cao: HS thực hiện được kỹ năng xác định điểm giậm, hướng chạy đà và điều chỉnh đà. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Sân TD 2. Phương tiện: Tranh giai đoạn chạy giữa quãng. III. Nội dung, phương pháp tổ chức NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Kiểm ta sĩ số, trang phục, thể lực HS. - Phổ biến ND, YC giờ học. b. Khởi động: - Bài TD 6 động tác tay không. - Khởi động các khớp, ép dọc, ép ngang. 8-10’ 2-3’ 6-7’ 2lx8n 2lx8n ĐỘI HÌNH NHẬN LỚP ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV ®éi h×nh khëi ®éng ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV - HS: cán tự tập hợp báo cáo sĩ số - GV: Nhận lớp, kiểm tra thể lực HS, phổ biến ND,YC giờ học và hướng dẫn khởi động. 2. Phần cơ bản a. Chạy ngắn: - Ôn: Nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao- chạy giữa quãng. đ b. Nhảy cao - Ôn: + Xác định điểm giậm nhảy + Xác định hướng chạy đà + Cách điều chỉnh đà. c. Củng cố: - Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà và điều chỉnh đà. 30-32’ 14-16’ 2-3L 12-14’ 2-3’ - GV: Nhắc lại kỹ thuật từng giai đoạn và yêu cầu hs cần thực hiện chính sác. - HS: thực hiện theo yêu cầu. ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN ‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚ ‚ ‚ xp cl CGQ 30-35m - GV: Chú ý sửa sai. - GV: Nhắc lại các kỹ năng. - HS: Mỗi cá nhân tự thực hiện kỹ năng ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN 3-5bước - GV: chú ý quan sát sửa sai. - HS: 1-2 HS thực hiện, lớp qua sát và nhận xét - GV: nhận xét và kết luận. 3. Phần kết thúc a. Hồi tĩnh: b. Nhận xét, đánh giá giờ học c. Dặn dò, giao nhiệm vụ. 4-5’ ®éi h×nh kÕt thóc ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚GV - GV: Hướng dẫn thả lỏng, nhận xét đánh giá giờ học và giao nhiệm vụ. - HS: Thả lỏng nhận nhiệm vụ được giao. Nhận xét, đánh giá: Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt)

File đính kèm:

  • doctu t11-20.doc.doc