Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 68 - Bản đẹp 3 cột

I : Mục tiêu :

 1. Nhảy xa :

- Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi bao gồm thành tích và kĩ thuật.

- Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh trong thời gian vừa qua.

- Cho điểmđể tổng kết năm học

* Yêu cầu : Học sinh thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích cao .

II : Địa điểm phương tiện .

 Chuẩn bị sân bãi,hố cát, trang phục tập luyện .

III : Tiến trình dạy học .

 

doc82 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 16/03/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 68 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ Kiểm tra đá cầu . a. Nội dung kiểm tra. - Học sinh được quyền chọn 1 trong 2 nội dung để kiểm tra . + Tâng cầu . + Truyền cầu qua lưới . b. cách tính điểm . - Đối với tâng cầu : 5 quả một điểm đối với nam và 4 quả một điểm đối với nữ. - Đối với truyền cầu : Truyền cầu qua lưới sau 2 chạm phải truyền trở lại mỗi lầ cầu qua lưới chạm đều 2 chân được 1 điểm. c. Hình thức kiểm tra. - Gọi theo số thứ tự trong sổ nếu chon người ở cuối sổ truyền cầu cùng muốn lấy điểm cũng có thể cho cae 2 học sinh cùng lấy điểm. 30 p - Gv hướng dẫn học sinh nội dung và hình thức kiểm tra, cách tính điểm. - Gọi học sinh lên kiểm tra x x x x x x x x x x x x x x x x C/ Phần kết thúc : 1. Thả lỏng Rũ chân, tay. 2. Nhận xét - ý thức kiểm tra - Kết quả kiểm tra 3. Hướng dẫn về nhà -Luyện tập: Chạy bền chuẩn bị kiểm tra Xuống lớp . 5 p Nhận xét giờ kiểm tra và hướng dẫn luyện tập ở nhà . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Lớp nghỉ. HS: Khoẻ. .................................................................................................................. Kiểm tra, ngày ..tháng 4 năm 2007 Tổ phó chuyên môn Tuần 33 Ngày soạn 25 /04/2007 Tiết 65 Kiểm tra chạy bền I : Mục tiêu : 1. Chạy bền : - Yêu cầu : + Thực hiện Hết quãng đường quy định nam 800m và nữ 500m . + Duy trì và phấn đấu đạt thành tích cao nhất. + Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong tập luyện. + Cho điểm để tính thành tích trong học tập cho học sinh trong thời gia vừa qua và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể . II : Địa điểm phương tiện . Chuẩn bị sân bãi, đồng hồ, trang phục tập luyện ..... III : Tiến trình dạy học . Nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần chuẩn bị : . 1- Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy 2-Khởi động : - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Xoay các khớp ,ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ... 3-Kiểm tra: - Không 10p 2p 6p Giáo viên giới thiệu nội dung chương trình ,nội dung kiểm tra . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X Hướng dẫn học sinh khởi động B/ Phần cơ bản : 1/ Kiểm tra chạy bền . a. Nội dung kiểm tra. - Học sinh thực hiện hết quãng đường theo quy định giành cho học sinh lớp 9 THCS : Nam 800m và nữ 500m. b. cách tính điểm . - Điểm 9 - 10 : Chạy hết quãng đường quy định không phạm quy, thành tích đạt Nam 2 phút.và nữ đạt 1 phút 50 giây - Điểm 7 - 8 : Chạy hết quãng đường quy định không phạm quy, thành tích đạt Nam 3 phút 00 và nữ đạt 1 phút 56 giây. - Điểm 5 - 6 : Chạy hết quãng đường quy định không phạm quy, thành tích đạt Nam 3 phút.và nữ đạt 2 phút 08 giây - Còn lại đạt 4 - 3 điểm . c. Hình thức kiểm tra. - Kiểm tra theo nhóm 5 học sinh nam, nữ chạy riêng theo sổ . 30 p - Gv hướng dẫn học sinh nội dung và hình thức kiểm tra, cách tính điểm. - Gọi học sinh lên kiểm tra C/ Phần kết thúc : 1. Thả lỏng Rũ chân, tay. 2. Nhận xét - ý thức kiểm tra - Kết quả kiểm tra 3. Hướng dẫn về nhà - Ôn tập nhảy xa chuẩn bị cho kiểm tra học kì và kiểm tra rèn luyện thân thể . Xuống lớp . 5 p Nhận xét giờ kiểm tra và hướng dẫn luyện tập ở nhà . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Lớp nghỉ. HS: Khoẻ. .................................................................................................................. Tuần 33 Ngày soạn 25/04/2007 Tiết 66 ôn tập nhảy xa I : Mục tiêu : 1. Nhảy xa : - Nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Bước qua” - Trò chơi “Bật cóc tiếp sức”; Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy xa * Yêu cầu : Thực hiện đúng các giai đoạn của kỹ thuật ,phát triển thể lực, tích cực trong tập luyện và tham gia trò chơi 2. Chạy bền: - Trò chơi “Mèo đuổi chuột” + Thực hiện hết quãng đường, rèn luyện thể lực II : Địa điểm phương tiện . Chuẩn bị sân bãi,hố cát, trang phục tập luyện ..... III : Tiến trình dạy học . Nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần chuẩn bị : . 1- Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy 2-Khởi động : - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Xoay các khớp ,ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ... 3-Kiểm tra: Thực hiện hoàn thiện các giai đoạn của nhảy xa. 10p 2p 6p 2p Giáo viên giới thiệu nội dung chương trình của bài học . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X Hướng dẫn học sinh khởi động - 2 học sinh lên thực hiện Học sinh nhận xét đánh giá B/ Phần cơ bản : 1/ Nhảy xa: - Trò chơi: Bật cóc tiếp sức * Ôn : + Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh của chân . + Chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy kết hợp đánh tay . +Chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy bước bộ trên không . + Tại chỗ bật cao . + Chạy đà 5 – 7 bước hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa . 2. Chạy bền: - Trò chơi : Mèo đuổi chuột. 30 p 3 L 3L 5p - Gv hướng dẫn hs chơi và làm trọng tài. - Tập bổ trợ từng hàng x GV hướng dẫn cho các nhóm luyện tập . x - Học sinh tích cực chơi C/ Phần kết thúc : 1. Thả lỏng Chạy nhẹ nhàng thả lỏng 2. Nhận xét - ý thức tập luyện - Kết quả tập luyện 3. Hướng dẫn về nhà -Luyện tập: Nhảy xa. Xuống lớp . 5 p 2p 3p Nhận xét giờ học hướng dẫn luyện tập ở nhà . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Lớp nghỉ. HS: Khoẻ. .................................................................................................................. Đã kiểm tra: Ngày / / 2007. Tổ phó chuyên môn Tuần 34 Ngày soạn 5/5/2007 Tiết 67 ôn tập nhảy xa I : Mục tiêu : 1. Nhảy xa : - Nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Bước qua” - Trò chơi “Bật cóc tiếp sức”; Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy xa * Yêu cầu : Thực hiện đúng các giai đoạn của kỹ thuật ,phát triển thể lực, tích cực trong tập luyện và tham gia trò chơi 2. Chạy bền: - Trò chơi “Mèo đuổi chuột” + Thực hiện hết quãng đường, rèn luyện thể lực II : Địa điểm phương tiện . Chuẩn bị sân bãi,hố cát, trang phục tập luyện ..... III : Tiến trình dạy học . Nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần chuẩn bị : . 1- Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy 2-Khởi động : - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Xoay các khớp ,ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ... 3-Kiểm tra: Thực hiện hoàn thiện các giai đoạn của nhảy xa. 10p 2p 6p 2p Giáo viên giới thiệu nội dung chương trình của bài học . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X Hướng dẫn học sinh khởi động - 2 học sinh lên thực hiện Học sinh nhận xét đánh giá B/ Phần cơ bản : 1/ Nhảy xa: - Trò chơi: Bật cóc tiếp sức * Ôn : + Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh của chân . + Chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy kết hợp đánh tay . +Chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy bước bộ trên không . + Tại chỗ bật cao . + Chạy đà 5 – 7 bước hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa . 2. Chạy bền: - Trò chơi : Mèo đuổi chuột. 30 p 3 L 3L 5p - Gv hướng dẫn hs chơi và làm trọng tài. - Tập bổ trợ từng hàng x GV hướng dẫn cho các nhóm luyện tập . x - Học sinh tích cực chơi C/ Phần kết thúc : 1. Thả lỏng Chạy nhẹ nhàng thả lỏng 2. Nhận xét - ý thức tập luyện - Kết quả tập luyện 3. Hướng dẫn về nhà -Luyện tập: Nhảy xa. Xuống lớp . 5 p 2p 3p Nhận xét giờ học hướng dẫn luyện tập ở nhà . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Lớp nghỉ. HS: Khoẻ. .................................................................................................................. Tuần 34 Ngày soạn 5/5/2007 Tiết 68 Kiểm tra học kì : nhảy xa I : Mục tiêu : 1. Nhảy xa : - Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi bao gồm thành tích và kĩ thuật. - Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh trong thời gian vừa qua. - Cho điểmđể tổng kết năm học * Yêu cầu : Học sinh thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích cao . II : Địa điểm phương tiện . Chuẩn bị sân bãi,hố cát, trang phục tập luyện ..... III : Tiến trình dạy học . Nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần chuẩn bị : . 1- Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy 2-Khởi động : - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Xoay các khớp ,ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ... 3-Kiểm tra: Không 10p 2p 6p Giáo viên giới thiệu nội dung chương trình của bài học . xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X Hướng dẫn học sinh khởi động B/ Phần cơ bản : 1/ Nhảy xa: - Hình thức kiểm tra: + Mỗi học sinh được nhảy 3 lần lấy thành tích cao nhất nếu không phạm quy để cho điểm. + Kiểm tra theo số thứ tự trong sổ điểm gọi theo số thứ tự hết 1 lượt rồi gọi lượt 2 . . . 2. Cách tính điểm - Điểm 9 - 10 : Thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật thành tích đạt Nam 3m80 nữ đạt 3m30. - Điểm 7 - 8 : Thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật thành tích đạt Nam 3m 40 nữ đạt 3m. - Điểm 5 - 6 : Thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật thành tích đạt Nam 3m nữ đạt 2m50. - Những trường hợp còn lại đạt 3,4 điểm . 30 p - Gv hướng dẫn hs chơi và làm trọng tài. - Tập bổ trợ từng hàng x GV hướng dẫn cho các nhóm luyện tập . x - Học sinh tích cực chơi C/ Phần kết thúc : 1. Thả lỏng Chạy nhẹ nhàng thả lỏng 2. Nhận xét - ý thức tập luyện - Kết quả tập luyện 3. Hướng dẫn về nhà -Luyện tập: chạy ngắn chuẩn bị kiểm tra RLTT Xuống lớp . 5 p Nhận xét giờ học hướng dẫn luyện tập ở nhà . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV: Lớp nghỉ. HS: Khoẻ. ..................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO ANTHE DUC LOP 9CA NAM.doc