Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 10: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu

1. Kiến thức :

- Bài TD: Biết thực hiện từ nhịp 1 - 40 và từ nhịp 41- 45 (bài thể duc nam ); từ nhịp 1 -34 ( nữ );

- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy giữa quãng ( cự li 50 m )

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

2. Kỹ năng

- Bài TD:

+ Thực hiện được cơ bản đúng từ nhịp 1 - 26 (nam) ; từ nhịp 11 - 25 ( nữ )

+ Thực hiện được từ nhịp 27 - 40 và từ nhịp 41 -45 (bài thể duc nam ); từ nhịp 26-34 ( nữ );

- Chạy ngắn : Thực hiện được chạy giữa quãng ( cự li 50 m )

- Chạy bền: Thực hiện được các kỹ thuật chạy trên địa hình tự nhiên

3. Thái độ

- Học sinh luụn cú ý thức tổ chức kỷ luật, tự giỏc, tớch cực, nhanh nhẹn và cú tớnh tập thể trong tập luyện.

II. Địa điểm, phương tiện

- Sân trường.

- Còi, bàn đạp, giáo án, sổ ghi điểm,

III. Tiến trình Dạy - Học

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/03/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 10: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18 / 09 / 2010 Ngày giảng: 20 / 09 / 2010 Tiết 11: Bài thể dục - chạy ngắn – chạy bền - Bài TD; Ôn từ nhịp 1 - 40 ( nam ); từ nhịp 1 -34 ( nữ ); Học từ nhịp 41 -45(nam ) - Chạy ngắn: chạy giữa quãng ( cự li 50 m ) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Bài TD: Biết thực hiện từ nhịp 1 - 40 và từ nhịp 41- 45 (bài thể duc nam ); từ nhịp 1 -34 ( nữ ); - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy giữa quãng ( cự li 50 m ) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 2. Kỹ năng - Bài TD: + Thực hiện được cơ bản đúng từ nhịp 1 - 26 (nam) ; từ nhịp 11 - 25 ( nữ ) + Thực hiện được từ nhịp 27 - 40 và từ nhịp 41 -45 (bài thể duc nam ); từ nhịp 26-34 ( nữ ); - Chạy ngắn : Thực hiện được chạy giữa quãng ( cự li 50 m ) - Chạy bền: Thực hiện được các kỹ thuật chạy trên địa hình tự nhiên 3. Thái độ - Học sinh luụn cú ý thức tổ chức kỷ luật, tự giỏc, tớch cực, nhanh nhẹn và cú tớnh tập thể trong tập luyện... II. Địa điểm, phương tiện - Sân trường. - Còi, bàn đạp, giáo án, sổ ghi điểm, III. Tiến trình Dạy - Học Nội dung định lượng Phương pháp - tổ chức 1/ phần mở đầu: a. GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số trang phục, kiểm tra sức khỏe học sinh. - GV phổ biến nội dung, mục tiờu bài học. b. Khởi động: +Tập bài thể dục phát triển chung + Tại chỗ xoay các khớp cổ tay, chân, vai hông . + ép dẻo hông ép dọc, ép ngang + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông tại chỗ. * Kiểm tra bài cũ: từ nhịp 1-40 (nam ); từ nhịp 1 -34 ( nữ ); 8-10phút 1-2 phút 8phút 2-8nhịp // 2-8nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp, và báo cáo sĩ số cho GV, điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € cs€ € € € € € € € € Gv --- > 4 hàng ngang giãn cách thực hiện cỏc động tỏc khởi động - Cỏn sự điều khiển - GV nhắc nhỏ học sinh thực hiện đúng dộng tác € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € C/s - Gv kiểm tra 4 học sinh gọi hs nhận xét – gv nhận xết đánh giá 2/phần cơ bản a. Bài thể dục(nam ,nữ riêng ) * Ôn: + Từ nhịp 1 - 40 ( nam ); + Từ nhịp 1 -34 ( nữ ); * Học từ nhịp 41 -45(nam) *Kiểm tra trắc nghiệm b/ Chạy ngắn: ?khi chạy đặt chân chạm đất phía trước bằng cả bàn,gót hay nửa trước bàn chân. + Chạy giữa quãng ( cự li 50 m ) c. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 28-30phút a.11 – 12’ 6 - 8 lần 10 - 12 lần 8 – 10 lần 1 lần (nam, nữ) b.10 – 11’ 3-4L x50m 7phút Nam 500m Nữ 450m a. Bài thể dục(nam ,nữ riêng) + Ôn từ nhịp 1 - 40 ( nam ); từ nhịp 1 -34 ( nữ ); - Hs thay nhau lờn điều khiển - Gv quan sỏt sửa động tỏc € € € € € € € € € € € € € € €Cs (nam) (Đội hỡnh tập) €Cs(nữ ) € € € € € € € € € € € € € € - Gv làm mẫu và giảng giải động tỏc - Hs thực hiện theo gv 1 -2 lần - Gv điều khiển cho Hs tập luyện sau đú Hs thay nhau lờn điều khiển. - Gv quan sát sửa động tác € € € € € € € € € € € € € € €Cs (nam) ( Đội hình tập ) -Kiểm tra hai nhóm nam, nữ riờng gọi hs nhận xét - Gv nhận xét . b. Chạy ngắn: - Gv đưa câu hỏi gọi hs trả lời và nghận xét – Gv nhận xét Đáp án : Nửa trước bàn chân - Gv nhác lại kỹ thuật chạy giữ quãng -HS luyện tập - Gv điều khiển và sửa kỹ thuật € € €€ €€ € € € €€ €€ €-- -> 50m € € €€ €€ € € € € €€€ € €GV (Đội hỡnh tập) - Gv nhận xét chung về ý thức tham gia tập luyện và cho 1- 2 học sinh làm mẫu lại cho cả lớp quan sát và nhận xét c . Hs chạy theo nhóm nam, nữ riêng - Hs chạy song Gv nhắc nhỏ các em thực hiện một số động tác thả lỏng 3/ phần kết thúc a. Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Duỗi chân thả lỏng. + Rũ vai thả lỏng. b.GV nhận xét giờ học. c.Giao bài tập về nhà: + Ôn,chạy ngắn, chạy bền, bài thể dục 4- 5phút 2phút 2phút 1 phút - HS về 4 hàng ngang thả lỏng cỏn sự điều khiển - Gv nhắc Hs thực hiện đỳng động tỏc - Về hàng ngang như ban đầu kết thỳc bài học. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cs€ € € € € € € € € Gv - Nhận xét chung giờ học. - Hướng dẫn Hs ôn luyện ở nhà.

File đính kèm:

  • docTiet 11.doc