Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu chương trình: HS nắm được mục tiêu nội dung chương trình để chủ động trong quá trình học.

- ĐHĐN: Thực hiện đúng kiến thức, kĩ năng các nội dung ôn tập nhằm rèn luyện tư thế tác phong và nề nếp kĩ thuật.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

Tại sân thể dục trường, còi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc109 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iểm 10 (giỏi) - Chuẩn bị cho giờ học sau. Tiết 47: Ngày tháng năm Nhảy xa: Tiếp tục hoàn thịên kĩ thuật và nâng cao thành tích; Giới thiệu một sô điểm trong luật điền kinh (phần nhảy xa) Ném bóng: Như nội dung tiết 46 và chuẩn bị kiểm tra Luyện tập chạy bền --------------------------------------------- I. Mục tiêu: Nhảy xa: Thực hiện hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao đợc thành tích. Nắm đợc một số điểm trong luật ném bóng xa, nhằm áp dụng đợc khi thực hiện. Ném bóng: Thực hiện tơng đối chính xác về kĩ thuật và nâng cao thành tích “chuẩn bị tiết 48 kiểm tra”. II. Địa điểm – phơng tiện: Sân nhảy xa, sân ném bóng, bóng ném 150g (10 quả) III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: Nhận lớp – kiểm tra tình hình lớp - Phổ biến mục tiêu yêu cầu nội dung bài học. - Khởi động: Chạy nhẹ nhàng + Xoay các khớp, ép đùi + Tại chỗ bật nhảy đá lăng + Chạy bớc nhỏ đ nâng cao đùi đ chạy đạp sau. B. Cơ bản: 1. Nhảy xa: - Giới thiệu một số điều cơ bản trong luật ĐK phần nhảy xa (Sách GVTD lớp 9 - trang 55) - Hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích. * Bài cũ: HS thực hiện hoàn thiện. - Luyện tập. 2. Ném bóng: Hoàn thiện và nâng cao thành tích ném bóng xa * Bài cũ: HS thực hiện hoàn thiện - Luyện tập 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền nam 1000m, nữ 800m. C. Kết thúc: - Một số động tác thả lỏng - Nhận xét giờ học - Bài tập và hớng dẫn tập luyện ở nhà - CB kiểm tra ném bóng. 8’ 200m 2x8N 2x8N 2x10m 2x15m 32’ 1 1 5’ 1l 5’ Lớp trởng báo cáo sĩ số GV giới thiệu ngắn gọn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * CS điều kiển HS nhận xét – GV cho điểm - HS thực hiện HS nhận xét – GV củng cố cho điểm. CS điều khiển. GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện đúng. Tiết 55: Ngày tháng năm Tự chọn: Bóng chuyền Chạy bền: Luyện tập chạy bền --------------------------------- I. Mục tiêu: Bóng chuyền: Thực hiện đúng các động tác chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay và phát bóng thấp tay chính diện. Luyện tập chạy bền: Nam 1000m, nữ 800m II. Địa điểm- Phơng tiện: Sân bóng chuyền; 5 – 10 quả bóng mi ni III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: Nhận lớp - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động: + Xoay các khớp – ép đùi: ngang dọc. + Chạy bớc nhỏ – nâng cao đùi à bớc trợt về trớc, ra sau sang ngang. B. Cơ bản: 1. Bóng chuyền: - Chuyền bóng cao tay - Chuyền bóng thấp tay (đệm) - Phát bóng thấp tay chính diện - Phân nhóm tập luyện: 4 nhóm * Củng cố: thi đua giữa 2 nhóm 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền: Nam 1000m, nữ 800m. C. Kết thúc: - Làm một số động tác thả lỏng - Chơi trò chơi thả lỏng - Nhận xét giờ học - Bài tập và hớng dẫn tập luyện + Tập chuyền bóng cao tay và thấp tay, phát bóng thấp tay chính diện. 8’ 26’ 21’ 5’ 6’ CS báo cáo sĩ số * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r Phơng pháp phân nhóm - 1 HS ra thực hiện mẫu - GV củng cố hớng dẫn tập luyện - 2 nhóm vào sân phát, chuyền cao và thấp tay. - 2 nhóm thành vòng tròn tập luyện. - GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện đúng. Tiết 56: Ngày tháng năm Tự chọn – Bóng chuyền Luyện tập chạy bền --------------------------- I. Mục tiêu: Bóng chuyền: Thực hiện tơng đối tốt nội dung ôn chuyền bóng cao tay, thấp tay và phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiêng mình. Chạy bền: Luyện tập Nan 1000m, nữ 800m II. Địa điểm- Phơng tiện: Sân bóng chuyền; 10 quả bóng chuyền mi ni. III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: Nhận lớp - Phổ biến nội dung yêu cầu - Khởi động xoay các khớp B. Cơ bản: 1. Bóng chuyền: - Bài cũ: Phát bóng thấp tay và nghiêng mình? - Ôn: - Chuyền bóng thấp và cao tay - Phát bóng thấp tay chính diện - Phát bóng thấp tay nghiêng mình. 2. Luyện tập chạy bền C. Kết thúc: - Một số động tác thả lỏng - Nhận xét giờ học 1 1 CS báo cáo sĩ số * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r HS nhận xét – GV bổ sung HS thực hiện tốt làm mẫu Chia nhóm luyện tập: - Nhóm nam - Nhóm nữ Nhóm nam vào sân sau đó đổi nhóm (CS điều khiển). Tiết 57: Ngày tháng năm Môn tự chọn: Bóng chuyền Chạy bền: Luyện tập chạy bền ------------------------------- I. Mục tiêu: II. Địa điểm- Phơng tiện: III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: B. Cơ bản: C. Kết thúc: Tiết 58: Ngày tháng năm Môn tự chọn: Bóng chuyền Chạy bền: Luyện tập chạy bền -------------------------------- I. Mục tiêu: II. Địa điểm- Phơng tiện: III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: B. Cơ bản: C. Kết thúc: Tiết 59: Ngày tháng năm Môn tự chọn: Bóng chuyền Chạy bền: Luyện tập chạy bền --------------------------------- I. Mục tiêu: Bóng chuyền: Thực hiện tốt nội dung phần ôn các nội dung đã học. Nắm và thực hiện đợc phần học mới phát bóng cao tay chính diện. Chạy bền: Luyện tập Nam 1000m, nữ 800m. II. Địa điểm- Phơng tiện: Sân bóng chuyền; bóng mi ni 10 quả III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: - Nhận lớp - Phổ biến mục tiêu yêu cầu nội dung giờ học. - Khởi động: + Xoay các khơp – ép đùi ngang, dọc + Tại chỗ đá lăng ngang, bớc sau. + Tại chỗ bật nhảy + Chạy bớc nhỏ – nâng cao đùi, chạy đạp sau. B. Cơ bản: 1. Bóng chuyền: a, Ôn: Chuyền bóng, phát bóng (các t thế đã học). b, Học: Phát bóng cao tay chính diện. - Phân nhóm tập luyện Củng cố: Gọi 2 em thực hiện tốt thi đua. 2. Chạy bền: Luyện tập Nam 1000m, nữ 800m C. Kết thúc: - Một số động tác thả lỏng - Nhận xét giờ học - Bài tập và hớng dẫn tập luyện ở nhà. 8’ 32’ 5’ CS báo cáo sĩ số * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r - HS thực hiện - HS nhận xét, GV bổ sung cho điểm. - GV hớng dẫn kĩ thuật - CS điều khiển - Nhóm 1 ôn tập - Nhóm 2 học nới – sau đó đổi nhóm. - GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện đúng. Tiết 60: Ngày tháng năm Môn tự chọn: Bóng chuyền Chạy bền: Luyện tập chạy bền ---------------------------------- I. Mục tiêu: Bóng chuyền: Thực hiện tốt phần ôn các nội dung đã học. Học mới thực hiện đợc đập bóng chính diện lấy đà. Chạy bền: Luyện tập Nam 1200m, nữ 1000m. II. Địa điểm- Phơng tiện: Sân bóng chuyền; bóng mi ni 10 quả III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: - Nhận lớp - Phổ biến mục tiêu yêu cầu nội dung giờ học. - Khởi động: Xoay các khớp, ép đùi ngang, dọc Tại chỗ bật nhảy + Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. * Bài cũ: Thực hiện phát bóng cao tay chính diện. B. Cơ bản: 1. Bóng chuyền: - Học mới: Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Ôn tập: Các kĩ thuật đã học - Luyện tập 2. Chạy bền: Luyện tập Nam 1200m, nữ 1000m. C. Kết thúc: - Một số động tác thả lỏng - Trò chơi thả lỏng - Nhận xét giờ học - Bài tập về nhà. 8’ 2x8N 10m 15m 2 32’ 5’ CS báo cáo sĩ số * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r - HS nhận xét – GV củng cố cho điểm - GV hớng dẫn kĩ thuật - Chia nhóm luyện tập theo hình thức chuyển đổi. GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện đúng Tiết 61: Ngày tháng năm Môn tự chọn: Bóng chuyền Chạy bền: Luyện tập chạy bền ---------------------------------- I. Mục tiêu: Bóng chuyền: Thực hiện tốt nội dung ôn các kĩ thuật đã học. Ôn nhận dạng và ghi nhớ các kí hiệu của trọng tài. Chạy bền: Luyện tập Nam 1200m, nữ 1000m. II. Địa điểm- Phơng tiện: Sân bóng chuyền; bóng mi ni 10 quả III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: - Nhận lớp - Phổ biến mục tiêu yêu cầu nội dung bài học. - Khởi động: + Xoay các khớp, ép đùi ngang, dọc, đá lăng trớc sau. Tại chỗ bật nhảy. + Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. B. Cơ bản: 1. Bóng chuyền: - Ôn: Một số điểm trong luật bóng chuyền mi ni và các nhận dạng kí hiệu của trọng tài. - Ôn luyện các kĩ thuật đã học * Thi đua 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em. 2. Chạy bền: Luyện tập Nam 1200m, nữ 1000m. C. Kết thúc: - Một số động tác thả lỏng - Chơi trò chơi thả lỏng - Nhận xét giờ học - Bài tập về nhà 8’ 2x8N 2x8N 10m 15m 32’ 5’ CS báo cáo sĩ số * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r Thực hiện theo phơng pháp phân nhóm Cán sự điều khiển các nhóm thực hiện. - GV chú ý nhắc nhở sữa chữa HS thực hiện đúng. - Với hình thức đấu tập GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện đúng. Tiết 62: Ngày tháng năm Môn tự chọn: Bóng chuyền Chạy bền: Luyện tập chạy bền ------------------------------ I. Mục tiêu: Bóng chuyền: Thực hiện một số bài tập chiến thuật đơn giản. Ôn các kĩ thuật đã học. Chạy bền: Luyện tập Nam 1200m, nữ 1000m. II. Địa điểm- Phơng tiện: Sân bóng chuyền; bóng mi ni 10 quả. III. Tiến trình dạy – học: Nội dung Đ.lợng Phơng pháp – tổ chức A. Mở đầu: Nhận lớp - Phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học. - Khởi động: Xoay các khớp, ép đùi ngang dọc, đá lăng, bật nhảy. Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. B. Cơ bản: 1. Bóng chuyền: - Một số bài tập chiến thuật (SGV lớp 9 trang 84, 85) Phối hợp ôn các kĩ thuật đã học - Đấu tập. 2. Chạy bền: - Luyện tập Nam 1200m, nữ 1000m. C. Kết thúc: - Một số động tác thả lỏng - Trò chơi thả lỏng - Nhận xét giờ học - Bài tập và hớng dẫn tập luyện ở nhà. 8’ 2x8N 10m 15m 32’ 5’ CS báo cáo sĩ số * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r - GV hớng dẫn bài tập - HS tập luyện – GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện đúng. Tiết 63: Ngày tháng năm Bóng chuyền: Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật (Chuẩn bị kiểm tra) Chạy bền: Chơi trò chơi ------------------------------- I. Mục tiêu: Bóng chuyền: Hoàn thiện kĩ thuật chuẩn bị kiểm tra. Chạy bền: Chơi trò chơi nhảy dây đơn.

File đính kèm:

  • docGA TD 9 HAY.doc