Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 54+56 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1, Đá cầu: Ôn các kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học phát cầu thấp chân chính diện.

- Kiến thức: thực hiện được các động tác kỹ thuật tâng, chuyền cầu, phát cầu.

- Kỹ năng: phối hợp được các động tác kỹ thuật.

2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập và bắt bóng, tung – bắt bóng, chuyền – bắt bóng bằng 2 tay, tập chuyền bóng cao tay, tập phát bóng thấp tay chính diện.

- Kiến thức: thực hiện các động tác phối hợp bước chạy và nhịp thở.

- Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật.

* Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập.

- Phương tiện: Còi TD, cột lưới, cầu đá, bóng chuyền.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 54+56 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/03/2011 Ngày dạy: 15/03/2011 Tiết 55: đá cầu – bóng chuyền I/ Mục tiêu: 1, Đá cầu: Ôn các kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học phát cầu thấp chân chính diện. - Kiến thức: thực hiện được các động tác kỹ thuật tâng, chuyền cầu, phát cầu. - Kỹ năng: phối hợp được các động tác kỹ thuật. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập và bắt bóng, tung – bắt bóng, chuyền – bắt bóng bằng 2 tay, tập chuyền bóng cao tay, tập phát bóng thấp tay chính diện. - Kiến thức: thực hiện các động tác phối hợp bước chạy và nhịp thở. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập. - Phương tiện: Còi TD, cột lưới, cầu đá, bóng chuyền. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Đá cầu: - Ôn các động tác: + Các kỹ thuật tâng cầu: đùi, ngực, mu bàn chân + Kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực + Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Học: kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác: + Tại chỗ đập và bắt bóng + Tung – bắt bóng + Chuyền – bắt bóng bằng 2 tay + Tập chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay chính diện 32’ (16’) (16’) 5-7L G chia thành 2 nhóm: N1: ôn đá cầu N2: ôn bóng chuyền Cán sự tổ chức tập nhóm ôn G củng cố quan sát, sửa sai H nghe, quan sát, tập sửa cá nhân G giới thiệu chung cả lớp G củng cố chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập đồng loạt G quan sát sửa, nhắc nhở H tập nhóm – sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác đá cầu và bóng chuyền - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 13/03/2011 Ngày dạy: 16/03/2011 Tiết 56: đá cầu – bóng chuyền I/ Mục tiêu: 1, Đá cầu: Ôn các kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện. - Kiến thức: thực hiện được các động tác kỹ thuật tâng, chuyền cầu, phát cầu. - Kỹ năng: phối hợp được các động tác kỹ thuật. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập và bắt bóng, tung – bắt bóng, chuyền – bắt bóng bằng 2 tay, tập chuyền bóng cao tay, tập phát bóng thấp tay chính diện. Học: kỹ thuật đệm bóng. - Kiến thức: thực hiện các động tác phối hợp bước chạy và nhịp thở. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập. - Phương tiện: Còi TD, cột lưới, cầu đá, bóng chuyền. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Đá cầu: - Ôn các động tác: + Các kỹ thuật tâng cầu: đùi, ngực, mu bàn chân + Kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực + Chuyền cầu bằng mu bàn chân + Kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác: + Tại chỗ đập và bắt bóng + Tung – bắt bóng + Chuyền – bắt bóng bằng 2 tay + Tập chuyền bóng cao tay. + Phát bóng thấp tay chính diện - Học: kỹ thuật đệm bóng 32’ (16’) (16’) 5-7L G chia thành 2 nhóm: N1: ôn đá cầu N2: ôn bóng chuyền Cán sự tổ chức tập nhóm ôn G củng cố quan sát, sửa sai H nghe, quan sát, tập sửa cá nhân G giới thiệu chung cả lớp G củng cố, giới thiệu chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập đồng loạt G quan sát sửa, nhắc nhở H tập nhóm – sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác đá cầu và bóng chuyền - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 55-56TD8.doc