Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 52: Kiểm tra nhảy xa - Bản đẹp 3 cột

I/ Mục tiêu:

 Kiểm tra nhảy xa kiểu "Ngồi", kết hợp kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT.

Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật và nâng cao thành tích.

II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:

- Sân tập sạch sẽ.

- Còi, 2 đệm, thước dây, bàn ghế GV.

III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 52: Kiểm tra nhảy xa - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 27 Tiết: 52 KIỂM TRA NHẢY XA I/ Mục tiêu: Kiểm tra nhảy xa kiểu "Ngồi", kết hợp kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT. Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm, thước dây, bàn ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: - Nắm sĩ số: 8A: 8B: 8C: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2 Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........ 3. KiÓm tra : Sù chuÈn bÞ cña HS 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € §H khëi ®éng €GV B/ Phần cơ bản: 1 Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi", kết hợp kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT. 2 Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật (cả bốn giai đoạn), thành tích đạt 2,8m (nữ), 3,2m (nam) trở lên. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không, giai đoạn tiếp đất có sai sót, thành tích đạt 2,5m (nữ), 2,9m (nam) trở lên. - Điểm 5 - 6: Kĩ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Các giai đoạn còn lại có sai sót. Thành tích đạt 2,2m (nữ), 2,6m (nam) trở lên. - Điểm 3 - 4: Không hình thành được kĩ thuật trên không. Thành tích dưới 2,2m (nữ), 2,6m (nam). 3 Củng cố: Kỹ thuật trên không. 30 - 32' 25' 5' 3 lần 2' - GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra. - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm. Nếu ngay lần nhảy đầu tiên hoặc thứ hai đã đạt điểm tối đa, thì không cần nhảy nữa. - Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính. - Trường hợp đặc biệt GV, có thể cho kiểm tra lần 2. - HS nam nhảy xa. o o o o o o o o o o o o o - GV đánh dấu mốc thành tích. - Lớp chú ý giữ trật tự. - GV nhận xét lai kĩ thuật. - GV đọc điểm cho HS. C/ Phần kết thúc: 1 Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2 Nhận xét: 3 Hướng dẫn về nhà: Ôn với cầu. Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € §H th¶ láng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV §H cñng cè - xuèng líp - GV hướng dẫn về nhà

File đính kèm:

  • docGATD8 T52 HOT.doc