Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 47+48 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1, Nhảy cao: Ôn hoàn thiện chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất nhảy cao kiểu bước qua. Chơi trò chơi: “Bật xa tiếp sức”

- Kiến thức: thực hiện hoàn thiện các động tác kỹ thuật nhảy cao bước qua.

- Kỹ năng: hoàn thiện và nâng cao thành tích động tác kỹ thuật.

2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập và bắt bóng, tung – bắt bóng, chuyền – bắt bóng bằng 2 tay, tập chuyền bóng cao tay.

- Kiến thức: thực hiện các động tác phối hợp bước chạy và nhịp thở.

- Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác chuẩn bị kiểm tra.

* Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập.

- Phương tiện: Còi TD, cột – xà - đệm, cọc tiêu, thước đo, bóng chuyền.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 47+48 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/02/2011 Ngày dạy: 16/02/2011 Tiết 47: nhảy cao – bóng chuyền I/ Mục tiêu: 1, Nhảy cao: Ôn hoàn thiện chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất nhảy cao kiểu bước qua. Chơi trò chơi: “Bật xa tiếp sức” - Kiến thức: thực hiện hoàn thiện các động tác kỹ thuật nhảy cao bước qua. - Kỹ năng: hoàn thiện và nâng cao thành tích động tác kỹ thuật. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập và bắt bóng, tung – bắt bóng, chuyền – bắt bóng bằng 2 tay, tập chuyền bóng cao tay. - Kiến thức: thực hiện các động tác phối hợp bước chạy và nhịp thở. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác chuẩn bị kiểm tra. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập. - Phương tiện: Còi TD, cột – xà - đệm, cọc tiêu, thước đo, bóng chuyền. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Nhảy cao: - Ôn các động tác: + Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất nhảy cao kiểu bước qua. - Chơi trò chơi: “Bật xa tiếp sức” 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác: + Tại chỗ đập và bắt bóng + Tung – bắt bóng + Chuyền – bắt bóng bằng 2 tay + Tập chuyền bóng cao tay. 32’ (20’) (12’) 5-7L G chia thành 2 nhóm: N1: ôn nhảy cao N2: ôn bóng chuyền Cán sự tổ chức tập nhóm ôn G củng cố quan sát, sửa sai H nghe, quan sát, tập sửa cá nhân G tổ chức chơi cả lớp theo 4 tổ G củng cố chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập đồng loạt G quan sát sửa, nhắc nhở H tập nhóm – sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác nhảy cao và bóng chuyền - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 15/02/2011 Ngày dạy: 18/02/2011 Tiết 48: nhảy cao – thể thao tự chọn I/ Mục tiêu: 1, Nhảy cao: Ôn hoàn thiện chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất nhảy cao kiểu bước qua. Chơi trò chơi: “Bật xa tiếp sức” - Kiến thức: thực hiện hoàn thiện các động tác kỹ thuật nhảy cao bước qua. - Kỹ năng: hoàn thiện và nâng cao thành tích động tác kỹ thuật. 2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập và bắt bóng, tung – bắt bóng, chuyền – bắt bóng bằng 2 tay, tập chuyền bóng cao tay. - Kiến thức: thực hiện các động tác phối hợp bước chạy và nhịp thở. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác chuẩn bị kiểm tra. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập. - Phương tiện: Còi TD, cột – xà - đệm, cọc tiêu, thước đo, bóng chuyền. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Nhảy cao: - Ôn các động tác: + Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất nhảy cao kiểu bước qua. - Chơi trò chơi: “Bật xa tiếp sức” 2, Bóng chuyền: - Ôn các động tác: + Tại chỗ đập và bắt bóng + Tung – bắt bóng + Chuyền – bắt bóng bằng 2 tay + Tập chuyền bóng cao tay. 32’ (20’) (12’) 5-7L G chia thành 2 nhóm: N1: ôn nhảy cao N2: ôn bóng chuyền Cán sự tổ chức tập nhóm ôn G củng cố quan sát, sửa sai H nghe, quan sát, tập sửa cá nhân G tổ chức chơi cả lớp theo 4 tổ G củng cố chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập đồng loạt G quan sát sửa, nhắc nhở H tập nhóm – sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác nhảy cao và bóng chuyền - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 47-48TD8.doc