Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 31+32 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1, Nhảy cao: Ôn cách xác định điểm giậm nhảy, cách đo, chạy đà và điều chỉnh đà. Học cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy đá lăng.

- Kiến thức: biết cách thực hiện các động tác kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.

- Kỹ năng: bước đầu thực hiện được các động tác.

2, Chạy bền: Học cách đo mạch, một số động tác hồi tĩnh; chạy 300m nữ, 350m nam vòng quanh sân tập; chơi trò chơi: “Hai lần hít vào, hai lần thở ra”

- Kiến thức: biết cách thực hiện các động tác phối hợp, cách chơi trò chơi.

- Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác.

* Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập, đường chạy

- Phương tiện: Còi TD, cột – xà - đệm, tranh nhảy cao.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 31+32 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/12/2010 Ngày dạy: 10/12/2010 Tiết 31: nhảy cao – chạy bền I/ Mục tiêu: 1, Nhảy cao: Ôn cách xác định điểm giậm nhảy, cách đo, chạy đà và điều chỉnh đà. Học cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy đá lăng. - Kiến thức: biết cách thực hiện các động tác kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy. - Kỹ năng: bước đầu thực hiện được các động tác. 2, Chạy bền: Học cách đo mạch, một số động tác hồi tĩnh; chạy 300m nữ, 350m nam vòng quanh sân tập; chơi trò chơi: “Hai lần hít vào, hai lần thở ra” - Kiến thức: biết cách thực hiện các động tác phối hợp, cách chơi trò chơi. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập, đường chạy - Phương tiện: Còi TD, cột – xà - đệm, tranh nhảy cao. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Nhảy cao: - Ôn các động tác: + Cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà + Học cách đo và điều chỉnh đà - Học cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy đá lăng 2, Chạy bền: - Học cách đo mạch: + Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy: vừa đi chậm vừa vươn tay hít sâu thả lỏng, cúi người hít thở thả lỏng. + Chạy 300m nữ, 350m nam - Chơi trò chơi: “Hai lần hít vào, hai lần thở ra” 32’ (22’) (10’) 3-4L G chia thành 2 nhóm: N1: giậm nhảy chân trái N2: giậm nhảy chân phải G chia nhóm – Cán sự tổ chức tập nhóm ôn các động tác G giới thiệu động tác kỹ thuật H nghe, quan sát, tập cá nhân G quan sát, sửa sai cá nhân H tập sửa chữa cá nhân G giới thiệu chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập đồng loạt ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° G quan sát sửa, nhắc nhở H tập nhóm – sửa sai cá nhân Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác nhảy cao và chạy bền - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 12/12/2010 Ngày dạy: 15/12/2010 Tiết 32: nhảy cao – chạy bền I/ Mục tiêu: 1, Nhảy cao: Ôn chạy đà và điều chỉnh đà, cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng. Học: kỹ thuật qua xà tiếp đất kiểu bước qua. - Kiến thức: biết cách thực hiện các động tác kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất. - Kỹ năng: bước đầu thực hiện được các động tác bổ trợ và kỹ thuật. 2, Chạy bền: Chạy 300m nữ, 400m nam vòng quanh sân tập; chơi trò chơi: “Chạy thoi tiếp sức”; một số động tác hồi tĩnh. - Kiến thức: biết cách thực hiện các động tác phối hợp, cách chơi trò chơi. - Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập, đường chạy - Phương tiện: Còi TD, cột – xà - đệm, tranh nhảy cao. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Nhảy cao: - Ôn các động tác: + Cách chạy đà và điều chỉnh đà + Cách đặt chân vào điểm giậm nhảy + Chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng + Chạy đà 3 bước đặt chân vào điểm giậm nhảy đá lăng - Học: Kỹ thuật qua xà - tiếp đất nhảy cao kiểu bước qua 2, Chạy bền: - Chạy 300m nữ, 400m nam vòng quanh sân tập - Chơi trò chơi: “Chạy thoi tiếp sức” + Chuẩn bị: Chia lớp thành 4 tổ đều người nhau, tổ 1 và tổ 2 thành 1 nhóm, tổ 3 và tổ 4 thành 1 nhóm + Cách chơi: Khi có lệnh XP em đứng đầu hàng tổ 1 và tổ 3 chạy nhanh sang chạm tay bạn đứng đầu hàng tổ 2 và tổ 4. Sau đó nhanh chóng về sau hàng tổ 1 và tổ 3, em đứng đầu hàng tổ 2 và tổ 4 nhanh chóng chạy sang chạm vào tay em đứng thứ 2 của tổ 1 và tổ 3 rồi đứng trước em đó. Em số 2 làm tương tự như em số 1 của tổ mình. Đội thắng cuộc là đội xếp hàng xong trước + Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy: vừa đi chậm vừa vươn tay hít sâu thả lỏng, cúi người hít thở thả lỏng. 32’ (22’) (10’) 3-4L G chia thành 2 nhóm: N1: giậm nhảy chân trái N2: giậm nhảy chân phải G chia nhóm – Cán sự tổ chức tập nhóm ôn các động tác G củng cố chung cả lớp Cán sự tổ chức luyện tập đồng loạt G quan sát sửa, nhắc nhở G tổ chức chơi cả lớp ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác nhảy cao và chạy bền - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 31-32TD8.doc