Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 37 đến 65 - Bản đẹp 3 cột

I.Mục tiêu:

- Cho học sinh biết được các động tác bổ trợ nhảy xa đã học ở lớp 6, 7 và các động tác bổ trợ môn Bóng chuyền đồng thời tiếp tục hướng dẫn hs luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Học sinh thực hiên cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy xa và các động tác bổ trợ môn Bóng chuyền, thực hiện tốt chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Học sinh nghiêm túc tự giác, tích cực tự giác trong học tập.

II. Phương pháp: Đồng loạt – Phân nhóm quay vòng, thi đấu.

III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, 20 quả Bóng chuyền, xẻng, trang cát,

2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng.

IV. Tiến trình bài dạy:

 

doc41 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 37 đến 65 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
được 2 quả bóng cao tay, chuyền đúng 2 quả cao khỏi mặt lưới 1 1,5M + Điểm 1- 2: Thành tích đạt được 1 quả bóng cao tay, chuyền đúng 1 quả cao khỏi mặt lưới 1 1,5M 2.5 Thả lỏng: Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng. 3. Phần kết thúc: - Nhận xét, đánh giá kế quả buổi kiểm tra. - Dặn dò hs luyện tập thêm ngoài giờ,buổi học tiếp theo. Tiết: 62 NHẢY CAO - CHẠY BỀN Ngày soạn: Lớp: 8abc I.Mục tiêu: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua - Học sinh thực hiên cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao thực hiện tốt chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Học sinh nghiêm túc tự giác, tích cực tự giác trong học tập. II. Phương pháp: Đồng loạt – Phân nhóm quay vòng, thi đấu. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, nệm, cột xà. 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản: 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, ... - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đá lăng trước. 2.2:Kiểm tra bài củ: Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. 2.3.Học bài mới. a.Nhảy cao - Ôn: + Động tác đa lăng trước – sau. + Động tác đá lăng ngang. - Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. - Giai đoạn chạy đà(đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy) + - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua *. Củng cố: Thực hiện động tác đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. 2.4. Thả lõng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, 2.5. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 3/ 82/ 7/ 2lx8n 2lx8n 2/ 32/ 14/ 2tổ x 20l 2tổ x 20l 2x20m 3-4/ 2/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x - Thực hiện các động tác khởi động chuyên môn theo vòng tròn. - Gọi 2 hs thực hiện, hs- gv nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: Nhảy xa Bóng chuyền - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm luyện tập. - Cho hs vịn vào vật cố định hoặc 2 em vịn vào nhau để thực hiện động tác. -Gv giải thích và hướng dẫn hs thực hiện - Cho hs đứng theo hình khối và thực hiện theo hiệu lệnh của gv. - Thực hiện theo nhóm 3 – 4 học sinh. - Gọi 2 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Thực hiện theo hình khối. Tiết: 63 NHẢY CAO - CHẠY BỀN Ngày soạn: Lớp: 8abc I.Mục tiêu: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua - Học sinh thực hiên cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao thực hiện tốt chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Học sinh nghiêm túc tự giác, tích cực tự giác trong học tập. II. Phương pháp: Đồng loạt – Phân nhóm quay vòng, thi đấu. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, nệm, cột xà. 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: 2.5. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6. Phổ biến n/dung, y/cầu buổi dạy. 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, ... - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đá lăng trước. 2.7.Kiểm tra bài củ: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 2.8.Học bài mới: a. Nhảy cao: - Ôn: - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Giai đoạn chạy đà(đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy) - Giai đoạn giậm nhảy, phối hợp giai đoạn chạy đà và giậm nhảy. *. Củng cố: Thực hiện động tác chạy đà - giậm nhảy đá lăng xà cao. c. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2.9. Thả lỏng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, 3. Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 3/ 32/ 14/ 2tổ x 20l 2tổ x 20l 2x20m 3-4/ 2/ 2/ 2/ 2/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x Khởi động chung theo vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x Khởi động chuyên môn đội hình thước thợ kép - Gọi 2 hs thực hiện, hs- gv nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: Nhảy xa Bóng chuyền - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm luyện tập. x x x x x x x x - Hs thực hiện theo hiệu lệnh của gv - Cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. - Thực hiện theo hình khối. Tiết: 64 NHẢY CAO - CHẠY BỀN Ngày soạn: Lớp: 8abc I.Mục tiêu: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua - Học sinh thực hiên cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao thực hiện tốt chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Học sinh nghiêm túc tự giác, tích cực tự giác trong học tập. II. Phương pháp: Đồng loạt – Phân nhóm quay vòng, thi đấu. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, nệm, cột xà. 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: 2.5. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6. Phổ biến n/dung, y/cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, ... - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đá lăng trước. 2.7.Kiểm tra bài củ: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 2.8.Học bài mới: a. Nhảy cao: - Ôn: - Đà 5 bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao *. Củng cố: Thực hiện động tác chạy đà - giậm nhảy đá lăng xà cao. c. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2.9. Thả lỏng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, 3. Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. Giao nhiệm vụ về nhà Xuống lớp 3/ 32/ 2tổ x 20l 2tổ x 20l 2x20m 3-4/ 2-3l 2-3l 4-5L x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x Khởi động chung theo vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x Khởi động chuyên môn đội hình thước thợ kép - Gọi 2 hs thực hiện, hs- gv nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: Nhảy xa Bóng chuyền - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm luyện tập. x x x x x x x x - Hs thực hiện theo hiệu lệnh của gv - Cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. - Thực hiện theo hình khối. Tiết: 65 NHẢY CAO - CHẠY BỀN Ngày soạn: Lớp: 8abc I.Mục tiêu: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua - Học sinh thực hiên cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao thực hiện tốt chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Học sinh nghiêm túc tự giác, tích cực tự giác trong học tập. II. Phương pháp: Đồng loạt – Phân nhóm quay vòng, thi đấu. III. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Còi, nệm, cột xà. 2. Chuẩn bị của học sinh: Vệ sinh sân tập, áo quần gọn gàng. IV. Tiến trình bài dạy: Phần - nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi dạy. 2. Phần cơ bản: 2.1. Khởi động a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng 100 – 200m. - Thực hiện 1 số động tác tay không: - Khởi động các khớp: Cổ, tay, vai, ... - Thực hiện động tác ép dọc – ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đá lăng trước. 2.2:Kiểm tra bài củ: Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. 2.3.Học bài mới. a.Nhảy cao - Ôn: + Động tác đa lăng trước – sau. + Động tác đá lăng ngang. - Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. - Giai đoạn chạy đà(đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy) + - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua *. Củng cố: Thực hiện động tác đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. 2.4. Thả lõng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, Tiết 64: 2.5. Nhận lớp kiểm tra sĩ số 2.6. Phổ biến n/dung, y/cầu buổi dạy. 2.7.Kiểm tra bài củ: Hoàn thienj kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 2.8.Học bài mới: a. Nhảy cao: - Ôn: - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. - Giai đoạn chạy đà(đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy) - Giai đoạn giậm nhảy, phối hợp giai đoạn chạy đà và giậm nhảy. *. Củng cố: Thực hiện động tác chạy đà - giậm nhảy đá lăng xà cao. c. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2.9. Thả lỏng: Thực hiện các động tác hít thở, rủ tay, chân, 3. Phần kết thúc: - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. - Hướng dẫn h/s bài tập về nhà: + Bật nhảy trên mũi bàn chân, đứng lên ngồi xuống, bật nhảy tam cấp,... + Nhảy dây đơn 3/ 82/ 7/ 2lx8n 2lx8n 2/ 32/ 14/ 2tổ x 20l 2tổ x 20l 2x20m 3-4/ 2/ 2/ 1/ 2/ 2/ 32/ 14/ 2x20m 3-4l 2/ 3-4/ 2/ 5/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x - Thực hiện các động tác khởi động chuyên môn theo vòng tròn. - Gọi 2 hs thực hiện, hs- gv nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: Nhảy xa Bóng chuyền - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm luyện tập. - Cho hs vịn vào vật cố định hoặc 2 em vịn vào nhau để thực hiện động tác. -Gv giải thích và hướng dẫn hs thực hiện - Cho hs đứng theo hình khối và thực hiện theo hiệu lệnh của gv. - Thực hiện theo nhóm 3 – 4 học sinh. - Gọi 2 h/s thực hiện, GV và HS nhận xét. - Thực hiện theo hình khối. - Tập trung học sinh 4 hàng ngang. - Gọi 2 h/s thực hiện động tác, g/v và h/s nhận xét và cho điểm. Phân nhóm – quay vòng: Nhảy cao Bóng chuyền - Nhóm trưởng hướng dẫn nhóm thực hiện. - Thực hiện theo hình khối. x x x x x x x x - Hs thực hiện theo hiệu lệnh của gv - Thực hiện theo nhóm 3-4 hs. - Gv gọi 2 hs thực hiện, gv và hs nhận xét. - Cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. - Thực hiện theo hình khối. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docthe duc 8 ky 2.doc