Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 66 - Năm học 2010-2011

I.MỤC TÊU:

1.Kiến Thức: - Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 6, 7 liên quan đến nhảy xa (do GVchọn).

 - Ném bóng: - Ôn một số động tác bổ trợ và trò chơi

2.Kỹ năng: - HS thực hiện được bài tập bổ trợ kỹ thuật nhảy xa, ném bóng

- Biết phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận cơ thể trong nhảy xa và ném bóng.

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế

II. Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường,

- Còi, Đồng hồ, ván giậm nhảy, hố cát, bóng 150 gam .

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 66 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
...... .................................................................................. Ngày soạn: 10/4/2011 Ngày dạy: 8A – 14/4/2011 8B – 16/4/2011 Tiết 62 : nhảy cao – Chạy bền I. Mục tiờu: 1. Kiến thức; - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: - Bước đầu thực hiện được cỏc giai đoạn kĩ thuật. Biết tự tập nâng cao sức khoẻ và nâng cao thành tích. - Chạy hết số vòng qui định và phối hợp với thở. 3. Thỏi độ: Cú ý thức tự giỏc, tớch cực tập luyện. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, - Còi, Đồng hồ, cột xà nhảy cao, hố cát, bóng 150 gam ... III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. -Kiểm tra trang phục,sức khoẻ của học hs 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, Chạy hất gót. 8-10 p 2p 6-8 p 2 vũng 2l x 8N 2l x 8N Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động. CS cho lớp khởi động GV quan sát sửa sai B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” 2. Nhảy cao - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”, nõng cao thành tớch. - Nhảy dõy đơn 30-32p 2p Cả lớp quan sỏt nhận xột. GV nhận xột bổ xung. HS thực hiện đồng loạt. GV quan sát và sửa sai cho Hs. 3/ Chaùy Beàn: Nam Nữ 700m 500m Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn. Chạy theo nhúm sức khỏe. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá giờ học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5p 3p 4l x 8n 2p - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng -Giỏo viờn nhận xột tiết học Rỳt kinh nghiệm BGH kớ duyệt .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Ngày soan: 17/4/2011 Ngày dạy: 8A,B – 19/3/2011 Tuần 33 Tiết: 63 NHẢY CAO – CHẠY BỀN I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Kiểm tra 15 phỳt. Kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” - Chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. 2. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt một số động tác bổ trợ. Thực hiện tốt kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy và tiếp đất. Chạy đủ vũng , đỳng kỹ thuật. 3. Thỏi độ: Cú thỏi độ tự giỏc tớch cực, kiểm tra và tập luyện. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, - Còi, Đồng hồ, cột xà nhảy cao, đệm... III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. -Kiểm tra trang phục,sức khoẻ của học hs 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, Chạy hất gót. 8-10 p 2p 6-8 p 2 vũng 2l x 8N 2l x 8N Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động. CS cho lớp khởi động GV quan sát sửa sai B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao: a. Phổ biến : - Kiểm tra 15p nhảy cao. - Nội dung: Kỹ thuật và thành tớch của kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. b.Thang điểm: - Thực hiện đỳng kỹ thuật và thành tớch đạt: Điểm Nam Nữ 9-10 1,20 m 1,05 m 7-8 1,10 m 1,00 m 5-6 1,00 m 0,95 m 3-4 0,95 m 0,90 m 2. Chạy bền: Nam Nữ 30-32p 20p 10-12p 700m 500m Chia lớp thành hai nhúm nam , nữ. Kiểm tra nam trước nữ sau. Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn Chạy theo nhúm sức khỏe. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đọc điểm + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5p 3p 4l x 8n 2p - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng -Giỏo viờn nhận xột tiết học Rỳt kinh nghiệm .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Ngày soạn: 17/4/2011 Ngày dạy: 8A – 21/4/2011 8B – 23/4/2011 Tiết: 64 nhảy cao – Chạy bền I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt một số động tác bổ trợ. Thực hiện tốt kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy và tiếp đất. Biết tự tập nâng cao sức khoẻ và nâng cao thành tích. Chạy hết số vòng qui định và phối hợp với thở. 3. Thỏi độ: Cú thỏi độ tự giỏc tớch cực tập luyện. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, - Còi, Đồng hồ, cột xà nhảy cao, đệm. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. -Kiểm tra trang phục,sức khoẻ của học hs 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, Chạy hất gót. 8-10 p 2p 6-8 p 2 vũng 2l x 8N 2l x 8N Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động. CS cho lớp khởi động GV quan sát sửa sai B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất. - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” 30-32p 20p HS lần lượt thực hiện. GV quan sát và sửa sai cho Hs. 2. Chaùy Beàn: Nam Nữ 10p 700m 500m Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn Chạy theo nhúm sức khỏe. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5p 3p 4l x 8n 2p - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng -Giỏo viờn nhận xột tiết học Rỳt kinh nghiệm BGH kớ duyệt .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Ngày soạn: 24/4/2011 Ngày dạy: 8A,B – 26/4/2011 Tuần 34 Tiết: 65 nhảy cao – Chạy bền I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: HS thực hiện tương đối tốt một số động tác bổ trợ. Thực hiện tốt kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy và tiếp đất. Biết tự tập nâng cao sức khoẻ và nâng cao thành tích. Chạy hết số vòng qui định và phối hợp với thở. 3. Thỏi độ: Cú thỏi độ tự giỏc tớch cực tập luyện. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, - Còi, Đồng hồ, cột xà nhảy cao, đệm. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. -Kiểm tra trang phục,sức khoẻ của học hs 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, Chạy hất gót. 8-10 p 2p 6-8 p 2 vũng 2l x 8N 2l x 8N Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động. CS cho lớp khởi động GV quan sát sửa sai B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất. - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” 30-32p 20p HS lần lượt thực hiện. GV quan sát và sửa sai cho Hs. 2. Chaùy Beàn: Nam Nữ 10p 700m 500m Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn Chạy theo nhúm sức khỏe. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá 5p 3p 4l x 8n 2p - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng -Giỏo viờn nhận xột tiết học Rỳt kinh nghiệm .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Ngày soạn: 24/4/2011 Ngày dạy: 8A – 28/4/2011 8B – 30/4/2011 Tiết 66: KIỂM TRA NHẢY CAO I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: Kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” 2. Kỹ năng : Thực hiện tất cả cỏc giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu “bước qua”. 3. Thỏi độ: Tớch cực tự giỏc, nghiờm tỳc II. Địa điểm phương tiện: Sõn trường Đệm, xà, cột, thước, sổ điểm. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. -Kiểm tra trang phục,sức khoẻ của học hs 2. Khởi động. - Chạy nhẹ nhàng. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, Chạy hất gót. 8-10 p 2p 6-8 p 2 vũng 2l x 8N 2l x 8N Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động. CS cho lớp khởi động GV quan sát sửa sai B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Phổ biến: Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” 2. Thang điểm: Thực hiện đỳng kỹ thuật và thành tớch đạt : Điểm Nam Nữ 9 - 10 1.20 m 1.10 m 7 – 8 1.10 m 1.00 m 5 – 6 1.00 m 0.90 m 3 - 4 0.90 m 0.80 m 30 – 32 p 2p Kiểm tra nam trước nữ sau. HS lần lượt thực hiện theo thứ tự. C.Phần kết thúc 1.Thả lỏng: - Cho HS rũ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Nhận xột đỏnh giỏ giờ kiểm tra - Đọc điểm 5p 3p 4l x 8n 2p - Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng -Giỏo viờn nhận xột tiết học Rỳt kinh nghiệm BGH kớ duyệt .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................

File đính kèm:

  • docga the duc 8 ki 2.doc