Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 69

Mỡ Đầu Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số.

-KĐ chung:Tayngực,Bụng

,Lườn,Chân,Toàn thân.

-KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng.

2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học.

CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung,

-Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang.

- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp

 +GV

doc57 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 69, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
05/0/08 Bài soạn: Kiểm tra nhảy cao I, Mục tiêu: - Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện thân thể của học sinh. - Rút kinh nghiệm cho năm học sau. - Đề phòng xẩy ra chấn thương. II, Phương pháp giảng dạy: Gọi tên kiểm tra,kiểm tra theo nhóm. III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án, cột, sào nhảy cao, kiểm tra sân bãi hợp vệ sinh Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số. -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng 8p 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD tay không. -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Từ ĐH hàng ngang chuyển thành đội hình vòng tròn cự li rộng. Cơ Bản 1.Hỏi bài củ:(không). 2.Bài mới: a. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nhảy cao kiểu bước qua. bTrò chơi: “Nhảy bước” 3.Củng cố: 32P Cách tính điểm: Mỗi lần kiểm tra 5 em. Điểm 9 -10: Thực hiện đúng kỉ thuật nhảy cao "Kiểu bước qua" và qua xà ở mức xà quy định. Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng giai đoạn chạy đà và trên không qua ở mức xà quy định Điểm 5 - 6: Thực hiện giai đoạn chạy đà và trên không nhảy qua mức xà quy định hoặc nhảy qua được mức xà quy định, nhưng kỉ thuật có nhiều sai sót. Điểm 3 - 4: Kỉ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. - Chuẩn bị: Hs chia làm hai nhóm có số lượng bằng nhau. Hai nhóm oằn tù tì nhóm nào thắng thì được nhảy trước. - Cách chơi: Nhóm trưởng hướng dẫn cách chơi cho các bạn. Hs chú ý nghe gv nhận xét kết quả kiểm tra. Đội hình chơi trò chơi: +NT ******** ******** Nhóm nữ: Mỗi lần kiểm tra 5 em. Đội hình nhảy cao ( Kiểm tra nam, nữ riêng) GV ******* ******* ******* ******* GV nhận xét và đọc điểm +GV * ^ * ***************** ***************** ***************** ***************** Kết thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò: 2P 3P GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức kiểm tra và kết quả kiểm tra. - Đội hình thả lỏng (cữ li rộng) - Đội hình nhận xét, dặn dò +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Tiết67 Ngày soạn 10/05/08 Bài soạn: Ôn tập: Nhảy cao - Tự chọn-Chạy bền. I, Mục tiêu:: - Nắm và thực hiên được một số động tác bổ trợ cho nhảy cao kiểu bước qua,đồng thời ôn kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình.Tổ chức thi đấu.Luyện tập chạy bền. II, Phương pháp giảng dạy: Phân nhóm tập luyện III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án,bóng, xà nhảy cao,kiểm tra sân bãi hợp vệ sinh. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu Nhận lớp: -CBL xếp hàng báo cáo sĩ số -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng. 10P 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung, -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Từ ĐH hàng ngang chuyển sang ĐH vòng tròn ta được ĐH khởi động . Cơ Bản 1.Bài củ: Câu 1:Ngay buổi tập đầu tiên một học sinh nam đã chạy 1000m như vậy nên hay không nên? a.Nên. b.Không nên. 2.Nội dung bài mới: Ôn:Thực hiện 4 giai đoạn kỷ thuật. .Trò chơi phát triển sức mạnh chân: "Lo cò tiếp sức". b.Tự chọn: - Ôn kĩ thuật phát bóng thấp tay chính diện. -Ôn kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. c.Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiên. 3.Củng cố: Em hãy thực hiện kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. 30P 2em 2x8 2x8 3H 5L 5L 1em GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Đáp án: Câu 1: b. GV nhắc lại kĩ thuật,sau đó hướng dẫn cho HS tập luyện. Chuẩn bị:Kẻ vạch XP,cách vạch XP 6-8m cắm cờ nhỏ làm chuẩn.Chia lớp làm 2 đội.Mỗi đội em số 1 cầm 1 quả bóng. Cách chơi:Các em số 1kẹp bóng vào nách,khi có lệnh bật nhảy vòng qua cờ về vạch XP.đưa cho bạn số 2.Lần lượt như vậy cho đến hết.Đội nào xong trước,ít phạm quy thì đội đó thắng cuộc. Lưu ý:Nếu rơi bóng tiếp tục nhặt lên chơi tiếp. GV: Nhắc hs phát bóng phải thẳng tay, Tay tiếp xúc vào phóng phải chính xác,sau đó hướng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Chạy theo vòng số 8.Hít sâu vào bằng mũi,thở ra bằng miệng. GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng Đội hình hỏi bài củ: +GV * ******** ******** ******** ******** ************** ************** GV phân nhóm hs tập luyện. Nhóm nữ: ĐH Trò chơi:(Cả lớp) GV +NT ****** 1 ****** 2 Nhóm nam : @GV * * +NT * * * * * * Đội hình chạy bền chạyxung quanh sân TD Đích XP GV một em thực hiện kỷ thuật. Kết thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò 5P GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức học tập, tập luyện của các em. - Đội hình thả lỏng xuống lớp: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Tiết: 68 Ngày 13/0 5/ 2008 Bài soạn: Kiểm tra học kỳ II(Môn thể thao tự chọn). I, Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy . II, Phương pháp giảng dạy: Gọi tên kiểm tra III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án, kiểm tra sân bãi hợp vệ sinh. Dụng cụ: Bóng,còi. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức Mở Đầu Nhận lớp: -CBL xếp hàng báo cáo sĩ số -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng. 8p 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD phát triển chung, -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta được ĐH khởi động Cơ Bản Nội dung, hình thức kiểm tra: Kiểm tra kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện. Củng cố: 32P 5L - Chấm điểm kỉ thuật và thành tích lần nhảy tốt nhất. - Lưu ý:Đứng sau vạch biên ngang phát bóng. -Cách tính điểm: +Điểm 9 - 10 : Thực hiện đúng kĩ thuật động tác.Phát bóng tốt 4 quả. + Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác tuy nhiên có một vài sai sót nhỏ.Phát bóng tốt 3 quả. + Điểm 5 - 6: Thực hiện được kĩ thuật động tác tuy còn một số sai chưa chuẩn xác.Phát tốt 2 quả. +Điểm 3 - 4: Thực hiện được kĩ thuật động tác nhưng còn sai nhiều,lúng túng.Phát tốt dưới 2 quả. GV nhận xét kết quả kiểm tra và đọc điểm cho từng hs. Mỗi học sinh được phát 5 quả.Mỗi em được kiểm tra 1 lần.Có thể cho kiểm tra lại lần 2 nếu thấy cần thiết. Đội hình kiểm tra Nhóm nữ : * * +NT * * * * * * Sau khi kiểm tra xong nhóm nữ GV đổi nội dung cho 2 nhóm . Nhóm nam: -Ôn kỷ thuật kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện. * * * * * * +NT * * * * * * Đội hình củng cố: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Kết Thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò: 5P GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức kiểm tra, kết quả kiểm tra - Đội hình thả lỏng (cữ li rộng) - Đội hình nhận xét, dặn dò. +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Tiết:69 Ngày soạn 05/0/08 Bài soạn: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT(Môn nhảy cao) I, Mục tiêu: - Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện thân thể của học sinh. - Rút kinh nghiệm cho năm học sau. - Đề phòng xẩy ra chấn thương. II, Phương pháp giảng dạy: Gọi tên kiểm tra,kiểm tra theo nhóm. III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án, cột, sào nhảy cao, kiểm tra sân bãi hợp vệ sinh Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số. -KĐ chung:Tayngực,Bụng ,Lườn,Chân,Toàn thân. -KĐ chuyên môn:Xoay các khớp,ép dây chằng 8p 2x8 -GV nhận lớp phổ biến nội dung bài học. CBL hô cho lớp tập 5 động tác bài TD tay không. -Quay các khớp cổ tay, chân,hông,gối, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. -Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp: +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Từ ĐH hàng ngang chuyển thành đội hình vòng tròn cự li rộng. Cơ Bản 1.Hỏi bài củ:(không). 2.Bài mới: a. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nhảy cao kiểu bước qua. bTrò chơi: “Nhảy bước” 3.Củng cố: 32P Cách tính điểm: Mỗi lần kiểm tra 5 em. Điểm 9 -10: Thực hiện đúng kỉ thuật nhảy cao "Kiểu bước qua" và qua xà ở mức xà quy định. Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng giai đoạn chạy đà và trên không qua ở mức xà quy định Điểm 5 - 6: Thực hiện giai đoạn chạy đà và trên không nhảy qua mức xà quy định hoặc nhảy qua được mức xà quy định, nhưng kỉ thuật có nhiều sai sót. Điểm 3 - 4: Kỉ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. - Chuẩn bị: Hs chia làm hai nhóm có số lượng bằng nhau. Hai nhóm oằn tù tì nhóm nào thắng thì được nhảy trước. - Cách chơi: Nhóm trưởng hướng dẫn cách chơi cho các bạn. Hs chú ý nghe gv nhận xét kết quả kiểm tra. Đội hình chơi trò chơi: +NT ******** ******** Nhóm nữ: Mỗi lần kiểm tra 5 em. Đội hình nhảy cao ( Kiểm tra nam, nữ riêng) GV ******* ******* ******* ******* GV nhận xét và đọc điểm +GV * ^ * ***************** ***************** ***************** ***************** Kết thúc - Hồi tỉnh: - Nhận xét: - Dặn dò: 2P 3P GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng các cơ, các khớp Nhận xét ý thức kiểm tra và kết quả kiểm tra. - Đội hình thả lỏng (cữ li rộng) - Đội hình nhận xét, dặn dò +GV ***************** ***************** ***************** *****************

File đính kèm:

  • docthe ki2.doc