Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 52 - Năm học 2010-2011

A/ MỤC TIÊU

 - Nhảy xa: + Ôn chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy đá lăng phối hợp với đánh tay.

 + Ôn chạy 3- 5 bước đà giậm nhảy thực hiện động tác “bước bộ trên không”

 + Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức

 Yêu cầu làm quen với kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” biết vàthực hiện tương đối đúng 4 giai đoạn kĩ thuật : Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất

 - Môn TTTC: + Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức

 + Ném bóng trúng đích

 + Đi bước thường, đi bước trượt, chạy.

 Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng các kĩ thuật đông tác đã học ở các lớp 6,7. Thực hiện được kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình.

 - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật có thói quen tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

B/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

 -HS dọn vệ sinh sân tập

 -Còì, ván giậm nhảy, bóng chuyền mi ni

C/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

 

doc33 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 52 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Xoay khớp bả vai, ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi, gót chạm mông. II/ Phần cơ bản 1/ Nhảy xa - Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật : Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất 2/ Môn TTTC - Chuyền bóng cao tay - Đệm bóng - Phát bóng thấp tay chính diện . - Phát bóng thấp tay nghiêng mình . - Đấu tập *// Củng cố: - Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa” kiểu ngồi” - Phát bóng thấp tay chính diện . III/ Phần kết thúc 1/ Thả lỏng - HS duỗi các khớp tay, khớp chân, toàn thân và điều hòa. 2/ Nhận xét và điều hòa - GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập thêm ở nhà 6-8’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 11-13’ 11-13’ 2-4’ 5-7’ 4-5’ 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, kiểm tra trang phục, chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số HS cho GV. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH nhận lớp GV cho lớp khởi động theo vòng tròn và chơi trò chơi Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ 5 Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ĐH khởi động - HS luyện tập lần lượt theo hàng dọc, dưới sự chỉ đạo của GV Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5 Õ Õ Õ ĐH luyện tập - HS luyện tập theo hàng ngang. Dưới sự điều khiển của Cán sự Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = = = = = = = = = - Gv chia tổ cho hs đấu tập với nhau - GV gọi 2 - 4 HS lên thực hiện - GV và HS còn lại nhận xét. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ(CS) ĐH thả lỏng Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH kết thúc NGÀY SOẠN :19/2/2012. TUẦN :26 NGÀY DẠY:21/2/2012. TIẾT :50 NHẢY XA – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN A/ MỤC TIÊU - Nhảy xa: + Trò chơi phát triển sức mạnh của chân: “Bật xa tiếp sức” + Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi” Yêu cầu làm quen với kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” biết vàthực hiện tương đối đúng 4 giai đoạn kĩ thuật : Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất - Môn TTTC : + Chuyền bóng cao tay. Đệm bóng. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình , chính diện . + Đấu tập Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng các kĩ thuật đông tác đã học ở các lớp 6,7. Thực hiện được kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật có thói quen tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. B/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - HS dọn vệ sinh sân tập - Còì, ván giậm nhảy , bóng chuyền mi ni C/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I / Phần mở đầu 1/ Ổn định tổ chức - GV và HS làm thủ tục nhận lớp 2/ Khởi động -Xoay khớp côû tay, cổ chân, khớp gối, khớp hông. -Xoay khớp bả vai, ép dọc, ép ngang. -Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi, gót chạm mông. II/ Phần cơ bản 1/ Nhảy xa - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu :”ngồi” 2/ Môn TTTC - Chuyền bóng cao tay. Đệm bóng. - Phát bóng thấp tay nghiêng mình . - Phát bóng thấp tay chính diện. - Đấu tập *// Củng cố: - Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa” kiểu ngồi” - Phát bóng thấp tay nghiêng mình . 3/ Chạy bền - Chạy trên địa hình tự nhiên III/ Phần kết thúc 1/ Thả lỏng - HS duỗi các khớp tay, khớp chân, toàn thân và điều hòa. 2/ Nhận xét và điều hòa - GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập thêm ở nhà 6-8’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 9-10’ 9-10’ 3-4’ 5-6’ 5-7’ 4-5’ 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, kiểm tra trang phục, chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số HS cho GV. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH nhận lớp GV cho lớp khởi động theo vòng tròn và chơi trò chơi Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ 5 Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ĐH khởi động - HS luyện tập lần lượt theo hàng dọc, dưới sự chỉ đạo của GV Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5 Õ Õ Õ ĐH luyện tập - HS luyện tập theo hàng ngang. Dưới sự điều khiển của Cán sự Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = = = = = = = = = Gv chia tổ cho hs đấu tập với nhau - GV gọi 2 - 4 HS lên thực hiện - GV và HS còn lại nhận xét. Giáo viên chia nhóm cho hs chạy theo nhóm cùng sức khoẻ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ(CS) ĐH thả lỏng Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH kết thúc NGÀY SOẠN :26/2/2012. TUẦN :26 NGÀY DẠY:27/2/2012. TIẾT :51 NHẢY XA – THỂ THAO TỰ CHỌN A/ MỤC TIÊU - Nhảy xa : + Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”. Chuẩn bị cho kiểm tra. Yêu cầu làm quen với kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi” biết vàthực hiện tương đối đúng 4 giai đoạn kĩ thuật : Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất - Môn TTTC: + Chuyền bóng cao tay. Đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện , thấp tay nghiêng mình. + Đấu tập B/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - HS dọn vệ sinh sân tập - Còì, ván giậm nhảy, bóng chuyền mi ni C/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I / Phần mở đầu 1/ Ổn định tổ chức 2/ Khởi động - Xoay khớp côû tay, cổ chân, khớp gối, khớp hông. - Xoay khớp bả vai, ép dọc, ép ngang. II/ Phần cơ bản 1/ Nhảy xa - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi” 2/ Môn TTTC - Chuyền bóng cao tay - Đệm bóng - Phát bóng thấp tay chính diện . - Phát bóng thấp tay nghiêng mình . - Đấu tập *// Củng cố: - Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa” kiểu ngồi” - Phát bóng thấp tay chính diện . III/ Phần kết thúc 1/ Thả lỏng - HS duỗi các khớp tay, khớp chân, toàn thân và điều hòa. 2/ Nhận xét và điều hòa - GV nhận xét tiết học và dặn dò HS luyện tập thêm ở nhà 6-8’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 11-13’ 11-13’ 2-4’ 5-7’ 4-5’ 1-2’ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH nhận lớp GV cho lớp khởi động theo vòng tròn và chơi trò chơi Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ 5 Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ĐH khởi động - HS luyện tập lần lượt theo hàng dọc, dưới sự chỉ đạo của GV Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5 Õ Õ Õ ĐH luyện tập - HS luyện tập theo hàng ngang. Dưới sự điều khiển của Cán sự Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - Gv chia tổ cho hs đấu tập với nhau - GV gọi 2 - 4 HS lên thực hiện - GV và HS còn lại nhận xét. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ(CS) ĐH thả lỏng Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH kết thúc NGÀY SOẠN :2623/2012. TUẦN :27 NGÀY DẠY28/2/2012. TIẾT :52 KIỂM TRA NHẢY XA KIỂU “NGỒI” A/ MỤC TIÊU - Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”, nhằm đánh giá kết quả học tập của từng HS, ghi điểm cho HS. Từ đó rút ra những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. B/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN -HS dọn vệ sinh sân tập - Còi, ghế của GV , ván giậm nhảy C/ TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I / Phần mở đầu 1/ Ổn định tổ chức - GV và HS làm thủ tục nhận lớp 2/ Khởi động -Xoay khớp côû tay, cổ chân, khớp gối, khớp hông. -Xoay khớp bả vai, ép dọc, ép ngang. -Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi, gót chạm mông. II/ Phần cơ bản 1/ Ôân tập 2/ Kiểm tra, cho điểm a/ Nội dung: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ ngồi” b/ Cách cho điểm : Kiểm tra theo mức độ kỹ thuật và thành tích của từng HS thực hiện được - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật(cả 4 giai đoạn), thành tích đạt 2,8m (nữ) .3,2m (nam) - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không. Thành tích đạt 2,5m (nữ). 2,9m (nam) - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn trên không, nhưng có sai sót các giai đoạn còn lại . -Điểm 3-4: Kĩ thuật có nhiều sai sót,không đạt thành tích quy định. 3/ Kiểm tra lần 2 Cho những HS chưa đạt kiểm tra lần 2 III/ Phần kết thúc 1/ Thả lỏng -HS duỗi các khớp tay, khớp chân, toàn thân và điều hòa. 2/ Nhận xét và điều hòa -GV nhận xét tiết học và đọc điểm cho từng HS 6-8’ 1-2’ 5-6’ 28-30’ 2-3’ 20-22’ 2-3’ 5-7’ 4-5’ 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, kiểm tra trang phục, chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số HS cho GV. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH nhận lớp GV cho lớp khởi động theo vòng tròn và chơi trò chơi Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ 5 Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ĐH khởi động - Cho HS ôn lại : 1-2 lần trước khi vào kiểm tra - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức tối đa 3 lần. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5 Õ Õ Õ ĐH kiểm tra - Điểm kiểm tra không quá điểm 8 Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = Õ(CS) ĐH thả lỏng Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ = = = = = = = = = 5(GV) ĐH kết thúc

File đính kèm:

  • docgiao an TD8 HKII chuan.doc