Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 và Tiết 24 - Nguyễn Thị Thu Ngân

A Mục tiêu

- HS có một số hiểu biết ban đầu về phát triển sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để học sinh tập luyện phát triển sức nhanh

- Yêu cầu HS nắm được các phương pháp tập luyện để áp dụng vào tự tập hàng ngày

B . Phương tiện

- Lớp học, giáo án

C. Tiến trình

1. Tổ chức : 8A1 8A2

2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới:

 

doc48 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 và Tiết 24 - Nguyễn Thị Thu Ngân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c nhỏ, chạy đá gót chạm mông - chạy đạp sau - Chạy nâng cao đùi * Xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. Chạy về đích và đánh đích 60m 2. ĐHĐN * Ôn và nâng cao một số kỹ năng - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số. đi ều đổi chân khi sai nhịp. 3. Chạy bền - Chạy trên địa hình tự nhiên (sân trường) * Củng cố -Đội hình đội ngũ, một số động tác bổ trợ - Chạy bền III. Phần kết thúc * Thả lỏng : Rũ tay chân hít thở sâu - Nhận xét giờ học * HDVN : Ôn luyện - Bài thể dục, ĐHĐN 5’ 35’ 5’ Nhận lớp GV phổ biến ND giờ học Cho HS khởi động HS thực hiện yêu cầu của GV GV nhận xét đánh gía GV tổ chức cho HS chơi vui vẻ Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ GV quan sát nhận xét Cho 3 HS thực hiện/lượt GV cho HS ôn lại 3 lượt, chú trọng đến động tác GV sửa sai cho HS Gọi từng nhóm lên thực hiện GV cho Nhóm nam chạy trước 5 vòng sân Nữ chạy 3 vòng sân GV yêu cầu HS chạy xong đi bộ không dừng lại đột ngột Cho HS thực hiện các động tác bổ trợ ĐHĐN Cho HS thả lỏng nhận xét giờ Lớp trưởng báo cáo sĩ số HS nghe HS thực hiện khởi động HS thực hiện kiểm tra HS chơi dưới sự chỉ đạo của gv đội thua phải lò cò 20m HS ôn lại HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS ôn theo nhóm HS sửa động tác HS quan sát GV sửa sai HS chạy theo nhóm HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS thực hiện Ngày.. tháng năm 2008 Tổ trưởng duyệt Nguyễn Thị Thu Ngân Soạn 1/11/2008 Giảng.............. Tiết 21 : chạy ngắn- đội hình đội ngũ A. Mục tiêu - Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật phát triển sức nhanh .Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn - Ôn đội hình 0-3-6-9, chạy đều, đứng lại.cách điều khiển . Một số kỹ năng còn yếu như đội hình dóng hàng, dồn hàng B. Địa điểm – Phương tiện - Sân thể dục, - còi cờ, đường chạy, - đồng hồ C. Tiến trình Nội dung ĐL HĐ của Thầy HĐ của Trò I. Phần mở đầu -1. Tổ chức: 8A1 8A2 - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ 2. Khởi động: Xoay các khớp cổ chân, tay,gối hông ,bả vai, cúi sâu ép sâu Cho HS chạy nhẹ một vòng sân 3. Kiểm tra: Đội hình đội ngũ, chạy đều đứng lại, đội hình 0-3-6-9 II. Phần cơ bản 1- Chạy ngắn a. Trò chơi Chạy tiếp sức b. Động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. - Chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông - chạy đạp sau - Chạy nâng cao đùi * Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn * Xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. 2. ĐHĐN * Ôn đội hình 0-3-6-9, cách điều khiển * Đi đều, chạy đều- đứng lại * Ôn một số kỹ năng còn yếu như dồn hàng, dóng hàng * Củng cố -Đội hình đội ngũ, một số động tác bổ trợ - Trò chơi “ Mèo đuổi chuột” III. Phần kết thúc * Thả lỏng : Rũ tay chân hít thở sâu - Nhận xét giờ học * HDVN : Ôn luyện - Bài thể dục, ĐHĐN 5’ 35’ 5’ Nhận lớp GV phổ biến ND giờ học Cho HS khởi động HS thực hiện yêu cầu của GV GV nhận xét đánh gía GV tổ chức cho HS chơi vui vẻ Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ GV quan sát nhận xét Cho 3 HS thực hiện/lượt Nhắc lại cách biến đổi đội hình 0-3-6-9 ? - Cho HS ôn lại 3lượt GV quan sát sửa sai -GV thị phạm sau đó phân tích kỹ thuật cho HS - Cho HS thực hiện GV quan sát sửa sai - Cho cả lớp thực hiện GV quan sát em nào còn yếu cho thực hiện lại - Thị phạm cho HS Gọi một nhóm HS lên thực hiện Cho HS thả lỏng Nhận xét Lớp trưởng báo cáo sĩ số HS nghe HS thực hiện khởi động HS thực hiện kiểm tra HS chơi dưới sự giám sát của GV HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS thực hiện theo nhóm Lớp trưởng chỉ huy HS quan sát và nghe kỹ thuật HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS quan sát HS thực hiện yêu cầu của GV Soạn 1/11/2008 Giảng.............. Tiết 22 : chạy ngắn- đội hình đội ngũ - chạy bền A. Mục tiêu - Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật phát triển sức nhanh .Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn - Ôn tập nâng cao kỹ năng hợp hàng ngang hàng dọc hàng ngang, dóng hàng, chạy đều, đứng lại, một số kỹ năng còn yếu, kiểm tra thử - Chạy bền trên sân trường B. Địa điểm – Phương tiện - Sân thể dục, -Còi cờ, đường chạy, -Đồng hồ C. Tiến trình Nội dung ĐL HĐ của Thầy HĐ của Trò I. Phần mở đầu -1. Tổ chức: 8A1 8A2 - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ 2. Khởi động: Xoay các khớp cổ chân, tay,gối hông ,bả vai, cúi sâu ép sâu Cho HS chạy nhẹ một vòng sân 3. Kiểm tra: Đội hình đội ngũ, chạy đều đứng lại II. Phần cơ bản 1- Chạy ngắn a. Trò chơi lò cò tiếp sức b. Động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. - Chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông - chạy đạp sau - Chạy nâng cao đùi * Xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. Chạy về đích và đánh đích 60m 2. ĐHĐN * Ôn đội hình 0-3-6-9, cách điều khiển * Đi đều, chạy đều- đứng lại * Ôn một số kỹ năng còn yếu như dồn hàng, dóng hàng * Kiểm tra thử đi đều đứng lại 3. Chạy bền - Chạy trên địa hình tự nhiên (sân trường) * Củng cố -Đội hình đội ngũ, một số động tác bổ trợ - Chạy bền III. Phần kết thúc * Thả lỏng : Rũ tay chân hít thở sâu - Nhận xét giờ học * HDVN : Ôn luyện - Bài thể dục, ĐHĐN 5’ 35’ 5’ Nhận lớp GV phổ biến ND giờ học Cho HS khởi động HS thực hiện yêu cầu của GV GV nhận xét đánh gía GV tổ chức cho HS chơi vui vẻ Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ GV quan sát nhận xét Cho 3 HS thực hiện/lượt GV cho HS ôn lại 3 lượt, chú trọng đến động tác GV sửa sai cho HS Gọi từng nhóm lên thực hiện GV gọi một nhóm HS lên kiểm tra thử GV quan cho Điểm đánh gía GV cho Nhóm nam chạy trước 5 vòng sân Nữ chạy 3 vòng sân GV yêu cầu HS chạy xong đi bộ không dừng lại đột ngột Cho HS thực hiện các động tác bổ trợ ĐHĐN Cho HS thả lỏng nhận xét giờ Lớp trưởng báo cáo sĩ số HS nghe HS thực hiện khởi động HS thực hiện kiểm tra HS chơi dưới sự chỉ đạo của gv đội thua phải lò cò 20m HS ôn lại HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS ôn theo nhóm HS sửa động tác HS quan sát GV sửa sai HS thực hiện HS chạy theo nhóm HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS thực hiện Ngày.. tháng năm 2008 Tổ trưởng duyệt Nguyễn Thị Thu Ngân Soạn 8/11/2008 Giảng.............. Tiết 23 : đội hình đội ngũ ( Kiểm tra ) A. Mục tiêu - Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua bài kiểm tra đội hình, đội ngũ. - Kiểm tra nội dung. Điểm số, dóng hàng, dồn hàng, quay phải, quay trái, đằng sau quay. đi đều đứng lại. - Rèn ý thức của người đội viên B. Địa điểm – Phương tiện - Sân thể dục, C. Tiến trình Nội dung ĐL HĐ của Thầy HĐ của Trò I. Phần mở đầu -1. Tổ chức: 8A1 8A2 - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra 2. Khởi động: Xoay các khớp cổ chân, tay,gối hông ,bả vai, cúi sâu ép sâu Cho HS chạy nhẹ một vòng sân 3. Kiểm tra: Đội hình đội ngũ, chạy đều đứng lại II. Phần cơ bản 1. Ôn lại ĐHĐN ĐHĐN. * Dồn hàng, dóng hàng, điểm số. Quay phải, quay trái, đằng sau. Đi đều, đứng lại 2. Kiểm tra * Dồn hàng, dóng hàng, điểm số. Quay phải, quay trái, đằng sau. Đi đều, đứng lại * Thang điểm: -9-10 : Thực hiện đúng, đều, đẹp kỹ thuật tốt - 7-8 : Thực hiện còn sai xót 1-2 lỗi các động tác còn lại đúng đều - 5-6: Thực hiện sai 3-4 động tác các động tác còn lại đúng * Dưới 5 điểm chưa thực hiện được các yêu cầu nêu trên * Chú ý những trường hợp thực hiện lại không được điểm tối đa * Củng cố -Đội hình đội ngũ, III. Phần kết thúc * Thả lỏng : Rũ tay chân hít thở sâu - Nhận xét giờ kiểm tra - đọc điểm * HDVN : Ôn luyện - Bài thể dục, ĐHĐN 5’ 35’ 5’ ’ Nhận lớp GV phổ biến ND giờ học Cho HS khởi động HS thực hiện yêu cầu của GV GV nhận xét đánh gía GV cho HS ôn lại 2 lượt trước khi tiến hành kiểm tra GV nhắc nhở HS một số lỗi thường mắc Gọi theo nhóm 4 HS/lượt GV quan sát đánh giá Cho HS thực hiện các động tác ĐHĐN Cho HS thả lỏng nhận xét giờ Đọc điểm Lớp trưởng báo cáo sĩ số HS nghe HS thực hiện khởi động HS thực hiện kiểm tra HS thực hiện ôn theo sự hướng dẫn của GV HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS thực hiện theo yêu cầu của GV HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Soạn 8/11/2008 Giảng.............. Tiết 24 : chạy ngắn A. Mục tiêu - Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật phát triển sức nhanh .Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn - Kiểm tra thử nội dung xuất phát thấp B. Địa điểm – Phương tiện - Sân thể dục, -Còi cờ, đường chạy, -Đồng hồ C. Tiến trình Nội dung ĐL HĐ của Thầy HĐ của Trò I. Phần mở đầu -1. Tổ chức: 8A1 8A2 - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ 2. Khởi động: Xoay các khớp cổ chân, tay,gối hông ,bả vai, cúi sâu ép sâu Cho HS chạy nhẹ một vòng sân 3. Kiểm tra: Đội hình đội ngũ, chạy đều đứng lại II. Phần cơ bản 1- Chạy ngắn a. Trò chơi lò cò tiếp sức Chạy đuổi *Động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. - Chạy bước nhỏ, chạy đá gót chạm mông - chạy đạp sau - Chạy nâng cao đùi * Xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. Chạy về đích và đánh đích 60m 2. Kiểm tra thử * Nội Dung chạy xuất phát thấp cự ly 60m - Thực hiện kỹ thuật chạy lao, đánh đích * Củng cố - Chạy ngắn - Kỹ thuật xuất phát thấp III. Phần kết thúc * Thả lỏng : Rũ tay chân hít thở sâu - Nhận xét giờ * HDVN : Ôn luyện chạy ngắn giờ sau kiểm tra 5’ 35’ 5’ Nhận lớp GV phổ biến ND giờ học Cho HS khởi động HS thực hiện yêu cầu của GV GV nhận xét đánh gía GV tổ chức cho HS chơi vui vẻ GV làm trọng tài tổ chức cho HS chơi Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ GV quan sát nhận xét Cho 3 HS thực hiện/lượt Gọi HS lên thực hiện Cứ 2 em/lượt GV quan sát đánh giá GV có thể tính thời gian Nhắc HS về đích đúng kỹ thuật Gọi HS nêu kỹ thuật chạy xuất phát thấp Cho HS thả lỏng Nhận xet buổi học đọc điểm Lớp trưởng báo cáo sĩ số HS nghe HS thực hiện khởi động HS thực hiện kiểm tra HS chơi đội nào thua lò cò 20m HS thực hiện @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS chạy theo lần lượt @ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HS nghe HS trả lời Ngày.. tháng năm 2008 Tổ trưởng duyệt Nguyễn Thị Thu Ngân

File đính kèm:

  • docThe duc 8 moi nhat.doc