Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 8 - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU.

- Thể dục: Ôn từ nhịp 1-35. Yêu cầu HS nhớ và thực hiện cơ bản đúng động tác.

- Chạy ngắn: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “chạy đuổi”; Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật, chơi trò chơi tích cực.

- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: SVĐ trường THCS Vạn Linh

- Phương tiện: Tranh TD; kẻ sân chơi trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

doc18 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 8 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. * Chơi trò chơi “chạy đuổi” : Cách chơi, luật chơi (xem SGV TD8 tr29). 28-30phút 14-15 phút 2-3 lần 14’-15’ 8’-9’ 8’-10’ - HS đồng loạt ôn lại từ nhịp 1-8 theo đội hình 3 hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV GV quan sát sửa cho HS - HS xem tranh, tập theo hướng dẫn của giáo viên. - Chia lớp theo 3 tổ tự tập luyện từ nhịp 1-25. - Tập hợp lớp gọi từng nhóm lên tập sau đó nhận xét và sửa cho HS. - GV hướng dẫn HS ôn theo từng hàng ngang di chuyển khoảng 8m – 10m. - GV phổ biến cách chơi và luât chơi. - Tổ chức cho HS chơi. - Hướng dẫn cho HS thực hiện. 3. phần kết thúc. * Thả lỏng: Thả lỏng cơ cẳng chân, bắp đùi. Nhún nhảy thả lỏng. Cúi người thả lỏng. - GVnhận xét ,đánh giá - Giao bài về nhà. 4-5 phút €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Học sinh trật tự, chú ý lắng nghe kết thúc giờ học      @&? œ œ œ œ œ œ Ngày soạn: 27/08/09 Ngày dạy: 30/08/09 tiết 5 thể dục - Chạy ngắn - chạy bền I. Mục tiêu. - Thể dục: Ôn từ nhịp 1-25. Học từ nhịp 25-30. Yêu cầu HS nhớ và thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy ngắn: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “chạy đuổi”; Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật, chơi trò chơi tích cực. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: SVĐ trường THCS Vạn Linh - Phương tiện: Tranh TD từ nhịp 25-30; kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. phần mở đầu: GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học + khởi động -chạy nhẹ nhàng một vòng sân vận động -tậi chỗ xuay các khớp,ép dây chằng 8-10phút 2x8 nhịp Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV -Học sinh chạy vòng quanh SVĐ 2: phần cơ bản. a/ Bài Thể dục: * Ôn từ nhịp 1-25. * Học từ nhịp 18-25: - GV cho HS xem tranh, giới thiệu, làm mẫu và phân tích động tác. b/ chạy ngắn. * Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. * Chơi trò chơi “chạy đuổi” : Cách chơi, luật chơi (xem SGV TD8 tr29). 28-30phút 14-15 phút 2-3 lần 9’-10’ 8’-9’ 8’-10’ - HS đồng loạt ôn lại từ nhịp 1-8 theo đội hình 3 hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV GV quan sát sửa cho HS - HS xem tranh, tập theo hướng dẫn của giáo viên. - Chia lớp theo 3 tổ tự tập luyện từ nhịp 1-25. - Tập hợp lớp gọi từng nhóm lên tập sau đó nhận xét và sửa cho HS. - GV hướng dẫn HS ôn theo từng hàng ngang di chuyển khoảng 8m – 10m. - GV phổ biến cách chơi và luât chơi. - Tổ chức cho HS chơi. - Hướng dẫn cho HS thực hiện. *Chạy bền: -CHạy bền trên địa hình tự nhiên cự ly 500m -GV củng cố toàn bộ nội dung tiết học những điều cần khắc phục 4-5 phút -Lần lượt các tổ chạy vòng quanh sân vận động. -Kừt thúc đường chạy bằng thả lỏng hồi tỉnh 3. phần kết thúc. * Thả lỏng: Thả lỏng cơ cẳng chân, bắp đùi. Nhún nhảy thả lỏng. Cúi người thả lỏng. - GVnhận xét ,đánh giá - Giao bài về nhà. 4-5 phút €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Học sinh trật tự, chú ý lắng nghe kết thúc giờ học Ngày soạn: 14/09/09 Ngày dạy: 16/09/09 tiết 6 Thể dục - Chạy ngắn – chạy bền I. Mục tiêu. - Thể dục: Ôn từ nhịp 1-30. Học từ nhịp 30-35. Yêu cầu HS nhớ và thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy ngắn: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “chạy đuổi”; Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật, chơi trò chơi tích cực. - Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: SVĐ trường THCS Vạn Linh - Phương tiện: Tranh TD từ nhịp 30-35; kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. phần mở đầu: GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học + khởi động -chạy nhẹ nhàng một vòng sân vận động -tậi chỗ xuay các khớp,ép dây chằng 8-10phút 2x8 nhịp Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV -Học sinh chạy vòng quanh SVĐ 2: phần cơ bản. a/ Bài Thể dục: * Ôn từ nhịp 1-8. * Học từ nhịp 30-35: - GV cho HS xem tranh, giới thiệu, làm mẫu và phân tích động tác. b/ chạy ngắn. * Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. * Chơi trò chơi “chạy đuổi” : Cách chơi, luật chơi (xem SGV TD8 tr29). c. Chạy bền: * Chạy dích dắc tiếp sức Cách chơi: (xem SGV TD8 tr37) * Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. - Vừa đi vừa hít thở sâu kết hợp với động tác tay dang ngang hoặc đưa lên cao: hít vào, buông tay xuống: thở ra. - Thả lỏng cơ cẳng chân, bắp đùi. - Nhún nhảy thả lỏng. - Cúi người thả lỏng. 28-30phút 8-10 phút 2-3 lần 8-10 phút 1-2 lần 8’-10’ - HS đồng loạt ôn lại từ nhịp 1-8 theo đội hình 3 hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV GV quan sát sửa cho HS - HS xem tranh, tập theo hướng dẫn của giáo viên. - Chia lớp theo 3 tổ tự tập luyện từ nhịp 1-17. - Tập hợp lớp gọi từng nhóm lên tập sau đó nhận xét và sửa cho HS. - GV hướng dẫn HS ôn theo từng hàng ngang di chuyển khoảng 8m – 10m. - GV phổ biến cách chơi và luât chơi. - Tổ chức cho HS chơi. - Hướng dẫn cho HS thực hiện. - HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. 3. phần kết thúc. - GVnhận xét ,đánh giá - Giao bài về nhà. 4-5 phút €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Học sinh trật tự, chú ý lắng nghe kết thúc giờ học ************************* Ngày soạn: 15/9/2009 Ngày giảng: 18/9/2009 tiết 7 Thể dục - Chạy ngắn - hạy bền I. Mục tiêu. - Thể dục: Ôn từ nhịp 1-35. Yêu cầu HS nhớ và thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy ngắn: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “chạy đuổi”; Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật, chơi trò chơi tích cực. - Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: SVĐ trường THCS Vạn Linh - Phương tiện: Tranh TD; kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. phần mở đầu: GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học + khởi động -chạy nhẹ nhàng một vòng sân vận động -tậi chỗ xuay các khớp,ép dây chằng -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy nâng gót chạm mông 8-10phút 2x8 nhịp Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV -Học sinh chạy vòng quanh SVĐ 2: phần cơ bản. a/ Bài Thể dục: * Ôn từ nhịp 1-35. -Sau khi ôn chung cả lớp, giáo viên chia lớp thành 4 tổ luyện tập tạp tổ dưới sự điều hành của tổ trưởng -Gv kiểm tra và sửa các động tác sai cho HS b/ chạy ngắn. * Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. * Chơi trò chơi “chạy đuổi” : Cách chơi, luật chơi (xem SGV TD8 tr29). c. Chạy bền: * Chạy dích dắc tiếp sức Cách chơi: (xem SGV TD8 tr37) * Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. - Vừa đi vừa hít thở sâu kết hợp với động tác tay dang ngang hoặc đưa lên cao: hít vào, buông tay xuống: thở ra. - Thả lỏng cơ cẳng chân, bắp đùi. - Nhún nhảy thả lỏng. - Cúi người thả lỏng. 28-30phút 8-10 phút 2-3 lần 8-10 phút 1-2 lần 8’-10’ - HS đồng loạt ôn lại từ nhịp 1-35heo đội hình 3 hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV . -Các tổ về khu vực riêng luyện tập - GV hướng dẫn HS ôn theo từng hàng ngang di chuyển khoảng 8m – 10m. - GV phổ biến cách chơi và luât chơi. - Tổ chức cho HS chơi. - Hướng dẫn cho HS thực hiện. - HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. 3. phần kết thúc. - GVnhận xét ,đánh giá - Giao bài về nhà. 4-5 phút €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Học sinh trật tự, chú ý lắng nghe kết thúc giờ học Ngày soạn: 17 /9/2009 Ngày giảng: 25 /9/2009 tiết 8 Thể dục - Chạy ngắn - chạy bền I. Mục tiêu. - Thể dục: Ôn từ nhịp 1-35. Yêu cầu HS nhớ và thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy ngắn: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “chạy đuổi”; Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật, chơi trò chơi tích cực. - Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: SVĐ trường THCS Vạn Linh - Phương tiện: Tranh TD; kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp tổ chức: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1. phần mở đầu: GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học + khởi động -chạy nhẹ nhàng một vòng sân vận động -tậi chỗ xuay các khớp,ép dây chằng -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy nâng gót chạm mông 8-10phút 2x8 nhịp Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV -Học sinh chạy vòng quanh SVĐ 2: phần cơ bản. a/ Bài Thể dục: * Ôn từ nhịp 1-35. -Sau khi ôn chung cả lớp, giáo viên chia lớp thành 4 tổ luyện tập tạp tổ dưới sự điều hành của tổ trưởng -Gv kiểm tra và sửa các động tác sai cho HS b/ chạy ngắn. * Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, đánh tay tại chỗ, xuất phát chạy nhanh. * Chơi trò chơi “chạy đuổi” : Cách chơi, luật chơi (xem SGV TD8 tr29). c. Chạy bền: * Chạy dích dắc tiếp sức Cách chơi: (xem SGV TD8 tr37) *Chạy trên dịa hình tự nhiên: -HS chạy một vòng quanh sân vận động. *Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. - Vừa đi vừa hít thở sâu kết hợp với động tác tay dang ngang hoặc đưa lên cao: hít vào, buông tay xuống: thở ra. - Thả lỏng cơ cẳng chân, bắp đùi. - Nhún nhảy thả lỏng. - Cúi người thả lỏng. 28-30phút 8-10 phút 2-3 lần 8-10 phút 1-2 lần 10’-12’ - HS đồng loạt ôn lại từ nhịp 1-35heo đội hình 3 hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV . -Các tổ về khu vực riêng luyện tập - GV hướng dẫn HS ôn theo từng hàng ngang di chuyển khoảng 8m – 10m. - GV phổ biến cách chơi và luât chơi. - Tổ chức cho HS chơi. - Hướng dẫn cho HS thực hiện. - HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. 3. phần kết thúc. - GVnhận xét ,đánh giá - Giao bài về nhà. 4-5 phút €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Học sinh trật tự, chú ý lắng nghe kết thúc giờ học

File đính kèm:

  • docGiao An TD 8 1-10.doc