Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 43+44 - Năm học 2009-2010

I/ MỤC TIÊU:

 -Bật nhảy: Ôn: Đá lăng trước; đá lăng trước - sau; đá lăng sang ngang; Bài tập phát triển chân: Bật cóc; Học: Chạy đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Chạy đà tự do nhảy xa. Yêu cầu: Thực hiện đúng động tác bổ trợ, nắm được kĩ thuật chạy đà giậm nhảy và chạy đà nhảy xa.

- Đá bóng: Ôn tập nội dung tiết 42. Yêu cầu HS tích cực thực hiện đúng các kĩ thuật động tác này

 - Chạy bền: Luyện tập . Yêu cầu: Thực hiện đúng nội dung và yêu kĩ thuật GV đề ra; biết phân phối sức trong quá trình chạy.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sân trường – bóng đá – Hố nhảy - Còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 43+44 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/01/2010 Ngày dạy: 25/01/2010 Tiết: 43+44 GIÁO ÁN SỐ: 21 BÀI: BẬT NHẢY - ĐÁ BĨNG – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: -Bật nhảy: Ơn: Đá lăng trước; đá lăng trước - sau; đá lăng sang ngang; Bài tập phát triển chân: Bật cĩc; Học: Chạy đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Chạy đà tự do nhảy xa. Yêu cầu: Thực hiện đúng động tác bổ trợ, nắm được kĩ thuật chạy đà giậm nhảy và chạy đà nhảy xa. - Đá bĩng: Ơn tập nội dung tiết 42. Yêu cầu HS tích cực thực hiện đúng các kĩ thuật động tác này - Chạy bền: Luyện tập . Yêu cầu: Thực hiện đúng nội dung và yêu kĩ thuật GV đề ra; biết phân phối sức trong quá trình chạy. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sân trường – bĩng đá – Hố nhảy - Cịi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yêu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hơng - Xoay gối - Xoay cổ tay cổ chân - Khởi động chuyên mơn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đá gĩt chạm mơng + Ép dọc - Ép ngang PHẦN CƠ BẢN 1/ Bật nhảy: - Đá lăng trước. - Đá lăng trước – sau. - Đá lăng sang ngang. - Bật cĩc. - Học : Chạy đà 1- 3 bước – giậm nhảy. Chạy đà tự do nhảy xa 2/Đá bĩng: * Ơn tập: + Tâng bĩng bằng mu bàn chân ,bằng đùi + Đá bĩng bàn lịng bàn chân. + Dẫn bĩng tiếp sức + Đá bĩng trúng đích + Đi, chạy chậm đá bĩng bằng lịng bàn chân. 3/ Chạy bền: Luyện tập. Nam 3 vịng sân; Nữ 2 vịng sân. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xét buổi tập - Bài tập về nhà : Ơn lại các nội dung đã học trên lớp. 10 phút Mỗi động tác 2l*8n Mỗi động tác 2l*10m 70 phút Mỗi chân (2 lần *8nhịp)3 Mỗi chân (2 lần *8nhịp)3 3 lần 3 lần 3 lần 10 Phút - Đội hình 4 hàmg ngang - Cán sự điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲GV nhận lớp - Đội hình khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV * Phân nhĩm tập luyện nam đá cầu nữ bật nhảy sau đĩ chuyển nội dung cho nhau - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện. - Cán sự vừa tập vừa phát lệnh cho học sinh tập theo. - GV quan sát giúp đỡ, sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV + Như trên. + Như trên. - GV làm mẫu + giải thích nội dung KTĐT. - Học sinh tập ở đội hình sau lần lượt từng hàng theo lệnh của GV: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV - GV quan sát giúp đỡ. - GV làm mẫu + giải thích động tác kĩ thuật. - HS thực hiện ở đội hình sau : * * * * * * * * * * * ▲ * * * * * * * * * * - GV quan sát giúp đỡ sửa sai. - Như trên. - GV nêu nội dung, yêu cầu tập luyện. - Tổ chức tập đồng loạt , GV quan sát giúp đỡ. Tổ chức cho các em tự tập, GV quan sát giúp đỡ. Tập ở đội hình như sau: Nhặt bĩng + Tổ chức cho học sinh tiến hành tập ở đội hình sau, GV quan sát sửa sai: + Tổ chức học sinh tập theo nhĩm 5 em- GV quan sát giúp đỡ. + Tổ chức cho các em tập theo đội hình sau: Tổ chức cho các em tự tập, GV quan sát giúp đỡ. Tập ở đội hình như sau: Nhặt bĩng - GV nêu nội dung – yêu cầu tập luyện. - Tổ chức cho học sinh tập theo một hàng dọc nam trước nữ sau theo lệnh của GV. ▲ - GV quan sát sửa sai. XP - Đội hình thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲

File đính kèm:

  • doctiết 43+44.doc