Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Đức Nam

I. MỤC TIÊU:

- Lý thuyết:

 + Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh (phần 1).

- Yêu cầu:

 + Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

 + Biết vận dụng tự tập hàng ngày, rèn luyện sức khoẻ.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Trong lớp học.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS:

A. PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Nhận lớp, nắm sĩ số:

2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Nội dung: Một số hiểu biết cần thiết về phát triển sức nhanh.

- Yêu cầu:

 + Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luỵên đơn giản.

 + Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

3. Kiểm tra bài cũ:

 - Em hãy cho một ví dụ về phản ứng nhanh?

 - GV gọi một vài em trả lời.

 - GV nhận xét cho điểm.

B. PHẦN CƠ BẢN:

1. Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhạnh

Một số hiểu biết cần thiết.

- Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

GV cần xây dựng cho các HS một số khái niệm về sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, mềm dẻo và sự cần thiết của các tố chất đó trong đời sống thông qua các ví dụ cụ thể:

 + Sức nhanh: Khi đi đôi chân ta phải đi với tốc độ nhanh cho kịp giờ.

 + Sức mạnh: Trong mỗi bước đi đều phải dùng sức đạp chân sau xuống đất thì người mới di chuyển được về trước.

 + Sức bền: Muốn đi nhanh được lâu trên một quãng đường dài thì cần có sức bền.

 + Sự khéo léo, linh hoạt, mềm dẻo:

 

doc150 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Đức Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iểm tra nhảy cao kiểu "Bước qua". Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật và thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm, thước dây, bàn ghế GV, xà và cột xà. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Nắm sĩ số: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2. Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........ 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1. Ôn tập: - Thực hiện kĩ thuật nhẩy cao kiểu “ Bước qua”? 2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi". Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật (cả bốn giai đoạn), thành tích đạt 1,20m (nữ), 1,30m (nam) trở lên. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không, giai đoạn tiếp đất có sai sót, thành tích đạt 1,10m (nữ), 1,20m (nam) trở lên. - Điểm 5 - 6: Kĩ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Các giai đoạn còn lại có sai sót. Thành tích đạt 1,00m (nữ), 1,10m (nam) trở lên. - Điểm 3 - 4: Không hình thành được kĩ thuật trên không. Thành tích dưới 85cm(nữ), 1,00m (nam). 3. Củng cố: Kỹ thuật trên không. 30 - 32' 5' 2 lần 25' 3 lần 2' - Tập đồng loạt theo đội hình nước chảy. - GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra. - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm. Nếu ngay lần nhảy đầu tiên hoặc thứ hai đã đạt điểm tối đa, thì không cần nhảy nữa. - Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính. - Trường hợp đặc biệt GV, có thể cho kiểm tra lần 2. - GV đánh dấu mốc thành tích. - Lớp chú ý giữ trật tự. - GV nhận xét lai kĩ thuật. - GV đọc điểm cho HS. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn với cầu. Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ban giám hiệu Ngày soạn: 3 - 5 - 2008 Ngày dạy: Tuần: 34 Tiết: 67 ôn tập nhảy cao I/ Mục tiêu: - Nhảy xa: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua", chuẩn bị kiểm tra học kì. Yêu cầu: HS thực hiện được các động tác kĩ thuật. Nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Nắm sĩ số: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2. Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang............ 3. Kiểm tra bài cũ: ? Kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua". 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o - GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. B/ Phần cơ bản: 1. Nhảy xa: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu "ngồi". 2. Củng cố: Kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua". 30 - 32 26' 15 lần 3' - GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác. - GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - HS nam, nữ tập nhảy cao. - HS thực hiện theo kiểu nước chảy. - HS tự quan sát sửa cho bạn. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2. Nhận xét: 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn 4 bước cuối. Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hướng dẫn về nhà. Ban giám hiệu Ngày soạn: 15 - 3 - 2008 Ngày dạy: Tuần: 34 Tiết: 68 kiểm tra học kì II: nhảy cao I/ Mục tiêu: Kiểm tra nhảy cao kiểu "Bước qua". Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật và thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm, thước dây, bàn ghế GV, xà và cột xà. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Nắm sĩ số: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2. Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........ 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1. Ôn tập: - Thực hiện kĩ thuật nhẩy cao kiểu “ Bước qua”? 2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi". Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật (cả bốn giai đoạn), thành tích đạt 1,25m (nữ), 1,35m (nam) trở lên. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không, giai đoạn tiếp đất có sai sót, thành tích đạt 1,15m (nữ), 1,25m (nam) trở lên. - Điểm 5 - 6: Kĩ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Các giai đoạn còn lại có sai sót. Thành tích đạt 1,05m (nữ), 1,15m (nam) trở lên. - Điểm 3 - 4: Không hình thành được kĩ thuật trên không. Thành tích dưới 95cm(nữ), 1,05m (nam). 3. Củng cố: Kỹ thuật trên không. 30 - 32' 5' 2 lần 25' 3 lần 2' - Tập đồng loạt theo đội hình nước chảy. - GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra. - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm. Nếu ngay lần nhảy đầu tiên hoặc thứ hai đã đạt điểm tối đa, thì không cần nhảy nữa. - Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính. - Trường hợp đặc biệt GV, có thể cho kiểm tra lần 2. - GV đánh dấu mốc thành tích. - Lớp chú ý giữ trật tự. - GV nhận xét lai kĩ thuật. - GV đọc điểm cho HS. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: 3. Hướng dẫn về nhà: Ôn với cầu. Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ban giám hiệu Ngày soạn: 10 - 5 - 2008 Ngày dạy: Tuần: 35 Tiết: 69 kiểm tra tiêu chuẩn rltt I/ Mục tiêu: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT môn ném bóng trúng đích. Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn đã học và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 5 quả bóng, thước dây. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Nắm sĩ số: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2. Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........ 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1. Ôn tập: - Thực hiện kĩ thật ném bóng. 2. Nội dung kiểm tra TCRLTL: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT môn ném bóng trúng đích. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật: Thành tích trúng đích 4 quả. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật: Thành tích trúng đích 3 quả. - Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kĩ thuật: Thành tích trúng đích 2 quả. 3. Củng cố: Kĩ thuật ném bóng trúng đích. 30 - 32' 5' 25 5 lần 2' - Tập đồng loạt từng em một thực hiện. - GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra. - Mỗi em thực hiện 5 quả. - Kiểm tra làm nhiều đợt. - Trường hợp đặc biệt GV, có thể cho kiểm tra lần 2. - Lớp chú ý giữ trật tự. - GV nhận xét lai kĩ thuật. - GV đọc điểm cho HS. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: 3. Hướng dẫn về nhà: Nhảy lò cò 20 - 30m. Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ban giám hiệu Ngày soạn: 10 - 5 - 2008 Ngày dạy: Tuần: 35 Tiết: 70 kiểm tra chạy bền I/ Mục tiêu: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT môn chạy bền 1000m cả nam và nữ. Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn, phối hợp nhịp nhàng với thở và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ, đường chạy. - Còi, đồng hồ bấm giây. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Nắm sĩ số: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2. Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........ 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1. Ôn tập: - Thực hiện kĩ các động tác bổ trợ. 2. Nội dung: Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT môn chạy bền 1000m. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng đủ cự ly: Thành tích nam 250s, nữ 300s. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng đủ cự ly: Thành tích nam 260s, nữ 310s. - Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng đủ cự ly: Thành tích nam 270s, nữ 320s. 3. Củng cố: Kĩ thuật về đích. 30 - 32' 5' 25' 1 lần 2' - Tập đồng loạt theo đội hình khởi động. - GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra. - Kiểm tra làm nhiều đợt. - Mỗi đợt kiểm tra 5 em. - Mỗi HS chỉ được tham gia kiểm tra 1 lần. - Trường hợp đặc biệt GV, có thể cho kiểm tra lần 2. - Lớp chú ý giữ trật tự. - GV nhận xét lai kĩ thuật. - GV đọc điểm cho HS. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: 3. Hướng dẫn về nhà: Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ban giám hiệu

File đính kèm:

  • docGiao an TD8(6).doc