Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 3: ĐHĐN - Chạy ngắn - Chạy bền

I/MỤC TIÊU:

1.ĐHĐN: Ôn tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số; đứng nghiêm, nghỉ,quay phải, trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9.

-Kiến thức: Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số; đứng nghiêm, nghỉ,quay phải, trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9.

-Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số; đứng nghiêm, nghỉ,quay phải, trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9.

2.Chạy ngắn: Trò chơi “chạy tiếp sức con thôi”, ngồi xuất phát; đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát

-Kiến thức: biết tên và cách thực hiện Trò chơi.

-Kĩ năng: thực hiện cơ bản đúng trò chơi.

3.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên,(vòng sân trường), giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.

-Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên; mốt số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.

-Kĩ năng: thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên; thực hiện cơ bản đúng một số động tác hồi tỉnh.

II/ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN:

1.Địa Điểm:sân trường

2.Phương tiện:giáo án, còi, gỗ phát lệnh, tranh ảnh kĩ thuật chạy ngắn .Học Sinh:trang phục,vệ sinh sân tập.

III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/03/2021 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 3: ĐHĐN - Chạy ngắn - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2 GIÁO ÁN :03 PPCTT tiết 3 Tên Bài: ĐHĐN - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/MỤC TIÊU: 1.ĐHĐN: Ôn tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số; đứng nghiêm, nghỉ,quay phải, trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9. -Kiến thức: Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số; đứng nghiêm, nghỉ,quay phải, trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9. -Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số; đứng nghiêm, nghỉ,quay phải, trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9. 2.Chạy ngắn: Trò chơi “chạy tiếp sức con thôi”, ngồi xuất phát; đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát -Kiến thức: biết tên và cách thực hiện Trò chơi. -Kĩ năng: thực hiện cơ bản đúng trò chơi. 3.Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên,(vòng sân trường), giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục. -Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên; mốt số động tác hồi tỉnh sau khi chạy. -Kĩ năng: thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên; thực hiện cơ bản đúng một số động tác hồi tỉnh. II/ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa Điểm:sân trường 2.Phương tiện:giáo án, còi, gỗ phát lệnh, tranh ảnh kĩ thuật chạy ngắn.Học Sinh:trang phục,vệ sinh sân tập. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BÀI DẠY LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỶ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/Mở Đầu: -GV nhận lớp: -Phổ biến nội dung bài học, kiểm tra sức khoẻ HS : -Khởi động chung: Bài tập phát triển chung,xoay các khớp, gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang. -Khởi động chuyên môn: “chạy bước nhỏ - chạy nâng cao đùi – chạy gót chạm mông”(tại chổ). -Kiểm tra bài cũ: “-GV mời 6-8 HS thực hiện lại “Tập hàng ngang,dóng hàng, điểm số,.đội hình 0-2-4” II/Cơ Bản: 1/ĐHĐN - Chạy ngắn: -Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện : -Nhóm 1: Ôn tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số từ 1-hết, và điểm số 1-2, 1-2, đứng nghiêm,nghỉ,quay phải,trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9 -Nhóm 2 : tư thế sẵn sàng xuất phát.một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát) - Đổi nhóm luyện tập: -Nhóm 1: tập luyện nội dung nhóm 2. -Nhóm 2: tập luyện nội dung nhóm 1. Trò chơi : ‘chạy tiếp sức con thoi” -Củng cố: “đội hình 0-2-4, đội hình 0-3-6-9” 2.Chạy bền: -Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục. -Chạy trên địa hình tự nhiên(vòng sân trường) III/Kết thúc: 1.hồi tỉnh: 2.Nhận xét,đánh giá,phổ biến giáo án sau, cho bài tập về nhà: 3.Xuống lớp 7-10’ 2Lx8n 2Lx30” 6-8HS 25-30’ 24-26’ 10-12’ 10-12’ 1-2L 4-6HS Nam 5v Nữ 3v 4-6’ -Lớp trưởng tập hợp lớp điểm số, báo cáo sỉ số. GV nhận lớp. -GV phổ biến nội dung tiết học “ĐHĐN: Ôn tập hàng dọc,dóng hang, Điểm số từ 1-hết, và điểm số 1-2, 1-2, đứng nghiêm,nghỉ,quay phải,trái, quay đằng sau., tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số,dàn hàng , dồn hàng .Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4.đi đều, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đi đều đứng lại. đội hình 0-3-6-9.Chạy Ngắn: Trò chơi “chạy tiếp sức con thôi”, tư thế sẵn sang xuất phát.một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát).Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên,(vòng sân trường), giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.” -Gv cử cán sự điều khiển HS khởi động “chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn chuyển sang đi thường thực hiện đánh tay cao thấp, tay ngực,vặn mình, gập thân.đứng lại quay mặt vào trong thực hiện xoay cổ tay cổ chân, xoay khuỷu tay, xoay cánh tay,xoay khớp hông, hai chân rộng bằng vai xoay khớp gối từ ngoài vào trong,hai chân chụm xoay khớp gối từ trái sang phải,gập duỗi,xoạc dọc, xoạc ngang.”Gv quan sát sửa sai cho HS. -Gv hướng dẫn HS khởi động “ thực hiện tại chổ chạy bước nhỏ - chạy nâng cao đùi – chạy gót chạm mông”GV quan sát sửa sai cho HS.Yêu cầu học sinh khởi động kỹ tránh chấn thương và đảm bảo an toàn trong tập luyện. -GV mời 6-8 HS thực hiện lại “Tập hàng ngang,dóng hàng, điểm số,đội hình 0-2-4”Gv củng cố kiến thức cho HS. -GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện ,phổ biến nội dung tập luyện cho nhón, cử cán sự điều khiển nhóm.Gv quan sát sửa sai cho HS.Yêu cầu Hs thực hiện tốt, đúng kĩ thuật, đúng theo sự hướng dẫn và qui định của GV. -GV nêu nhữg điểm mà HSthực hiện sai và đưa ra biện pháp đễ khắc phục. -Gv hướng dẫn HS tập luyện , Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh(đứng mặt, vai, lưng hướng chạy – xuất phát). đồng thời quan sát sửa sai cho HS. -GV hướng dẫn HS đổi nhóm và chuyển nội dung tập luyện,yêu cầu HS tập luyện tích cực. - GV chia lớp thành 2 đội đều nhau về số lượng, phổ biến nội dung trò chơi,cử cán sự làm trọng tài,.hướng dẫn cách chơi và thực hiện mẫu.yêu cầu HS chơi trò chơi trung thực tích cực,phát huy tính đoàn kết trong tập thể. -Gv mời 4-6 HS thực hiện “đội hình 0-2-4, đội hình 0-3-6-9” cả lớp nhận xét,Gv củng cố kiến thức cho HS. -Hiện tượng cực điểm và cách khắc phục “khi chạy bền đến một mức độ nhất định có thể thấy tức ngực, khó thở,thở nhanh và nông,vận động cảm thấy khó khăn,muốn bỏ cuộcđó là hiện tượng cực điểm, để khắc phục hiện tượng trên cấn có quyết tâm không bỏ cuộc và thực hiện một số động tác như:chạy chậm lại,hít thở sâu khoảng 8-10 lần,có thể chạy chậm vừa chạy vừa dang tay thả lỏng”Gv hướng dẫn cự li chạy, yêu cầu HS chạy theo hàng, đúng cự li. -GV hướng dẫn HS thả lỏng,Tại chổ hít thở nhẹ nhàng kết hợp thả lỏng tay,chân. -Gv nhận xét tiết học,nhắc nhở HS đi học đầy đủ,tiết sau học “ĐHĐN – CHẠY NGẮN” -Gv hô “Giải tán” HS đồng reo “khỏe” ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ N1 N2 ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ 20m ‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚ 15m ‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚ ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Nhận xét:

File đính kèm:

  • docgiao an 3.doc