Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2012-2013

I . Phần mở đầu:

a, Nhận lớp:

- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra.

b, Khởi động:

* Khởi động chung.

+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.

- Tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân

+Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.

-ép dây chằng ngang-dọc, gập sâu

B.Phần cơ bản:

Gv cho các em tự ôn nội dung kiểm tra 3p

 Kiểm tra:

Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của HS.

- Điểm Đ: Thực hịên tốt kĩ thuật hoặc có một vài sai sót nhỏ.

- Điểm CĐ: Thực hiện có nhiều sai sót.

 

 

 

 

doc56 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao kỹ thuật. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền Nam 800m Nữ 600m 3. Củng cố. Thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 32(P) (20p) (8p) 4p GV quan sát tổ chức giúp đỡ cho HS thực hiện *Nâng xà từ 0,7m (nữ) 0,9m(nam) cứ 5cm một lần nâng. Giáo viênchia theo nhóm ức khỏe để các em thực hiện, chú ý tích cực thả lỏng sau khi chạy hết cự li quy định. - Gv gọi 2 hs lên thực hiện, gv gọi hs nhận xét, gv nhận xét, củng cố bài C. Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. Giải tán - Khoẻ 5(P) - Lớp tập trung thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv xuống lớp Ngày soạn: 03/12/12 Tiết31: Nhảy cao Chạy bền I. Mục tiêu: - Nhảy cao: Như nội dung tiết 30 và chuẩn bị kiểm tra. Yêu cầu thực hiện tốt kĩ thuật, thành tích tăng. - Chạy bền: - Luyện tập chạy bền Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: Sân TD trường, Còi. Hố cát, bộ cọc xà nhảy cao. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Bài thể dục cơ bản 5 động tác. - Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng. +Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. -ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8(P) 3lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động GV quan sát sửa sai kỹ thuật. B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao kỹ thuật. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền Nam 800m Nữ 600m 3. Củng cố. Thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 32(P) (20p) (8p) 4p GV quan sát tổ chức giúp đỡ cho HS thực hiện *Nâng xà từ 0,7m (nữ) 0,9m(nam) cứ 5cm một lần nâng. Giáo viênchia theo nhóm ức khỏe để các em thực hiện, chú ý tích cực thả lỏng sau khi chạy hết cự li quy định. - Gv gọi 2 hs lên thực hiện, gv gọi hs nhận xét, gv nhận xét, củng cố bài C. Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. Giải tán - Khoẻ 5(P) - Lớp tập trung thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv xuống lớp Ngày soạn 03/12/12 Tiết32: Kiểm tra nhảy cao kiểu bước qua I. Mục tiêu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung nhảy cao kiểu bước qua. Yêu cầu thực hiện tốt kĩ thuật, thành tích cao. - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi. Hố cát, bộ cọc xà nhảy cao. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Bài thể dục cơ bản 5 động tác. - Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng. +Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. -ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10 (P) 3 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động GV quan sát sửa sai kỹ thuật. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua - Điểm Đ: Thực hiện đỳng kt chạy đà và trờn khụng trở lờn, thành tớch đạt 1m05 dành cho nam và 1m00 dành cho nữ trở lờn. - Điểm CĐ: Những trường hợp cũn lại. 30 (P) 2 Lần Kiểm tra mỗi lần 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ. GV hô cho HS nhảy C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 5p 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Ngày soạn: 11/12/11 Tiết 33: ôn tập học kỳ I ( Bài TDPTC ) I/ Mục tiêu: - Ôn bài TDPTC 35 nhịp. Trò chơi: “Chim sổ lồng”. Yêu cầu: - Thuộc bài, thực hiện đúng thứ tự , biên độ động tác chính xác. - Biết vận dụng bài học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Bài thể dục cơ bản 5 động tác. - Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng. +Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. -ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động - GV quan sát sửa sai kỹ thuật. II- phần cơ bản: 1. Bài TDPTC 2. Trò chơi: “Chim sổ lồng” 3. Củng cố: Bài TDPTC 29- 31 ph 17p 10p 4p - GV thực hiện lại toàn bài 2 lần, hô các em thực hiện lại 3 lần - Chia thành 4 nhóm ôn lại bài TDPTC - GV Quan sát, chỉ dẫn giúp đỡ. - GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thưởng phạt hợp lý. - Gv gọi 2 HS lên thực hiện. - HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. * Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. * Nhảy dây cá nhân, tập thể. 4 phút - Lớp tập trung thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv xuống lớp Ngày soạn: 11/12/11 Tiết 34: ôn tập học kỳ I ( Bài TDPTC ) I/ Mục tiêu: - Ôn bài TDPTC 35 nhịp. Trò chơi: “Người thừa thứ ba”. Yêu cầu: - Thuộc bài, thực hiện đúng thứ tự , biên độ động tác chính xác. - Biết vận dụng bài học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - GV chuẩn bị một còi. Bộ dụng cụ nhảy cao, xẻng sới cát. III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Bài thể dục cơ bản 5 động tác. - Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng. +Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. -ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động GV quan sát sửa sai kỹ thuật.. II- phần cơ bản: 1. Bài TDPTC 2. Trò chơi: “Người thừa thứ ba”. 3. Củng cố: Bài TDPTC 29- 31 ph 17p 10p 4p - GV thực hiện lại toàn bài 2 lần, hô các em thực hiện lại 3 lần - Chia thành 4 nhóm ôn lại bài TDPTC - GV Quan sát, chỉ dẫn giúp đỡ. - GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thưởng phạt hợp lý. - Gv gọi 2 HS lên thực hiện. - HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. * Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. * Nhảy dây cá nhân, tập thể. 4 phút - Lớp tập trung thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv xuống lớp Ngày soạn: 17/12/11 Tiết 35: ôn tập học kỳ I ( Bài TDPTC ) I/ Mục tiêu: - Ôn bài TDPTC 35 nhịp. Trò chơi: “Chim bay, heo bay”. Yêu cầu: - Thuộc bài, thực hiện đúng thứ tự , biên độ động tác chính xác. - Biết vận dụng bài học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - GV chuẩn bị một còi. Bộ dụng cụ nhảy cao, xẻng sới cát. III/ Tiến trình dạy - học: nội dung ĐL phương pháp - tổ chức I . Phần mở đầu: a, Nhận lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học b, Khởi động: * Khởi động chung. + Bài thể dục cơ bản 5 động tác. - Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng. +Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. -ép dọc, ép ngang. * Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 - 10 phút 2X8 nhịp Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gv nhận lớp o o o o o o o o o o o o o o Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động GV quan sát sửa sai kỹ thuật. II- phần cơ bản: 1. – Bài TDPTC 2. Trò chơi: “Chim bay, heo bay”. 3. Củng cố: Bài TDPTC 29- 31 ph 17p 10p 4p - GV thực hiện lại toàn bài 2 lần, hô các em thực hiện lại 3 lần - Chia thành 4 nhóm ôn lại bài TDPTC - GV Quan sát, chỉ dẫn giúp đỡ. - GV phổ biến luật chơi, cách chơi, thưởng phạt hợp lý. - Gv gọi 2 HS lên thực hiện. - HS nhận xét sau đó GV nhận xét chung. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau. * Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. * Nhảy dây cá nhân, tập thể. 4 phút - Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV xuống lụựp

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 ki I Nam hoc 1314.doc