Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 25 (Chuẩn kiến thức)

I. Mục tiêu:

*Nhiệm vụ:

+ Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 8 (tóm tắt)

+ Một số hướng dẫn luyện tập phát triển sức nhanh (phần 1)

* Yêu cầu: + Biết và nắm được nội dung bài học.

+ Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác.

II. Địa điểm phương tiện:

- Địa điểm: + Học ở trên lớp.

- Phương tiện: + Giáo viên soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp.

 + Học sinh chuẩn bị sách vở để ghi bài.

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc54 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 25 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
năng hs thực hiện còn yếu Yêu cầu: + HS thực hiện tốt các kỹ năng ôn tập. + Nắm và bước đầu thực hiện được chạy đều, đứng lại. - Chạy cự ly ngắn: + Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh , tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật ,trò chơi Yêu cầu: HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ. II. Địa điểm phương tiện : - Sân tập thể dục trường . - HS dọn vệ sinh sân tập. Kẻ vạch giới hạn. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. - Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. B. Phần cơ bản 1. ĐHĐN - Ôn: + Tập hơp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. + Đội hình 0-3-6-9 + Cách điều khiển + Chạy đều, đứng lại. - Hệ thống bài phần ĐHĐN. 2. Chạy cự ly ngắn - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy tăng tốc. - Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật a/Ôn trò chơi “Chạy đuổi” Khi đến lượt, từng đợt 2 nhóm tiến từ vạch chuẩn bị vào vạch XP 1 và 2. Khi có lệnh “sẵn sàng” và “chạy”, 2 nhóm cùng XP thấp và chạy nhanh người sau đuổi theo người trước, dùng tay đánh nhẹ vào người bạn, người chạy trước như vậy là thua. Nếu người chạy trước chạy qua đích mà người chạy sau chưa đuổi kịp thì người chạy sau thua. - Hệ thống bài phần chạy cự ly ngắn. C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Tại chỗ hít thở sâu - Thả lỏng 2. GV nhận xét giờ học. - Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ. - Kết thúc giờ học 8-10phút 1-2 phút 6-8 phút 2 phút 4x8 nhịp 28-30phút 3l 3l 3l 3l 3l 4-5p * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở Chia tổ tập luyện quay vòng - GV nhắc nhở yếu lĩnh kĩ thuật rồi cho HS tập. - Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. Trong quá trình HS tập GV quan sát uốn nắn sai lầm cho HS. - HS nhận xét ưu, khuyết điểm của bạn. - Chạy tại chỗ sau đó chuyển sang di chuyển lần lượt từng hàng ngang Cán sự hô cho từng hàng thực hiện gv quan sat và sửa sai cho học sinh - GV phổ biến trò chơi, cho HS chơi thử 1 lần, sau đó cho HS chơi chính thức. Xen kẽ giữa các lần chơi GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy.ở những lần chơi sau GV đổi vị trí số 1-2. * * * * * * * * * * * * * * * * - HS thực hiện, HS khác nhận xét ưu khuyết điểm, GV nhận xét chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Cán sự hoặc GV điều khiểnthả lỏng. - GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. - GV cùng HS kết thúc giờ học Ký, duyệt ngày//... Ngày soạn:..// Ngày dạy:..//. Tiết 23: Chạy ngắn - Đội hình đội ngũ I. Mục tiêu : -ĐHĐN: +Ôn và nâng cao một số kỹ năng ĐHĐN chạy đều, đứng lại.đổi chân khi đi đều sai nhịp Yêu cầu: + HS thực hiện tốt các kỹ năng ôn tập. + Nắm và bước đầu thực hiện được chạy đều, đứng lại. - Chạy cự ly ngắn: + Một số trò chơi + Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh , tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật Yêu cầu: HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ. II. Địa điểm phương tiện : - Sân tập thể dục trường . - HS dọn vệ sinh sân tập. Kẻ vạch giới hạn. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. - Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. B. Phần cơ bản 1. ĐHĐN - Ôn: + Tập hơp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. + Đứng nghiêm nghỉ,quay phải, trái, đằng sau quay + Đội hình 0 – 3 - 6 -9. + Chạy đều, đứng lại. - Hệ thống bài phần ĐHĐN. 2 .Chạy cự ly ngắn - Lưng hướng chạy _xuất phát - Vai hướng chạy -xuất phát - Xuất phát thấp-chạy lao - Chạy tăng tốc. - Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật Trò chơi :Hoàng anh,Hoàng yến - Hệ thống bài phần chạy cự ly ngắn. C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Tại chỗ hít thở sâu - Thả lỏng 2. GV nhận xét giờ học. - Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ. - Kết thúc giờ học 8-10phút 1-2 phút 6-8 phút 2 phút 4x8 nhịp 28-30phút 3l 3l 3l 3l 3l 3hiệp 4-5p * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở Chia tổ tập luyện quay vòng - GV nhắc nhở yếu lĩnh kĩ thuật rồi cho HS tập. - Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. Trong quá trình HS tập GV quan sát uốn nắn sai lầm cho HS. - HS nhận xét ưu, khuyết điểm của bạn. Luyện tập theo đội hình nước chảy theo nhóm 4hs cán sự hô cho các nhóm thực hiện ,gv quan sát sửa sai cho hs * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV phổ biến trò chơi, cho HS chơi thử 1 lần sau đó cho HS chơi chính thức- HS thực hiện, HS khác nhận xét ưu khuyết điểm, GV nhận xét chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. - GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. - GV cùng HS kết thúc giờ học Ngày soạn:..// Ngày dạy:..//. Tiết 24: ôn tập: chạy ngắn I. Mục tiêu : - Chạy cự ly ngắn: + Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn. (Chuẩn bị kiểm tra) Yêu cầu: + HS thực hiện tốt 3 giai đoạn xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng. Thực hiện được kĩ thuật về đích. + Nâng cao thành tích. II. Địa điểm phương tiện : - Sân tập thể dục trường . - HS dọn vệ sinh sân tập. Kẻ vạch giới hạn. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. - Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau KTBC: HS thực hiện một số nhịp bài TDLH. Kiểm tra tình hình sức khoẻ của HS. B. Phần cơ bản 1. Chạy cự ly ngắn a/Ôn -Ngồi xổm xuất phát - XP thấp – chạy lao. - XP thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. - Hoàn thiện kĩ thuật. - Nâng cao thành tích - Hệ thống bài phần chạy nhanh 2. Trò chơi “Chạy đuổi” Khi đến lượt, từng đợt 2 nhóm tiến từ vạch chuẩn bị vào vạch XP 1 và 2. Khi có lệnh “sẵn sàng” và “chạy”, 2 nhóm cùng XP thấp và chạy nhanh người sau đuổi theo người trước, dùng tay đánh nhẹ vào người bạn, người chạy trước như vậy là thua. Nếu người chạy trước chạy qua đích mà người chạy sau chưa đuổi kịp thì người chạy sau thua. C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh - Tại chỗ hít thở sâu - Thả lỏng 2. GV nhận xét giờ học. - Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà : Ôn bài thể dục liên hoàn; Ôn chạy cự ly ngắn để tiết sau kiểm tra (Xuất phát – Chạy lao- Chạy giữa quãng) - Kết thúc giờ học. 8– 10 phút 1-2 phút 6-8 phút 2 phút 4x8 nhịp 2HS 28-30 phút 2x15m 2x20m 2x40m 2-3lx40m 1x60m 2HS 3 Hiệp 4 phút 2-3 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở * GV nhận xét cho điểm. Chia tổ tập luyện quay vòng - Tập theo ĐH nước chảy do cán sự lớp chỉ đạo, GV theo dõi sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * Lớp tập hợp về 4 hàng ngang - HS theo dõi nhận xét bạn tập, GV nhận xét chung. - GV phổ biến trò chơi, cho HS chơi thử 1 lần, sau đó cho HS chơi chính thức. Xen kẽ giữa các lần chơi GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trường hợp phạm quy.ở những lần chơi sau GV đổi vị trí số 1-2. * * * * * * * * * * * * * * * * - 4 hàng ngang. - Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. - GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. - GV cùng HS kết thúc giờ học Ký, duyệt ngày//... Ngày soạn:..// Ngày dạy:..//. Tiết 25: Kiểm tra : chạy ngắn I. Mục tiêu : - Chạy nhanh: Kiểm tra kĩ thuật chạy cự ly ngắn (60m). Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. Yêu cầu: + Thực hiện tốt 3 giai đoạn kĩ thuật: Xuất phát – Chạy lao – Chạy giữa quãng. + Đạt thành tích tốt nhất. II. Địa điểm phương tiện : - Sân tập thể dục . - HS dọn vệ sinh sân tập, kẻ đường chạy, vạch giới hạn, bàn đạp, dây đích, đồng hồ bấm giây. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu và phương pháp kiểm tra. 2.Khởi động -HS tự khởi động. Kiểm tra tình hình sức khoẻ của HS. B.phần cơ bản 1Nội dung: -Chạy cự li ngắn 60m. 2.Cách cho điểm: -Điểm 9 - 10: +Thực hiện đúng 3 giai đoạn kĩ thuật. +TT: Nam 9’’8; Nữ 11’’. -Điểm 7- 8 +Có vài sai sót nhỏ về kĩ thuật. +TT: Nam 9’’9- 10’’5; Nữ 11’’1 – 11’’6. -Điểm 5 -6: +Thực hiện sai 1 trong 3 giai đoạn kĩ thuật. +TT: Nam > 10’’5 Nữ > 11’’6 -Điểm dưới 5: +Thực hiện sai 2 trong 3 giai đoạn kĩ thuật. Thành tích không tính. *GV lưu ý những HS có dị tật ảnh hưởng đến chạy và những HS có thể chất kém. C.Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh -Tại chỗ hít thở sâu -Thả lỏng 2.GV nhận xét giờ kiểm tra. -Ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra. Tuyên dương những em đạt điểm giỏi, nhắc nhở những em không đạt cần cố gắng. GV hướng dẫn ôn tập ngoài giờ. -Kết thúc giờ học. 8- 10 phút 1-2 phút 6-8 phút 26-28 phút 8-10 phút 4 phút 4- 6 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 HS. -Mỗi HS kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt mới kiểm tra lần 2, những em kiểm tra lần 2 điểm không quá loại khá. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng. -GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ kiểm tra. -GV cùng HS kết thúc giờ học.

File đính kèm:

  • docTD 8 chi viec in.doc