Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 36 - Năm học 2009-2010

I. Mục tiêu:

1/ Kiến thức.

- Học sinh biết được mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục thể lớp 8.

- Biên chế tổ luyện tập, biết và thực hiện theo qui định khi luyện tập.

2/ Kĩ năng.

 Nắm được một số kiến thức kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của mình về TDTT

3/ Thái độ.

- Nâng cao ý thức tự giác, tổ chức kỷ luật, vượt khó, an toàn trong luyện tập.

- HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

1 /Chuẩn bị của GV.

- Giáo án, còi, SGK TD8.

2/ Chuẩn bị của HS.

- Trang phục gọn gàng, sách bút ghi chép.

III. Tiến trình dạy học:

 

 

doc63 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 36 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n tập ở nhà vào thời gian phù hợp. £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ngày soạn: 16/11/2009 Ngày giảng: 8A : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8B : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8C: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8D: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 Tiết 31 TIẾP TỤC HOÀN THIỆN KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA VÀ NẤNG CAO THÀNH TÍCH. I. Mục tiêu. 1/ Kiến thức. - Học sinh hoàn thiện kỹ thuật động tác nhảy cao và nâng cao thành tích qua mỗi lần nhảy. - Nâng cao thể lực sức dẻo giai 2/Kỹ năng. - HS nắm được kĩ năng động tác, thực hiện chính xác 3/ Thái độ. - Nâng cao ý thức tự giác tích cực, tinh thần vượt khó, kỷ luật. II. Chuẩn bị của GV và HS 1/Chuẩn bị của GV - Giáo án, cột xà đệm.còi.kẻ sân. 2/Chuẩn bị của HS - Trang phục đầy đủ gọn gàng, vệ sinh sân bãi. III.Tiến trình bài dạy Nội dung Đ.L Phương pháp - Tổ chức *Ổn định tổ chức: - KTSS : 8A: 8B: 8C: 8D: - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học * Khởi động: - Dàn hàng - Chạy bước nhỏ, cao đùi tại chỗ - Xoay các khớp, ép dây chằng - Bật cao liên tục tại chỗ A. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp lấy điểm trong luyện tập B. Bài mới: Nhảy cao Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, và nâng cao thành tích. * Thả lỏng: Rũ vai lắc chân C.Củng cố, luyện tâp. - GV nhắc lại nội dung bài học D.Hướng dẫn HS luyện tập ở nhà - Nhận xét - Ôn các động tác nâng cao sức mạnh chân, chạy 1000m - Xuống lớp 2-3’ 5- 6’ 19-20’ 2x15m 2x20m 7-8’ 2’ 3 – 4’ Lớp trưởng báo cáo sĩ số ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Tập 4-5 em lần lượt ¡ ¡ ¡ ¡ 10m GV hướng dẫn qua sát sửa sai . Chia lớp thành 4 hàng dọc Bật cóc tiếp sức thi với nhau GV bao quát tổ chức cho lớp chơi. GV bao quát chung Tự thả lỏng sau chơi Tập ở nhà vào thời gian phù hợp £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ngày soạn: 6/11/2009 Ngày giảng: 8A : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8B : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8C: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8D: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 Tiết 31 KIỂM TRA NHẢY CAO . I. Mục tiêu. 1/ Kiến thức - Kiểm tra nhảy cao bước qua 2/Kĩ năng - Đánh giá kết quả thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của HS 2/ Tư tưởng: - Tăng cường ý thức tự giác, tinh thần bình tĩnh, phát huy tốt khả năng cá nhân trong kiểm tra. II. Chuẩn bị - Thầy: Giáo án, thước - Trò: Trang phục gọn gàng, cột xà đệm. B/ Phần thể hiện khi lên lớp Nội dung Đ.L Phương pháp - Tổ chức * Ổn định tổ chức: - KTSS : 8C: 8D: - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học * Khởi động - Chạy tại chỗ - Tập bài TD - Xoay các khớp I. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra II. Bài mới: Kiểm tra : Nhảy cao bước qua Cách cho điểm: Điểm cho theo mức độ kỹ thật và thành tích đạt được của học sinh 9- 10. Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy cao bước qua (cả 4 giai đoạn ) qua xà ở mức quy định. 7- 8. Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn chạy đà và trên không qua xà ở mức quy định. 5- 6. Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn chạy đà và trên không nhưng không qua xà ở mức quy định hoặc nhảy qua mức xà quy định nhưng kĩ thuật còn nhiều sai sót 3- 4. Kỹ thuật còn nhiều sai sót thành tích không đạt. 1 - 2. Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích Ghi chú: Một số tình huống khác GV tự quyết định ( lưu ý những HS có thể chất kém nhưng cố gắng luyện tập). * Thả lỏng: Rũ vai, lắc chân III. Hướng dẫn HS luyện tập ở nhà - Nhận xét giờ học. - Công bố điểm - Bài tập ở nhà: Ôn bài TD, chạy 500 m - 700 m,... - Xuống lớp 2-3’ 6-7’ 30’ 4-5’ Lớp trưởng báo cáo sĩ số £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - Cán sự điều khiển £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ GV phổ biến nội dung, phương pháp kiểm tra Kiểm tra lần lượt theo nhóm nam, nữ Gọi tên mới được nhảy Mức xà tối thiểu nam: 95cm nữ: 80 cm Mỗi em nhảy thử 1 lần và chính thức thức 2 lần Nếu ngay lần nhảy đầu đã đạt điểm tối đa thì không cần nhảy các lần tiếp theo Chú ý bảo hiểm đảm bảo an toàn cho HS ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Tự luyện tập ở nhà vào thời gian phù hợp. £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ngày soạn: 6/12/2009 Ngày giảng: 8A : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8B : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8C: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8D: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 Tiết 32 ÔN TẬP HỌC KỲ I: TIẾP TỤC HOÀN THIỆN KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “ BƯỚC QUA” VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH I. Mục tiêu. 1/ Kiến thức - Củng cố và nâng cao thành tích qua mỗi lần thực hiện 2/Kĩ năng - - Hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích 3/ Thái độ - Nâng cao ý thức tự giác, an toàn trong luyện tập. II. Chuẩn bị cảu Gv và HS 1/Chuẩn bị của GV - Giáo án, vạch xuất phát, đích 2/chuẩn bị của HS - Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân bãi III.Tiến trình bài dạy Nội dung Đ.L Phương pháp ă Tổ chức * Ổn định tổ chức: - KTSS : 8A: 8B: 8C: 8D: - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học * Khởi động - Chạy tại chỗ - Tập các động tác bài TD - Xoay các khớp - Ép dây chằng ngang dọc A. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp lấy điểm trong luyện tập B. Bài mới: Nhảy cao : tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích * Thả lỏng: Rũ vai, lắc chân C.Củng cố luyện tập - Gọi 4 HS lên thực hiện kĩ thuật nhảy D. Hướng dẫn học sinh luyện tập ở nhà - Nhận xét giờ học. - Ôn bài thể dục. - Giờ sau kiểm tra học kì: Bài thể dục - Kiểm tra TCRLTT chạy 60m và 500m - Xuống lớp 2-3’ 6-7’ 18-19’ 11-12’ 2x15m 2x15m 1 lần 50lần 2’ 2-3’ Lớp trưởng báo cáo sĩ số £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Cán sự điều khiển £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Chia tổ cho HS luyện tập Các tổ trưởng điều khiển GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ HS nhận xét - GV củng cố Tập theo tổ HS tự luyện tập ở nhà phù hợp với điều kiện gia đình £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ngày soạn: 6/12/2009 Ngày giảng: 8A : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8B : Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8C: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 8D: Thứ..... ngày..... tháng....năm 2009 Tiết 33 KIỂM TRA HỌC KÌ ( kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua) (Kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành) I. Mục tiêu. 1/ Kiến thức - Kiểm tra đánh giá kết quả học kì I, kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 2/Kĩ năng - Đánh giá khả năng thực hiện động tác và kết quả rèn luyện của học sinh. 3/ Thái độ - Tăng cường ý thức tự giác, tinh thần bình tĩnh, tự tin, nỗ lực của cá nhân trong kiểm tra. II. Chuẩn bị của GV và HS 1/Chuẩn bị của GV - Giáo án. 2/Chuẩn bị của HS - Trang phục gọn gàng. III.Tiến trình bài dạy Nội dung Đ.L Phương pháp - Tổ chức * Ổn định tổ chức: - KTSS : 8A: 8B: 8C 8D: - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học * Khởi động HS tự ôn kỹ thuật nhảy cao 1.Mục tiêu bài kiểm tra: * Kiểm tra học kỳ I 2.Nội dung kiểm tra: Kiểm tra học ki I: (kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua) 3.Đáp án: 9- 10. Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy cao bước qua (cả 4 giai đoạn ) qua xà ở mức quy định. 7- 8. Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn chạy đà và trên không qua xà ở mức quy định. 5- 6. Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn chạy đà và trên không nhưng không qua xà ở mức quy định hoặc nhảy qua mức xà quy định nhưng kĩ thuật còn nhiều sai sót 3- 4. Kỹ thuật còn nhiều sai sót thành tích không đạt. 1 - 2. Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích Ghi chú: Một số tình huống khác GV tự quyết định ( lưu ý những HS có thể chất kém nhưng cố gắng luyện tập). 4.Đánh giá nhận xét sau khi kiểm tra: - Nhận xét sự chuẩn bị và kết quả kiểm tra. Công bố điểm - Bài tập ở nhà: chạy 800 - 1000m. - Giờ sau kiểm tra TC RLTT - Xuống lớp 2-3’ 6-7’ 30’ 4-5’ Lớp trưởng báo cáo sĩ số £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - Cán sự điều khiển ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ GV phổ biến nội dung, phương pháp kiểm tra - Cho điểm từng em Mỗi em thực hiện 1 lần Những em đã kiểm tra hoặc chưa đến lượt có thể tự ôn ở ngoài nhưng không làm ảnh hưởng đến các bạn Tự luyện tập ở nhà vào thời gian phù hợp. £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Tiết: 35+36 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT TIẾT 35: CHẠY 60 M – TIẾT 36 : CHẠY 500M A/ Phần chuẩn bị I. Mục tiêu - Tiết 35: Kiểm tra chạy 60 m - Tiết 36: Kiểm tra chạy 500 m - Tăng cường ý thức tự giác, tinh thần bình tĩnh, tự tin, nỗ lực của cá nhân thi đạt TC RLTT học kì I. II. Chuẩn bị - Thầy: Giáo án, đồng hồ, vạch xuất phát, đích. - Trò: Trang phục gọn gàng. B/ Phần thể hiện khi lên lớp Nội dung Đ.L Phương pháp - Tổ chức Ổn định tổ chức: - KTSS : 8C: 8D: - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học * Khởi động - Chạy tại chỗ - Tập các động tác bài TD - Xoay các khớp - Ép dây chằng ngang dọc I. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra II. Bài mới: 1. Tiết 35. Kiểm tra chạy 60 m * Mỗi em chạy 1 lần, Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2, khi kiểm tra lần 2 điểm cho không quá 8 Bảng TCRLTT chạy 60 m (s) Mức Nam- Tuổi Nữ- Tuổi 12 13 14 12 13 14 Đạt 11.5 11.0 10.5 12.2 11.9 11.6 Khá 10.5 10.2 9.8 11.4 11.2 11.0 Giỏi 10.0 9.5 9.2 10.6 10.4 10.2 2. Tiết 36. Kiểm tra chạy 500m = 3 vòng sân Bảng TCRLTT chạy 500 m (s) Mức Nam- Tuổi Nữ- Tuổi 12 13 14 12 13 14 Đạt 130 125 120 140 136 132 Khá 120 115 110 125 122 119 Giỏi 110 105 100 116 114 112 - Còn thời gian kiểm tra bổ xung những em còn thiếu điểm. * Thả lỏng: Rũ vai, lắc chân III. Hướng dẫn HS luyện tập ở nhà - Nhận xét sự chuẩn bị và kết quả kiểm tra. Công bố điểm - Bài tập ở nhà: chạy 500 – 700 m - Xuống lớp 2-3’ 6-7 30’ 30’ 4-5’ Lớp trưởng báo cáo sĩ số £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - Cán sự điều khiển £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ GV phổ biến nội dung, phương pháp kiểm tra Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 em . - Nam chạy với nam, nữ với nữ - Tính thành tích từng em ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 60 m Chạy theo nhóm 5 em vừa sức, nam với nam, nữ với nữ Tự thả lỏng sau chạy Ghi chú: Một số tình huống khác GV tự quyết định, lưu ý những HS có thể chất kém nhưng cố gắng luyện tập. Tự luyện tập ở nhà vào thời gian phù hợp. £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

File đính kèm:

  • docGA TD 8(2).doc